Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Norrland Vision och mål för kollektivtrafiken Arbetsmaterial för Norrstyrelsens trafikarbetsgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Norrland Vision och mål för kollektivtrafiken Arbetsmaterial för Norrstyrelsens trafikarbetsgrupp."— Presentationens avskrift:

1 Region Norrland Vision och mål för kollektivtrafiken Arbetsmaterial för Norrstyrelsens trafikarbetsgrupp

2 Vision ► Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

3 Värdegrunden ► Vi är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov ► Vi har tillit till och förtroende för varandras vilja att arbeta tillsammans och bidra till bra helhetslösningar. ► Vi är öppna inför nya idéer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet.

4 Verksamhetsidé ► Genom planering och upphandling av samhällsbetald kollektivtrafik, ska vi erbjuda regionens invånare, besökare och företag attraktiva, prisvärda och säkra resor och transporter. Trafiken ska ta social och miljömässig hänsyn och öka möjligheterna till boende, företagsamhet och tillgång till offentlig service i Norrland.

5 Inriktningsmål ► Fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel t.o.m. år 2020.

6 Effektmål Ett antal tas fram inom fyra perspektiv ► Kundperspektiv ► Effektivitet ► Utveckling och förnyelse ► Ekonomi

7 Roll och uppgifter 1. Att äga och styra bolag inom kollektivtrafikområdet 2. Att utveckla strategier för ett långsiktigt hållbart trafiksystem för invånare och näringsliv i regionen. 3. Att för kollektivtrafikfrågorna bidra till en god samverkan och samordning med regionens kommuner och andra aktörer inom och utom regionen. 4. Att beställa och finansiera samhällsekonomiskt effektiv kollektivtrafik 5. Att bevaka och påverka trafikpolitiken och kommunikations-frågorna på nationell såväl som internationell nivå. 6. Att stödja, driva och delta i projekt som syftar till en utvecklad kollektivtrafik och en förbättrad tillgänglighet, med fördel med extern finansiering.


Ladda ner ppt "Region Norrland Vision och mål för kollektivtrafiken Arbetsmaterial för Norrstyrelsens trafikarbetsgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser