Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PISA 2006 Naturvetenskap i fokus Naturvetenskap i fokus …men även matematik… …men även matematik… …och läsning …och läsning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PISA 2006 Naturvetenskap i fokus Naturvetenskap i fokus …men även matematik… …men även matematik… …och läsning …och läsning."— Presentationens avskrift:

1

2

3 PISA 2006 Naturvetenskap i fokus Naturvetenskap i fokus …men även matematik… …men även matematik… …och läsning …och läsning

4 Literacy De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt samhälle är många och skiftande. Kompetenserna är viktiga då de ger den enskilde individen möjligheter att hålla sig informerad, och kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Dessa kompetenser och kunskaper sammanfattas i PISA med begreppet literacy. Naturvetenskap Den utsträckning i vilken en person Den utsträckning i vilken en person Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturvetenskapliga fenomen och dra slutsatser från fakta om naturvetenskapliga företeelser. Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturvetenskapliga fenomen och dra slutsatser från fakta om naturvetenskapliga företeelser. Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och undersökningsmetod - Visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar vår fysiska, intellektuella och kulturella miljö Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och undersökningsmetod - Visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar vår fysiska, intellektuella och kulturella miljö Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare. Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare. Detta kräver dels kunskaper om naturvetenskapens begrepp, dels förmåga att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt och tänkesätt. Detta kräver dels kunskaper om naturvetenskapens begrepp, dels förmåga att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt och tänkesätt.

5 Naturvetenskapliga kompetenser Förklara företeelser naturvetenskapligt (53 uppgifter)  Kunna tillämpa naturvetenskaplig kunskap i en given situation.  Kunna beskriva eller förklara företeelser med hjälp av naturvetenskap och förutsäga förändringar.  Kunna identifiera korrekta beskrivningar, förklaringar och förutsägelser. Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar (24 uppgifter)  Kunna känna igen frågor som går att undersöka med naturvetenskapliga metoder.  Kunna identifiera nyckelord för att söka efter naturvetenskaplig information.  Ha kunskap om de viktigaste kännetecknen på en naturvetenskaplig undersökning. Använda naturvetenskapliga fakta och argument (31 uppgifter)  Kunna tolka naturvetenskapliga argument samt dra och kommunicera slutsatser.  Kunna identifiera antaganden, fakta och resonemanget bakom slutsatser.  Kunna reflektera över de samhälleliga konsekvenserna av naturvetenskapliga och tekniska framsteg.

6 Fysikaliska system (17) Materiens strukturPartikelmodellen, bindningar Materiens egenskaperFasförändringar, ledningsförmåga Kemiska förändringarReaktioner, energiöverföring, syror och baser Kraft och rörelseHastighet, friktion Energi och energiomvandlingar Energiprincipen, kemiska reaktioner Växelverkan mellan energi och materia Vågrörelser (ljus, ljud, seismiska vågor) Levande system (25) CellerStruktur/funktion, DNA, växter och djur MänniskanHälsa, näring, sjukdom, reproduktion, organsystem PopulationerArter, evolution, genetisk mångfald EkosystemNäringskedjor, energiflöden BiosfärenHållbar utveckling Kunskaper i naturvetenskap

7 Jorden och rymden (12) Jordens strukturLitosfär, atmosfär, hydrosfär Jordens energiEnergikällor, klimat Förändringar av jorden Plattektonik, kretslopp, uppbyggande och nedbrytande krafter Jordens historiaFossil, ursprung och utveckling Jorden som planet i rymden Gravitation, planetsystem Tekniska system (8) Teknikens rollProblemlösning, tillfredsställa behov Relation mellan naturvetenskap och teknik Teknik bidrar till naturvetenskapliga framsteg BegreppOptimering, kostnader, risker Viktiga principerKriterier, innovation, uppfinningar, problemlösning Kunskaper i naturvetenskap

