Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson 9:30 - Energistrategiskt arbete i staden Miljöförvaltningen 9:45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson 9:30 - Energistrategiskt arbete i staden Miljöförvaltningen 9:45."— Presentationens avskrift:

1 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson 9:30 - Energistrategiskt arbete i staden Miljöförvaltningen 9:45 - Priomål för ökad el- effektivisering Göteborg Energi 10:30 Bensträckare 10:45 - Priomål för minskad andel fossila bränslen Trafikkontoret 11:30 - Uppföljning av priomålen Stadskansliet 11:45 - Diskussion 12:00 - Lunch

2 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström

3 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Strategi för energieffektivisering - EES Göteborgs Stad har fått stöd från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering mellan 2010 till 2014. (435 000 kr per år) Strategin – omfattar stadens egna lokaler och bostäder samt våra transporter Strategin – består av nulägesbeskrivning, mål, handlingsplan med åtgärder

4 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Strategi för energieffektivisering - EES Ett levande dokument Vi har tagit fram ett förslag till strategi som redovisats till Energimyndigheten den 31 mars. Kartläggningen har gett oss ny samlad kunskap om stadens energianvändning –Lokaler och bostäder 9,1 miljoner kvm (1275 fotbollsplaner), använder 1,3 TWh –Fjärrvärmen står för 97 % av uppvärmningen (3 % ”Bra miljöval”) –Kommunens energikostnad 890 miljoner kr exkl. moms

5 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Strategi för energieffektivisering - EES Ökad samordning inom staden. Vad gör vi med vår kunskap? –Analysera och resonera –Hela staden perspektiv –En viktig pusselbit i vårt arbete med den nya energiplanen

6 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Ny Energiplan Ny aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energin i hela kommunen ska tas fram Ange inriktningen för kommunens strategiska energiarbete

7 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Tydligare mål och åtgärder - effektivisera befintligt energisystem - öka andelen förnybar energi - el-effektiviteten ska öka - användningen av fossila bränslen ska minska Leveranssäkerhet och robusthet Arbetas fram tillsammans med berörda i kommunen och fastställs av kommunfullmäktige Ny Energiplan

8 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Fler energirelaterade uppdrag Nytt! Miljöprogram för staden –Paraplydokument –Åtgärdsinriktat med utpekat ansvar –Våra 12 lokala MKM utgångspunkten –En samlad bild av åtgärder som krävs –Uppföljning av tillstånd och effekten av åtgärder sker i Miljörapporten

9 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Fler energirelaterade uppdrag Primär målgrupp - politiker och tjänstemän Sekundär målgrupp - inspirera näringsliv och göteborgare Koncept klart till sommaren 2012 Beslut i Miljö- och klimatnämnden våren 2013, för vidare hantering i KF

10 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Fler energirelaterade uppdrag Nytt! Klimatstrategi för staden –Hur når vi vårt långsiktiga lokala klimatmål om en hållbar och rättvis utsläppsnivå av CO 2 till 2050? –Riktlinjer och resonemang om vad olika sektorer måste uppnå och hur omställningen ska ske

11 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Fler energirelaterade uppdrag Borgmästaråtagandet –Målen i linje med stadens ambitioner –Åtgärdsstrategi för en samlad bild av stadens klimat- och energiarbete –Lista på åtgärdsområden 2004-2020 –Ej styrande dokument, ”intern kontroll –Följs upp vartannat år

12 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Samverkan nödvändig Projektledning Miljöförvaltningen Politisk referensgrupp Miljö- och klimatnämnden Ledningsgrupp Direktörer Samrådsgrupp Verksamhetschefer el nyckelpersoner Tematiska arbetsgrupper

13 Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström En smidig uppföljning Underlag behövs från många Samordnad insamling av data Förankra behovet av data Återkoppla resultat


Ladda ner ppt "Stadsmiljö Pia Almbring, Pernilla Hellström Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson 9:30 - Energistrategiskt arbete i staden Miljöförvaltningen 9:45."

Liknande presentationer


Google-annonser