Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten. Budgetarbetet 2009-2010 Utfallet 2008 Vår bästa uppfattning om det faktiska behovet för kommande år och verksamhet! Prioritering 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten. Budgetarbetet 2009-2010 Utfallet 2008 Vår bästa uppfattning om det faktiska behovet för kommande år och verksamhet! Prioritering 1."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten

2 Budgetarbetet 2009-2010 Utfallet 2008 Vår bästa uppfattning om det faktiska behovet för kommande år och verksamhet! Prioritering 1. 2. 3. Ramminskning 2009 och 2010

3 Bakgrund investeringsbudget Förskjutna leveranser av fordon Prisökning Ackumulerade investeringsmedel Planering i grund Händelser som påverkar behovet – Arbetsmiljö – Fordonskollisioner – M.M

4 Bakgrund driftbudget 2008 genomfördes en 2% besparing Chefstjänst ej tillsatt vilket gav ett ekonomiskt handlingsutrymme. Inga större och omfattande insatser. 2008 gav ett överskott på 473 kkr. Detta med anledning av att chefstjänsten ej varit tillsatt.

5 Fördelning utgifter

6 Fördelning intäkter

7 Sparbeting 2009-2010 Klart Kompetensutveckling Fortbildning Övertid/mertid/vikarie Personalvård Intäkter – Tillsyner – Utb enligt avtal 422 kkr för 2009 138 kkr för 2010 Oklart Övertid/mertid/vikarie Prenumerationer Service intervaller på fordon El och värme för våra lokaler Drivmedels kostnader Upphandlingar/avtal Övriga fastighetskostnader Intäkter – Övrig utb – Extern arbetet ? kkr 2009 ? kkr 2010

8 Budget läge 20092010

9 Budget 2010 Driftkostnad 35 923 kkr – Ökade lönekostnader – Uppräkning Intäkter 5 752 kkr – 300 kkr lägre för onödiga larm.

10 Inga marginaler Större/längre/många insatser Ett större fordonshaveri Personal frånvaro

11 Konsekvens / Innebörd Styrkor Personal Hög kompetens 5 - gruppers Modern fordonspark Medvetenhet Lokal närvaro i hela kommunen Räddsam-F Svaghet Intäktsberoende – Ext. Utbildning – MSB – Onödiga larm Händelser och insatser Spetskompetens

12 Konsekvens / Innebörd Möjligheter ”Fixar Anders” Förebyggande 5 – gruppers Högkompetens Övningsfält Samverkan Hot/risker Minskat stöd från MSB Minskad efterfrågan på ext. utbildning Konkurrens lag Pension – Kompetens Personal minskning Rekrytering deltid


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten. Budgetarbetet 2009-2010 Utfallet 2008 Vår bästa uppfattning om det faktiska behovet för kommande år och verksamhet! Prioritering 1."

Liknande presentationer


Google-annonser