8 Naturvetenskapliga undersökningar (25) UrsprungNyfikenhet, naturvetenskapliga frågor SyfteSkapa stöd för naturvetenskapliga uppfattningar och modeller ExperimentOlika frågor kräver olika undersökningsmetoder, försöksdesign DataKvantitativa (mätningar), kvalitativa (observationer) MätningarOsäkerhet, reproducerbarhet, variation Egenskaper hos resultatEmpiriska, tentativa, testbara Naturvetenskapliga förklaringar (21) TypHypotes, teori, modell, ”naturlag” TillkomstExisterande kunskap och nya data, fantasi och kreativitet, logik ReglerLogisk konsistens, baserade på fakta ResultatNy kunskap, nya metoder, ny teknik, nya undersökningar Kunskaper om naturvetenskap

9 Sammanhang och innehåll PersonligSamhälleligGlobal ”Hälsa” (26) Hålla sig frisk, förhindra olyckor, diet Sjukdomskontroll, kostråd, folkhälsa Epidemier, global spridning av sjukdomar ”Naturresurser” (17) Egen användning av resurser och energi Livskvalitet, produktion och distribution av mat, energiförsörjning Förnyelsebara system, befolkningstillväxt ”Miljö” (20) Egen sophantering Avfallshantering, lokalt väder Biologisk mångfald, hållbar utveckling, jordförstöring ”Risker” (15) Risker på personlig nivå, beslut om bostad och dylikt Produktsäkerhet, bedömning av risker med brottslighet Klimatförändring, krig ”Naturveten- skapens frontlinjer” (27) Naturfenomen, sport och fritidsaktiviteter, musik, tekniska ”prylar” Nya material, genteknologi, vapenteknologi, transport Rymden, universums ursprung och struktur

10

11

12

13

14 Nationella utvärderingen 2003. 6000 elever i skolår nio

15

16

17 A cross-cultural comparative project on young peoples’ views, perceptions, attitudes, values, interests, plans and priorities related to science and technology http://www.ils.uio.no/forskning/rose/ © Prof. Svein Sjøberg, Universitetet i Oslo Magnus Oscarsson Mittuniversitetet Anders Jidesjö Linköpings universitet

18 Naturvetenskap och teknik kommer att hitta botemedel mot sjukdomar som HIV/AIDS, cancer, etc.

19 Jag gillar NO bättre än de flesta andra ämnen.

20 Vill du bli forskare? Vill du jobba med teknik?

21 Mina NO-lektioner Det finns tydliga samband mellan elevernas gymnasieval och hur de upplevt NO- undervisningen. Vi grupperade gymnasie- programmen enligt nedan 1.OM, BF, HA, HR, 18,8 % av eleverna. 2.EC, EN, IP, FO, BY, NB, HV, LI 24,5 % av eleverna. 3.SP, ES, ME 31,5 % av eleverna. 4.NV,TE, 18,1 % av eleverna. Lärare:Vi jämförde dessa grupper med vad lärarna svarat på liknande frågor

22 Gymnasieprogram

23

24 1.Hur man skall träna för att hålla kroppen i form 2.Hur det känns att vara tyngdlös i rymden 3.Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden 4.Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda 5.Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen 6.Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen 7.Vad man skall äta för att hålla sig frisk och i form 8.Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas 9.Hur man ger förstahjälp och använder enkel medicinsk utrustning. 10.Fenomen som forskare fortfarande inte kan förklara 11.Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinne, intuition osv. 12.Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem 13.Vad vi vet om cancer och hur cancer kan behandlas 14.Hur meteorer, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer på jorden 15.Hur min kropp växer och utvecklas 16.Hur datorer fungerar Vad eleverna vill lära sig mer om: De 16 mest populära av 108 påståenden

25 Vad elever inte vill lära sig mer om (fallande skala till det minst intressanta) 89.Hur solnedgången färgar himlen 90.Hur olika musikinstrument frambringar olika ljud 91.Förmågan hos hudkrämer och lotioner att hålla huden ung 92.Varför religion och naturvetenskap ibland kommer i konflikt 93.Hur olika sorters mat produceras, konserveras och lagras 94.Hur vi kan förbättra skördarna i trädgårdar och i jordbruket 95.Optiska instrument och hur de fungerar(teleskop, kamera, mikroskop osv.) 96.Atomer och molekyler 97.Ekologiskt jordbruk som inte använder bekämpningsmedel eller konstgödsel 98.Hur vetenskapliga tankar och idéer ibland utmanar religion, auktoriteter och traditioner 99.Hur berg, älvar och hav utvecklas och förändras 100.Hur tekniken hjälper oss att ta hand om sopor och avfall 101.Varför forskare ibland är oeniga 102.Fördelar och möjliga risker med modernt lantbruk 103.Växter där jag bor 104.Rengöringsmedel och tvål, och hur de fungerar 105.Hur växter växer och förökar sig 106.Berömda forskare och deras liv 107.Hur råolja omvandlas till andra material, som plaster och textilier 108.Symmetrier och mönster i blommor och blad

26 1 Atomer och molekyler 2Växthuseffekten och hur den kan förändras av oss människor 3 Hur människokroppen är uppbyggd och fungerar 4 Elektricitet, hur den produceras och hur den används i hemmen 5 Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen 6 Hur örat kan höra olika ljud 7 Hur människor, djur, växter och miljön beror av varandra 8 Ozonlagret och hur det kan påverkas av människan 9 Kön och fortplantning 10 Hur ögat kan se ljus och färger 11 Ärftlighet och hur generna påverkar hur vi utvecklas 12 Hur högt ljud och buller kan skada hörseln 13 Nya energikällor från sol, vind, tidvatten, vågor osv 14 Kemikalier, deras egenskaper och hur de reagerar 15 Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem Vad NO-undervisningen framför allt behandlar enligt lärare FlickorPojkar 9873 6068 2251 10250 623 7174 7080 5770 2330 5871 2162 4244 6521 8766 943

27 1 Hur man skall träna för att hålla kroppen i form 2 Hur det känns att vara tyngdlös i världsrymden 3 Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden 4 Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda 5 Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen 6 Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen 7 Vad man skall äta för att hålla sig frisk och i form 8 Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas 9 Hur man ger förstahjälp och använder enkel medicinsk utrustning 10 Fenomen som forskare fortfarande inte kan förklara 11 Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinne, intuition osv 12 Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem 13 Vad vi vet om cancer och hur cancer kan behandlas 14 Hur meteorer, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer på jorden 15 Hur min kropp växer och utvecklas Vad elever vill lära sig mer om Lärare 1 Hur man skall träna för att hålla kroppen i form 65 2 Hur det känns att vara tyngdlös i världsrymden 73 3 Möjligheten att det kan finnas liv utanför jorden 38 4 Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna kan betyda 101 5 Hur olika narkotiska preparat kan påverka kroppen 16 6 Hur alkohol och tobak kan påverka kroppen 5 7 Vad man skall äta för att hålla sig frisk och i form 20 8 Vad vi vet om HIV/AIDS och hur det bekämpas 30 9 Hur man ger förstahjälp och använder enkel medicinsk utrustning 61 10 Fenomen som forskare fortfarande inte kan förklara 53 11 Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinne, intuition osv 106 12 Könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem 15 13 Vad vi vet om cancer och hur cancer kan behandlas 52 14 Hur meteorer, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer på jorden 57 15 Hur min kropp växer och utvecklas 18

28 Tack KG Karlsson & Magnus Oscarsson


Ladda ner ppt "PISA 2006 Naturvetenskap i fokus Naturvetenskap i fokus …men även matematik… …men även matematik… …och läsning …och läsning."

Liknande presentationer


Google-annonser