Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-29 Välkomna! Lärande seminarier för ett praktiskt förbättringsarbete inom sex- och samlevnadsundervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-29 Välkomna! Lärande seminarier för ett praktiskt förbättringsarbete inom sex- och samlevnadsundervisningen."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-29 Välkomna! Lärande seminarier för ett praktiskt förbättringsarbete inom sex- och samlevnadsundervisningen

2 2015-03-29 I backspegeln

3 2015-03-29

4 Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med nya ögon. Marcel Proust Bild från Landstinget Gävleborg

5 2015-03-29 Röda Korsets Sjukhus, Stockholm (äldreomsorg)

6 2015-03-29 Röda Korsets Sjukhus, Stockholm (äldreomsorg)

7 Hur ser resan ut? Motiv och mål Nuläge Förbättrings- områden Kunskapspass: RFSU – Hans Olsson 12/1 Presentation av nulägen Kunskapspass: Frida Sandahl Ungdomspanel Förbättrings- kunskap PGSA-hjulet Planera tester 21/2 Erfarenhetsut- byte om gjorda tester Mätning för förbättring Kunskapspass Summera vad som gjort skillnad. 28/3 Webb- möte Webb- möte Webb- möte Förmöten lokalt HEMMA 1 Påbörjat nulägesbild och processbild Förankrat uppdrag Riggat teamet och elevgrupp HEMMA 2 Förankra mål Göra klart nulägesbilder Börja pröva förändringar Rigga teamet Effektiva möten HEMMA 3 Genomföra fler avgränsade förändringar Följa förändring över tid (mätningar) HEMMA 4 Hantera flera tester – resultattavla. Tolka mätningar Förbereda poster Erfarenhetsut- byte om gjorda tester Tolka mätningar. Sätta förbättrings- koncept utifrån tester. Förbereda poster/ vernisage. 22/5

8 Nulägesbeskrivning Utmaningar just nu Valda förbättringsområden/mä tningar Målsättningar Planerade/påbörjade förändringar Engagemang finns men många upplever tidspress Det finns paralleller till likabehandlingsplan Har fått klart fiskbensdiagram Livsstilsfrågor i nya sammanhang Förbättra språkbruket Mäta antalet kaffekoppar Mer delaktighet bland personal Ta reda på elevernas behov/synpunkter Mer om HBTQ/normer Effektiva möten Röd tråd genom årskurserna Diagram för personal Morgonsamling, skapa idébank Kaffe i korridoren Frågelåda i kafeterian Synpunkter från kamratstödjargrupp Frågor via nätet Temadag Regnbågsflagga Korta effektiva möten Veckans snackis, kopplat till nutid – frågebank Samlevnadshörna i kafeterian

9 2015-03-29 Lärande seminarium 2 09.45Vi delar in oss i tre grupper och presenterar det som gjorts på hemmaplan från förra gången 11.00Eget arbete i teamet med att utveckla tester och mätningar 11.45 Lunch 12.30Per-Anders Mjörnberg och Veronika Gustavsson 13.30 Vad tar vi med oss från föreläsningen? Mätningsexempel 14.30 Fika 15.00Teamen arbetar vidare 15.30 Till nästa gång

10 2015-03-29 Teamens redovisning 10 minuters presentation utifrån nuläget i teamet: –Förbättringsområden och mätbara mål –Påbörjade förbättringsarbeten/tester i liten skala –Resultat så här långt. Mätningar. Vi som lyssnar delar med oss av: –Vi är imponerade av…. –Tips och idéer till teamen

11 2015-03-29 Gruppindelning Grupp 1 Hjortsjöskolan Apladalsskolan Furulundsskolan Hofgårdsskolan Grupp 2 Fågelforsskolan Withalaskolan Prästängsskolan Flahultsskolan Grupp 3 Gröndalsskolan Åsenskolan Furulidsskolan Bors skola

12 2015-03-29 Frågeställningar till ungdomspanelen  Hur upplevde ni sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet? - Var undervisningen integrerad i flera ämnen?  Vilka förväntningar har ungdomar när det ska vara sex och samlevnad på lektionerna?  Vad har skolan för ansvar för elevernas kunskap kring sexuell hälsa?  Hur påverkas ungdomar av media – facebook, Internet, TV etc. Vad har skolan för roll här?  Upplever ni att skolan arbetar aktivt med jämställdhet och könsroller?  Hur ser ni på tjej- och killgrupper?  Vad har skolan för roll gentemot föräldrar?  Spelar det någon roll om det är en kvinna eller man som pratar om sex och samlevnad i skolan?

13 2015-03-29 Diskutera Beskriv ett lyckat förbättringsarbete du har varit med om. Vad gjorde skillnad? Hur genomför vi förbättringar i vår organisation?

14 2015-03-29 P GS A Tjej- och killgrupperFöräldradialog Många små tester leder till bestående förbättring Ett teambaserat arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisningen P GS A P GS A A PG S P GS A P GS A P GS A P GS A P GS A P GS A P GS A P GS A P GS A Effektiva möten i teamet Integrering engelskan

15 Välkomna! Per-Anders Mjörnberg och Veronica Gustavsson 2015-03-29

16 Några tips på mätningar År/månadVecka/dag Syfte?Följa förbättring på längre siktFölja förbättringsarbete fortlöpande När?Högst 1 gr/månadÅterkommande varje vecka under en period Vem?Involvera gärna utanför teamet och ledningen.Styrs av testets inriktning (kan vara eleverna, teamet eller andra) Förslag i praktiken 1. Illustrera förflyttningar i processkartläggningen. 2. Personalen gör markering i kalender om när sex- och samlevnad har tagits upp. 3. Frågelåda eller annat insamlingssätt för att fånga vanliga frågor och ge svar. 1. Mentometermätning vid test av nya samtalsmetoder, gruppdiskussioner etc. Upprepa minst fem gånger under en period där nya idéer testas tillsammans med eleverna. 2. Gör en checklista för vad som ska vara uppfyllt för ett ”godkänt” teammöte, en lektion, studiebesök. Checklista: Effektivt teammöte 1.Minst 80 % närvaro 2.Högst 30 min möte 3.Ordförande, tidshållare, antecknare 4.Gjord ansvarsfördelning 5.God upplevd nytta

17 Mål Test 1: Från 1 timme till 30 min Test 2: Stående möte och status på whiteboard

18 Elevernas upplevelse av samtalsmetoder i sex och samlevnadsundervisning (röd, gul, grön)

19 2015-03-29 Den 22 maj firar vi! Vilka personer vill ditt team bjuda in? Hur sprider vi alla goda exempel på hemmaplan och i länet som helhet?

20 Hemmauppdrag till 22 maj Fortsatt arbete med förbättringar och mätningar. Bjud med 1-2 viktiga personer för spridning i er kommun/skola. Summera resan så här långt i slutrapport Förbered slutpresentation - 10 min totalt. 2015-03-29

21 0,5 Tänker delta.Teamet har anmält sig för att deltaga i nätverk för förbättringsarbete. 1,0 Teamet har börjat arbeta. Team har startats; målgrupp är identifierad; mål är bestämda; information har börjat samlas in och utgångspunkten diskuteras; deltar i lärande seminarier. 1,5 Planering för projektet har startat. Teamet har börjat fundera på vad arbetet i nätverket omfattar. Teamet har utökats sen det första lärande seminariet. Teamdiskussioner förekommer. Planer för projektet har gjorts och ändamålsenliga mått har tagits fram. 2,0 Aktivitet, men inga förändringar. Den inledande planeringen för teamarbetet är klart.Teamet är aktivt inblandat i att samla data, utveckla förändringar, är med om ett lärande och diskuterar planer. Förändringar har inte testats eller inga tecken på tester under den senaste månaden. 2,5 Förändringar testas, men inga förbättringar ännu. Förändringar testas inom mer än ett område, men inga förbättringar har kunnat registreras i mätningarna ännu. Vissa nyckeldata rapporteras och förändringar testas inom det tänkta förbättringsområdet. 3,0 Mindre förbättringar. Inledande cykler som ska testas har fullbordats inom mer än ett målområde. Implementering har påbörjats för åtminstone en förändring. Tydliga tecken finns att mindre förändringar är på gång som motsvarar mer än 2 till 3 mätpunkter, visar lägesrapporterna. Flera nyckelmätningar rapporteras med hjälp av tabeller som visar utvecklingen över tid. 3,5 Resultatförbättringar. Mätningarna visar på förbättringar; PDSA-hjulet används för flera delar inom förbättringsområdet. Implementeringen har påbörjats för flera förbättringar. 4,0 Signifikanta förbättringar. Flera förändringar enligt teamets målsättning har implementerats bland berörd personal. Det finns klara bevis för signifikanta förbättringar enligt resultatmätningarna och mer än hälften av ansträngningarna som krävs för att uppnå målen är uppnådda. Planer för att sprida information om de uppnådda förbättringarna har tagit form. 4,5 Bestående förbättringar. Alla relevanta komponenter i förbättringsarbetet har blivit implementerade. Ihållande förbättringar kan ses i resultatet från mätningar; alla teamets mål är uppnådda, och spridningen till andra större grupper inom landstinget/regionen har påbörjats. 5,0 Enastående bestående resultat. Teamet har nått alla mål, resultaten från mätningarna är bästa möjliga, enligt s k "best practice" - nivå, och spridning av information pågår om detta till andra patientgrupper eller områden inom landstinget/regionen.


Ladda ner ppt "2015-03-29 Välkomna! Lärande seminarier för ett praktiskt förbättringsarbete inom sex- och samlevnadsundervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser