Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att implementera DOK - svårigheter och erfarenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att implementera DOK - svårigheter och erfarenheter."— Presentationens avskrift:

1 Att implementera DOK - svårigheter och erfarenheter

2 MISSBRUKSENHETEN Socialsekreterare Alkoholhandläggare Assistent Metodhandledare 1:e socialsekreterare Socialsekreterare Alkoholhandläggare Assistent Metodhandledare 1:e socialsekreterare Verksamhetschef Hans-Åke Börjesson Verksamhetschef Hans-Åke Börjesson Stärkt Vårdkedja Livbojen Öppenvårdsbehandling Hoppet Öppenvårdsbehandling Hoppet Daglokal Kök Daglokal Kök Vändpunkten Spelberoende Samarbetspartners KF Länken Samarbetspartners KF Länken Lotsen Behandl.assistenter Lotsen Behandl.assistenter

3 DOK-strategi VårdkedjanVårdkedjan DOK-processenDOK-processen Lotsen - 7 år Bert Gren - 3 år Dokgruppen - 1 år

4 ” Progress is a nice word. But change is it’s motivator. And change has it’s enemies ”. Robert Francis Kennedy (1925-1968)

5 Organisationernas förändringsprocess Upptining Förändrings- fasen Återfrysning Kurt Lewins förändringsmodell (1951)

6 DOK utmanar: 1. Kultur – ”sitter i väggarna”, attityder, beteende, förändringsbenägenhet 2. Struktur – organisering, verktyg, metod, roller. 3. Strategi – vart vill vi? Vad har vi för plan, mål, vision, uppföljningsstrategi?

7 Genomförandeplan – förändringsprocessen: 1.Studiecirkel - Nationella Riktlinjer. Diskussion om systematisk dokumentation och utvärdering. 2.Bildande av en DOK-arbetsgrupp - diskussion kring orsaker till motstånd, svårigheter, syfte, mål, oklarheter etc. 3.Förankring av och dialog kring DOK-gruppens arbete, med övrig personal inom verksamheten.

8 Svårigheter och hinder DOK - intervjun tar för lång tid att genomföra – andra arbetsuppgifter prioriteras.DOK - intervjun tar för lång tid att genomföra – andra arbetsuppgifter prioriteras. DOK - intervjun är integritetskränkande för klienten.DOK - intervjun är integritetskränkande för klienten. Syftet med att använda DOK är otydligt – vad får vi som personal ut och vad får klienten ut?Syftet med att använda DOK är otydligt – vad får vi som personal ut och vad får klienten ut? Otydligheter kring vilka klienter som skall DOK:as.Otydligheter kring vilka klienter som skall DOK:as. DOK ”passar” inte vår verksamhet.DOK ”passar” inte vår verksamhet.

9 Vad vi kom fram till: Ett gemensamt ställningstagande att DOK är bra och gynnar verksamheten.Ett gemensamt ställningstagande att DOK är bra och gynnar verksamheten. Ett enande kring vilka syftena är med att använda DOK.Ett enande kring vilka syftena är med att använda DOK. Ett förslag på en förenklad arbetsmodell som ger bättre förutsättningar att kunna/hinna DOK:a.Ett förslag på en förenklad arbetsmodell som ger bättre förutsättningar att kunna/hinna DOK:a. En person utses att vara ansvarig för framtagande av statistik 3 ggr/år.En person utses att vara ansvarig för framtagande av statistik 3 ggr/år. Formulerande av ett mätbart mål.Formulerande av ett mätbart mål.

10 Lärdomar och erfarenheter DOK- implementering Kungsbacka: Kommunikation! Prata om svårigheterna och motståndet.Kommunikation! Prata om svårigheterna och motståndet. Tydliggör vad syftet är - varför skall DOK användas inom vår enhet?Tydliggör vad syftet är - varför skall DOK användas inom vår enhet? Prata om DOK utifrån att det är en vetenskaplig (dokumentations) metod.Prata om DOK utifrån att det är en vetenskaplig (dokumentations) metod. Upprepa hur viktigt det är att systematiskt dokumentera och utvärdera hur det går för klienterna inom enheten.Upprepa hur viktigt det är att systematiskt dokumentera och utvärdera hur det går för klienterna inom enheten. Fördelaktigt om argumenten för att använda DOK kommer från personalen själva.Fördelaktigt om argumenten för att använda DOK kommer från personalen själva. Viktigare att återkoppla konkreta resultat snabbt än att presentera fullständig statistik.Viktigare att återkoppla konkreta resultat snabbt än att presentera fullständig statistik. Formulera ett mätbart mål.Formulera ett mätbart mål. KIS – basDOK, 1 gång/klient.KIS – basDOK, 1 gång/klient.

11 Lotsen Motivationsboende i Kungsbacka kommun Berit Carlsson Lotsen

12 Verksamheten bygger på strukturerade dagar MorgonmöteMorgonmöte Gruppbehandling ( 12 stegsinriktad)Gruppbehandling ( 12 stegsinriktad) KvällsmöteKvällsmöte Utöver detta kontaktmannasamtal, inköp av mat, matbudget matlagning, fritidsaktiviteter mmUtöver detta kontaktmannasamtal, inköp av mat, matbudget matlagning, fritidsaktiviteter mm

13 Hur använder vi DOK i verksamheten utifrån klientperspektivet Kontakten med kontaktmannenKontakten med kontaktmannen Textsammanfattningen blir en helhetsbildTextsammanfattningen blir en helhetsbild Stapeldiagrammet, pedagogiskt sätt att se vilka problem, förändringar som är viktigt att lägga ner arbete påStapeldiagrammet, pedagogiskt sätt att se vilka problem, förändringar som är viktigt att lägga ner arbete på I avstämningsdok, utskrivningsdok, ser klienten vilka förändringar som skettI avstämningsdok, utskrivningsdok, ser klienten vilka förändringar som skett

14 Klientens oro vid inskrivning

15 Klientens oro vid inskrivning, avstämning samt utskrivning

16 Hur använder vi dok ur behandlarperspektiv Lär känna ” min” klientLär känna ” min” klient Får ett utredningsmaterialFår ett utredningsmaterial BehandlingsplaneringBehandlingsplanering Stapeldiagrammen pedagogiskt arbetsmaterialStapeldiagrammen pedagogiskt arbetsmaterial UtvärderingsinstrumentUtvärderingsinstrument


Ladda ner ppt "Att implementera DOK - svårigheter och erfarenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser