Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datum Ämne 1 Mål 2. - God miljö Det kliniska problemet Mihály Matura Enheten för arbets- och miljödermatologi Centrum för arbets- och miljömedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datum Ämne 1 Mål 2. - God miljö Det kliniska problemet Mihály Matura Enheten för arbets- och miljödermatologi Centrum för arbets- och miljömedicin."— Presentationens avskrift:

1 Datum Ämne 1 Mål 2. - God miljö Det kliniska problemet Mihály Matura Enheten för arbets- och miljödermatologi Centrum för arbets- och miljömedicin

2 Vad gör en arbets- och miljömedicinsk klinik? Elektromagnetiska fält (i stort sett alltid såväl arbete som övrig miljö) Inomhusmiljö bostad Övriga kemikalier omgivningsmiljö (inkl luktkänslighet) Övrigt, bl a amalgam Sjukdomar med orsak/försämring i arbetet eller omgivningsmiljön Miljömedicinska besvärsbild (subjektiv/objektiv):

3 Vad gör en arbets- och miljödermatologisk klinik? Kontaktallergi = miljö –15% av befolkning Kontakteksem Handeksem –Folksjukdom –10% förekomst/år i befolkningen 75% av handeksem är arbets- och miljörelaterat Hudsjukdomar och allergi med orsak/försämring i arbetet eller omgivningsmiljön 15 000 invånare i SLL årligen!!!!

4 Varför är vi inte en vanlig klinik? ”Epilepsi” –Diagnos –Behandling –Rådgivning –forskning Handeksem / arbets- och miljörelaterade sjukdomar –Diagnos –Behandling –Riskidentifiering –Riskeliminering –Forskning

5 Miljö? – Mål nr. 2? Miljö – omgivningsmiljö Arbetsmiljö? Omgivningsmiljö? –Gemensamma exponeringsfaktorer Arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar, eller? –SLL är en gigantisk arbetsgivare –Sjuka blir landstingspatienter –Landstinget kan hamna i kläm mellan stat och kommun Konflikt mellan miljövänlig och hälsosamt

6 Umgås svanen med svalan?

7 Naturligt = hälsosamt?

8 Konflikten miljö - hälsa Amalgam/akrylater Amalgam i tänder Akrylater på tandvårdens händer Toluen/limonen Toluen – toxisk skada Limonen - kontaktallergi

9 Prioriterade insatser för god miljö 2012-2014 9. 10. 11. 12. Upphandling, miljö och hälsa –Upphandlade produkter innebär massexponering av stora grupper –Upphandlingsförfarandet bör främja hälsan –Handskar, rengöringsprodukter, mjukgörare, även andra produkter

10 Eksem orsakad av handskar Gummiallergi – fördröjd allergi

11 Vad kan landstinget göra? Riskbedömning - beakta skadlig hudexponering –Toxikologiska kontra epidemiologiska data –Arbets- och miljömedicinska/miljödermatologiska kunskap Samarbeta med stat och kommuner för samordning i utbildning och kontroll (miljöinspektion, arbetsmiljöinspektion) Använda vår kunskap och arbete –Snabba ändringar i kemiska exponeringar –Vi mäter ”skadetemp” (fält, patienter, folkhälsoenkät)


Ladda ner ppt "Datum Ämne 1 Mål 2. - God miljö Det kliniska problemet Mihály Matura Enheten för arbets- och miljödermatologi Centrum för arbets- och miljömedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser