Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Blut ist ein ganz besonderes saft” Goethe; ur Faust.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Blut ist ein ganz besonderes saft” Goethe; ur Faust."— Presentationens avskrift:

1 ”Blut ist ein ganz besonderes saft” Goethe; ur Faust

2 De äldsta kulturfolken Sjukdomsprodukterna är vätskor Blodet är livets bärare Sjukdom innebär en förändring av blodet Humoralpatologin

3 Akut leukemi  Ohämmad bildning av omogna vita blodkroppar (blaster)  Symtomen beror fr a bristande normal benmärgsfunktion och ev infiltrat i andra organ

4 Symtom Symtom pga brist på normala blodceller anemi infektioner blödning Symtom pga infiltration i andra organ CNS Hud Periost Lever, mjälte, lymfkörtlar

5 Karin 61 år Onaturligt trött efter en förkylning 2 veckor tidigare. Hb 61; LPK 4,2; TPK 306 MCV 90; retik 66; järnmättnad 94% Kobalaminer 1009; Folat 12

6 Susanne 31 år trötthet, febertoppar sedan 1 månad Nybliven mamma för 6 månader sedan Sjukgymnast Hb 39; LPK 6,3; TPK 149

7 Tobias 24 år Aktiv motionär med 4 - 6 månaders trötthet. Torrhosta, dyspné vid obetydlig ansträngning. Subfebril. Nedsatt aptit, viktnedgång. Rtg visar uttalad mediastinal breddökning Mindre palp lgll hö supraclav och hö axill Hb 151; LPK 8,9; TPK 279; normal diff

8 Ronny 33 år Inkommer med 1 dygns anamnes på halsont, feber, huvudvärk, ej adekvat Petechier i ljumskarna LPK 10,5; TPK 59; CRP 268

9 Neutropeni = neutrofila < 0,5

10 Neutropen feber Feber > 38 o vid två tillfällen eller > 38,5 o Avsaknad av fokala symtom! Provtagning Odlingar!! Odlingar!! blod, svalg, urin Kontroller blodtryck, puls, saturation Antibiotika Omedelbart!!

11 Antibiotika principer Baktericida! Bredspektrum! Gram-negativ täckning!

12 Jenny 32 år Sedan 4 -5 dagar spontana successivt ökande hematom på benen, underarmar, fingrar, i munhålan och konjuktiva. Trött. Hb 106; LPK 62,8; TPK 12

13 Mikael 38 år Föregående kväll noterat ett hematom på insidan av låret. Samma dag näsblödning på arbetet samt noterat nya hematom på hö överarm, hö sida av thorax/buk, 7cm stort hematom över vä handled och ett 10 x 20 cm stort på låret. Hb 137; LPK 6,3; TPK 30

14 Akut promyelocytleukemi ca 5% av AML-patienterna t(15;17) DIC - liknande symtom bättre långtidsprognos Vitamin-A-syra

15 All-trans-retinoic-acid (ATRA) differentiering av leukemiceller minskad tidig mortalitet biverkningar retinoic acid syndrome (RAS) pseudotumor cerebri

16

17 Trombocytopeni Transfusionspolicy Vid blödning Profylax TPK < 10 vid sepsis < 20 Vid APL < 30

18 Anna 22 år Söker pga halsont En månads anamnes på migrerande värk och trötthet Förstorade tonsiller och halskörtlar Hb 119; LPK 94,5; TPK 82 Saturation 95%

19 Hyperleukocytos Blaster > 100x10 9 /l Symtombild Konfusion, koma Dyspne Blödning AML, KML, (ALL) Åtgärder Syrgas Vätska Leukaferes Cytostatika Återhållsamhet med blodtransfusion

20 Akuta tillstånd  Infektioner  Leukocytos  Blödningar Neutropen feber Hyperleukocytos Akut promyelocyt leukemi Trombocytopeni

21 Incidens

22 Blodet är själen 5 Mos. 12:23


Ladda ner ppt "”Blut ist ein ganz besonderes saft” Goethe; ur Faust."

Liknande presentationer


Google-annonser