Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stångby Paviljongskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stångby Paviljongskola"— Presentationens avskrift:

1 Stångby Paviljongskola
Förskola 1-5 år Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2

2 Skolans placering

3 Idéskiss

4 Förskolan och skolans inriktning
Läroplaner och skolplan för Lunds kommun styr vårt arbete Hållbar utveckling Barnsyn och kunskapssyn Inspireras av Reggio Emilia och Vygotskij Arbetslag och gränsöverskridande arbetssätt Utepedagogik Profil på Stångby förskola och skola (inklusive Skolbarnsomsorgen) Stångby får en förskola och skola som kommer att arbetar med hållbar utveckling där vi vill se ett hållbart lärande i ett 1-16 årsperspektiv. Där vi tydliggör hur vi arbetar med demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbete och mångfald av pedagogiska metoder. Det gör vi genom att: Vi har en tydlig barnsyn och kunskapssyn för eleverna Förskolan Det kompetenta och nyfikna barnet som provar sina färdigheter. Det påhittiga barnet med stor fantasi och kreativitet. Det aktiva barnet som ser glädje i att röra sig. Det självständiga barnet som vill, vågar och kan Skolan Där kunskap skapas av individen (eleven). Där eleven ser sitt eget lärande. Där eleven arbetar utifrån sina förutsättningar. Där elevens kunskap är kvalitativ. Eleven skall kunna använda de begrepp, teorier, modeller och sammanhang – de fakta – som bygger upp tänkandet inom ett ämne. Där att besitta kunskap innebär förståelse och handlingskompetens hos eleven. Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen Lpo-94, Lpfö -98 och skolplanen för Lunds kommun. (Här ser vi att Normer och värden, Kunskaper, Barn/Elevernas ansvar och inflytande och barn och elevers utveckling och lärande är viktiga delar) Vi inspireras både av Reggio Emilia och Vygotskijs tankar i vårt arbetssätt. Vilket innebär att vi ser det kompetenta barnet/eleven, att vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön samt att vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Vi anser även att man lär tillsammans med andra, att det är viktigt att använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga och att kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet. Arbetslag och gränsöverskridande arbetssätt är viktiga delar i vår förskola/skola där vi använder oss av utepedagogik som ett redskap

5

6 Elevprognosen Läsåret 2010-2011 Läsåret 2011-2012 Läsåret 2012-2013
F 18 Summa 58 elever Läsåret F Summa 87 elever Läsåret F Summa 117 elever

7 Politiker i vår skolkonferens
Laila Gribel (m) Mats Nilsson (s) Per-Arne Lundgren (s)


Ladda ner ppt "Stångby Paviljongskola"

Liknande presentationer


Google-annonser