Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision och övergripande mål - vad vill vi uppnå med autonomiarbetet? Högre kvalitet i verksamheterna (”världsklass”) Ökad harmonisering av och transparens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision och övergripande mål - vad vill vi uppnå med autonomiarbetet? Högre kvalitet i verksamheterna (”världsklass”) Ökad harmonisering av och transparens."— Presentationens avskrift:

1

2 Vision och övergripande mål - vad vill vi uppnå med autonomiarbetet? Högre kvalitet i verksamheterna (”världsklass”) Ökad harmonisering av och transparens i interna processer Ökad effektivitet i hela verksamheten Underlätta intern samverkan Ökad attraktivitet för de bästa forskarna och studenterna Fördjupad SLU-känsla hos medarbetarna och studenterna (stolthet över att vara SLU-are) Ökad samverkan regionalt och med sektorerna En organisation i samklang med andra universitet nationellt och internationellt

3 Vilka frågor behöver utredas i samband med autonomiöversynen? Ska fakulteterna behållas? Vilken roll bör fakulteterna ha? Hur ska fakultetsindelningen se ut för att SLUs uppdrag på bästa sätt ska kunna genomföras? Hur synliggör vi bättre samhällsvetenskaper och humaniora vid SLU?

4 …frågor vad gäller: Hur bör beslutslinjerna se ut: - rektor-dekanus-prefekt - styrelse-fakultetsnämnd Hur ska anslagsfördelningen styras Hur bör de kollegiala systemen utformas SLUs rådsstruktur och rådens roll i förhållande till linjestrukturen (beslutande/rådgivande?) Grundutbildningsfrågor Forskarutbildningsfrågor Administration och regelverk Hur ska studentinflytandet se ut

5 Processen för arbetet Uppdrag: A Organisation: Justering av fakultetsindelning B Samhällsvetenskap/humaniora C Styrning: Delegationsordning, kollegiala system och rådsstruktur D Grundutbildning: Resursfördelning EForskarutbildning: Examination FForskarutbildning: Administration och regelverk GFLK/Karriärspår HFoMa samt ev institutsverksamhet IKommunikationsplan

6 Generella principer för arbetet Arbetet ska bedrivas utifrån SLU:s vision och verksamhetsidé. Samtliga uppdrag (och planen för arbetet) ska fastställas av rektor. Styrelsen ska löpande informeras om hur arbetet bedrivs. Samtliga rapporter från arbetsgrupperna ska behandlas i Ledningsrådet innan de går på remiss i organisationen. Allt arbete ska vara slutfört så att det kan presenteras vid styrelsemötet den 16-17 juni. Innan dess ska förslagen ha diskuterats i Ledningsrådet. Styrelsen beslutar om eventuella förändringar med anledning av autonomiarbetet under hösten 2011.


Ladda ner ppt "Vision och övergripande mål - vad vill vi uppnå med autonomiarbetet? Högre kvalitet i verksamheterna (”världsklass”) Ökad harmonisering av och transparens."

Liknande presentationer


Google-annonser