Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkring Seko. Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfall Fritid för medlem Kompletterings TGL Barngruppliv Inkomstförsäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkring Seko. Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfall Fritid för medlem Kompletterings TGL Barngruppliv Inkomstförsäkring."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkring Seko

2 Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfall Fritid för medlem Kompletterings TGL Barngruppliv Inkomstförsäkring

3 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Rehabiliteringskostnader Tandskadekostnader Övriga kostnader Kroppskadeersättning Medicinsk invaliditet Krisförsäkring

4 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring

5 Barngruppliv Gäller för barn till gruppmedlem till och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Barn till make, registrerad partner eller sambo omfattas också om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 25 000 kronor till barnets dödsbo. Dödfött barn som framfötts efter utgången av graviditetsvecka 22 omfattas också.

6 Försäkringar du själv kan teckna Hemförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid för medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid komplettering för medlem Medlemsbarn Sparliv 60+ Pensionär – Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+

7 Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Kris ID-stöld Tilläggsförsäkringar Byggnad Bostadsrätt Resklar Småbåt Golf Värdesaker Elrullstol Skog Du kan uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelse.

8 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid: Arbetsoförmåga – månadsbelopp 1 600 kr Vissa diagnoser – engångsbelopp 50 000 kr Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande 260 000 kr

9 Sparliv 60 + För medlem och medförsäkrad Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst 40 000 kr och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kr eller 350 kr. Till det kommer premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kr per månad.

10 Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad Olycksfallsförsäkring För medlem: kompletterande invaliditetsbelopp 200 000 kr För medförsäkrad: Olycksfall 60+ Invaliditet 200 000 krTandskadekostnader SjukhusvistelseÖvriga kostnader AkutersättningKroppskadeersättning OlycksfallsersättningDödsfallsbelopp Grupplivförsäkring Försäkringsbelopp 0,15 Pbb Erbjudande vid 65 år Sjukdom 60+ Sparliv 60+

11 Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring Vid olycksfall Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Vid sjukdom Läke- och resekostnader Vid sjukdom och olycksfall Övriga resor Hjälpmedel vid bestående invaliditet Akutersättning vid sjukhusvård över natt Sjukhusvistelse Vård i hemmet Vårdkostnader Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet Aktivitetskapital Ärr Vissa diagnoser och händelser

12 Månadspremier Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medlem / Medförsäkrad -26 år 62 kr 27- 35 72 kr 36- 45 81 kr 46- 65 93 kr Medlemsolycksfall Fritid Medlem (tillval 800 000 kr) Medförsäkrad 18,00 kr 38 kr Medlemsbarn 0-7 från 88 kr 8- 25 år från 98 kr

13 Månadspremier tillval Medlemsbarn Månadspremier 20 Pbb98 kr 30 Pbb119 kr 40 Pbb139 kr 50 Pbb160 kr Månadspremie med småbarnsrabatt 20 Pbb88 kr 30 Pbb107 kr 40 Pbb124 kr 50 Pbb144 kr

14 Månadspremier för pensionärer Grupplivförsäkring Medlem/medförsäkrad 30 kr Olycksfallsförsäkring 60+ Medlem Medförsäkrad 8 kr 32 kr Sjukdom 60+ 70-90 kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkring Seko. Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfall Fritid för medlem Kompletterings TGL Barngruppliv Inkomstförsäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser