Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik)"— Presentationens avskrift:

1 Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik)

2 Kroppsundersökning Samtalsmetodik: inledning, pat del (FFF, sammanfattning), läkardel US börjar redan under samtalet Man noterar bl a färg, andning, hållning, smärtpåverkad? Orolig? GLÖM INTE: Informera patienten om vad du ska göra Patienten relevant avklädd Ordna för patienten Ordna för dig Var inte rädd för att röra vid patienten! OBS! Undersökningsfynd sätts ALLTID i relation till anamnes, ålder, kön och symtom För DIAGNOS behövs ofta kompletterande undersökningar

3 Sköldkörtel=thyroidea
Inspektion Palpation, rörlighet Värdera – storlek, form, konsistens, ömhet Patologi

4 Journaltext Sköldkörteln palperas ua, alt: sköldkörteln kan ej med säkerhet palperas.

5 Inspektion + palpation
Lymfkörtlar Inspektion + palpation Lymkörtelstationer Huvud: occipitalt, framför och bakom öronen, käkvinklarna, submandibulärt Hals: framför och bakom m.sternocleidomastoideus, i fossa supra- och infraclavicularis Axiller

6 Palpation-värdera Storlek Form Konsistens Rörlighet Ömhet

7 Journaltext Ange vilka stationer som du undersökt och därefter, palperas ua.

8 Inspektion Auskultation Palpation Perkussion (Ljumskar/genitalia/PR)
Bukundersökning Inspektion Auskultation Palpation Perkussion (Ljumskar/genitalia/PR)

9 Inspektion Ärr Striae Konfiguration Venstas

10 Auskultation Tarmljud Artärer

11 Palpation Egen position Handställning Systematiskt Blicken
Palpationsömhet/släppömhet Normala palpationsfynd Patologiska resistenser

12 Palpationsfynd Lever Mjälte Pancreas Galla (dunkömhet) Ventrikel
Tarmar Njurar (dunkömhet) Aorta

13 Perkussion Dämpning Tympanism Leverns avgränsning

14 Journaltext Buk: Mjuk och oöm. Lever, mjälte eller patologiska resistenser ej palpabla. Ingen dunkömhet över njurlogerna.

15 Lungundersökning Anamnes och symtom
Hosta Pip i bröstet Andfåddhet/ansträngd andning – dyspné Smärta i bröstkorgen Övrigt: rökning, allergier, arbete, mediciner

16 Inspektion och palpation
Takypné/dyspné Cyanos Thoraxdeformiteter/operationsärr ? Lymfkörtlar?

17 Perkussion Bestäm lunggränser! Dämpning? (t ex vätska)
Sonar? (normal lungvävnad) Hypersonar? (ökad lufthalt, emfysem) Tympanistisk? (luftfyllt hålrum, buk) Förtätning>5 cm in kan inte avslöjas

18 Auskultation Jämför hö och vä, dorsalt och ventralt Öppen mun
Efter hoststöt Vid forcerad expiration

19 Andningsljud Inspirium/expirium
Normalt (vesikulärt) (mindre luftvägar, inspirium) Bronkiellt (stora luftvägar, expirium)

20 Biljud Ronchi (forcerad expiration, distans) Rassel (krepitationer)
Trånga luftvägar, långa melodiska, expiratoriska Sibilanta=pipande/högfrekventa, sonora=lågfrekventa Rassel (krepitationer) Korta explosiva inspiratoriska Inspiratorisk stridor (stenos ljud, trachea, larynx) Pleurala gnidningsljud

21 Journaltext Normalfynd: Lungor/Pulm: Normalt andningsljud bilateralt. Inga biljud.

22 Hjärtundersökning Anamnes och symtom
Bröstsmärta Andfåddhet – Dyspné (vilo-, samtals-, ansträngningsdyspné, lungödem) Benödem Hjärtklappning – Arytmikänsla

23 Inspektion och palpation
Insp: Takypné/dyspné Insp: Benödem – pittingödem Insp: Cyanos, halsvenstas Palp: leverförstoring Palp: Frémissement (vissa BLJ vibrationer av bröstkorg, palperas m hand)

24 Auskultation Liggande, bar överkropp
Alternativ f bättre ljud: sittande framåtböjd, vä sidoläge, expiratorisk apné Radialis (frekvens/rytm) och carotispuls 1a ton (mitr/tricusp) och 2a ton(aorta/pulm)

25 Var lyssnar man? Hö I2 – Aortaklaffarna Vä I3
Vä I2 – Pulmonalisklaffarna Vä I4 – Tricuspidalisklaffarna Vä I4-5, medioclavicularlinjen, apex,-Mitralisklaffarna I axillen A.carotis

26 Blåsljud och biljud Systoliskt/diastoliskt
Systoliska: aortastenos/mitralisinsuff Låg/högfrekvent Intensitet Lokalisation/PM Utbredning Biljud: Pericardiella gnidningsljud

27 Journaltext Normalfynd: Hjärta/Cor: Regelbunden hjärtrytm (rr), frekvens xx. Inga hörbara blåsljud.

28 Blodtrycksmätning Liggande/sittande Hö/vä arm Arm i hjärthöjd
Manschettbredd Palpatoriskt tryck Medelvärde av 2 auskultatoriska tryck Stående Normalvärden <140/<90 Felkällor (hårt tryck stetoskop, fel manschettbredd, ej hjärthöjd, silent gap, kaffe, rökn före us, mm)

29 Journaltext Ange position, vilken arm, uppmätt tryck

30 Perifera Pulsar Anamnes och symtom
Smärta Svårläkta sår Köldkänsla Färg Hjärt/kärlsjd, diabetes, riskfaktorer

31 Inspektion Färg – sidoskillnad? Temperatur? Sår

32 Palpation A tibialis posterior (ATP) A dorsalis pedis (ADP) A radialis
Sidoskillnad?

33 Journaltext Perifera pulsar: ATP och ADP palperas bilateralt lika.
A.tibialis posterior och A.dorsalis pedis lättpalpabla utan sidoskillnad.

34 KURSLITTERATUR Lindgren S och Aspegren K. (red) Kliniska färdigheter, 3:e upplagan (2012), kapitlen nr 1-8, 10-11, och 16.


Ladda ner ppt "Kroppsundersökning (KUM=klinisk undersökningsmetodik)"

Liknande presentationer


Google-annonser