Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiviserings stöd Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Föreskrift 2010:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiviserings stöd Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Föreskrift 2010:1."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiviserings stöd Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Föreskrift 2010:1

2 Bakgrund och syfte med stödet Övergripande syfte är att genomföra de lönsamma åtgärder för energieffektivisering som finns i kommuner och landsting! Den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektivisering (EU-direktiv 2006) Stärka det lokala och regionala energiarbetet för att bidra till nationella och internationella mål

3 Vad får man stöd för? Strategiskt arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i den egna verksamheten Egen tjänst eller konsult, utbildning, info Krav att arbeta med egna fastigheter och transporter, kan även omfatta mer som org har beslutanderätt över t.ex. tillförd energi (systemperspektiv) Strategin ska omfatta hel- och majoritetsägda bolag Inte investeringar eller energideklarationer

4 Åtaganden 1.Fastställa en strategi för energieffektivisering - nulägesanalys - mål för år 2014 och år 2020 (MWh och %) - handlingsplan 2.Aktivt arbeta för att genomföra strategin och åtgärder 3.Genomföra minst två av de åtgärder som framgår av förordningen 2009:893 om energieffektiva åtgärder för myndigheter. (EU-krav)

5 Åtgärder enligt förordning Energimyndigheten kommer ta fram en handledning för arbetet utnyttja finansieringsinstrument för energibesparing, köpa in utrustning från energieffektiva produktspecifikationer köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller vidta åtgärder för att göra byggnader mer energieffektiva.

6 Hur stort är stödet för kommuner? Årligt stöd, om kommunen har mindre än 30 000 invånare uppgår beloppet till 280 000 kronor, 30 000-59 999 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor, 60 000-99 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor, 100 000-199 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor, 200 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor. Utbetalning sker för varje kalenderår i förskott. Måste söka innan 30/6 för att få hela årsbeloppet Varje kommun söker sitt egna stöd och gör egna åtaganden, vill man samarbete med andra kommuner går det bra men förutsättningar för detta sätts av samarbetsparterna själva.

7 Hur stort är stödet för landsting? Per år, om länet har mindre än 200 000 invånare uppgår beloppet till 315 000 kronor, 200 000-299 999 invånare uppgår beloppet till 345 000 kronor, 300 000-499 999 invånare uppgår beloppet till 385 000 kronor, 500 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000 kronor.

8 Uppföljning och rapportering Regleras i föreskrift Första rapporteringen utgörs av strategin inkl val av åtgärder (2011) Årlig rapportering av åtgärder och uppgifter som beräknas hos EM till effekter, t.ex. area, köpt energi, energikostnad och antal fordon (2012-2015) Årlig rapportering av hur stödet använts (2011-2015) Rapportering är krav för fortsatta utbetalningar

9 Återbetalning m.m. Energimyndighet får besluta att inte betala ut kommande stöd om mottagaren av stödet inte lämnar sin årliga rapport stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för om mottagaren av stödet inte har följt det som man åtagit sig Obs! Att inte nå sina mål eller inte genomföra alla åtgärder är inte grund för att dra in stödet Mottagaren av ett stöd är återbetalningsskyldig om stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för om mottagaren av stödet inte har följt det som man åtagit sig

10 Energimyndighetens roll Stöd och information Vägledning vad gäller styrda åtgärder Arbetet ligger organisatoriskt på enheten Uthållig kommun

11 Uthållig kommun Samma förutsättningar gäller för Uthållig kommun, Klimatkommunerna och andra kommuner och landsting Uthållig kommun omfattar ett djupare icke ekonomsikt stöd

12 Hur och när kan man ansöka? From 1/1 2010 E-kanalen (feb) eller blankett på webb Enkel ansökan, undertecknas av firmatecknare och skickas in med behörighetshandlingar Första årets stöd betalas ut då ansökan är beviljad Stödet räcker till alla!

13 Viktiga hålltider Söka innan 30 juni 201X för att få hela innevarande års stöd De som söker tidigare får längre tid att utarbeta strategin När strategin ska vara inne regleras i föreskrift, 30/3 nästkommande år för de som sökt innan 30/6, 30/9 nästkommande år för de som sökt efter 1/7 Rapportering framöver sker 31/3 årligen

14 Mer information EM´s webbplats, ingång Energiarbete i kommun, län och regionEnergiarbete i kommun, län och region Kommande nyhetsbrev, anmälan på webben Regionala informationsträffar under våren tillsammans med DHS


Ladda ner ppt "Energieffektiviserings stöd Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Föreskrift 2010:1."

Liknande presentationer


Google-annonser