Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket kring patientfaktura

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket kring patientfaktura"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket kring patientfaktura

2 Dagordning Bakgrund, presentation av verksamheten Tillgänglighet
Gränssnitt IT-utveckling Erfarenheter från andra landsting Övrigt

3 Varför ett nätverk kring Patientfaktura?
Behov av att utveckla våra tjänster Hitta bättre kommunikationsvägar med regionens förvaltningar Kanal för att redovisa utvecklingen av våra system som är intresse för kunderna Diskutera redovisningsrelaterade frågor med anknytning till vår verksamhet

4 Organisation Administrativt Centrum 2011
Områdeschef Ann Sohlberg HR, ekonom, informatör Ledningskansliet Ekonomiservice Enhetschef: Anders Thiberg HR och löne- service Enhetschef: André de Vries Telefoniservice Enhetschef: Andrea Thomsen Projektkontor Enhetschef: Monica Ekström Fakturaservice Patientfakturering Redovisning Sjukresor Ekonomtjänster Löneadministration HR-tjänster Utbildnings-centrum/ konferens Tjänsteid Tillgänglighetsdatabas Diarie Telefonist-tjänster Systemadm. Projektledning

5 Ursprungliga förutsättningar
Otydliga avtal/diffust uppdrag Ej standardiserade arbetsprocesser Många olika integrationer Få nyckeltal Få möjligheter till statistik i befintlig telefonväxel

6 Bakgrund Utveckling sedan starten 6 aug 2007 E-recept 31 dec 2011
Cytologprover NU SKAS Alingsås SÄS SU Kungälv PV Fyrbodal PV PV SKB PV SB PV GBG Habilitering SÄRNÄR Sjukresor

7 Arbetssätt Kontinuerliga möten med Logica
En resurs på avdelningen är friställd för systemutveckling Deltagande i Regionala utvecklingsprojekt Erfarenhetsutbyte med andra landsting, Skåne och Värmland

8 Sektion Patientfaktura
Observera namnbyte Från Fakturaenheten till Sektion Patientfaktura

9 Fråga Hur jobbar förvaltningarna med informationen från Sektion Patientfaktura? Hur jobbar förvaltningarna med SAINT filer från oss?

10 Fakta (2011) Antal årsarbetare 21 st Årsarbetare i tjänstegrad 18,5 st
Antal fakturor st Transaktioner st Samlingseffekt 29 % Betalningspåminnelser st Telefonsamtal st Inkassoärenden st Returpostärenden st Mail st

11 Antal fakturor per månad

12 Antal transaktioner

13 Antal transaktioner

14 Fakta Avgränsande projekt: Högkostnadsskydd öppenvård
Högkostnadsskydd slutenvård Kontantlösvård?! Brukarorganisationer Nytt journalsystem VG primärvård

15 Fakta Intern verksamhetstelefon, 2 anknytningar, öppettider mellan 7:15 – 16:15 Extern patienttelefon, 020-nummer, öppettider mellan 9:00-11:00 samt 13:00-15:00 Solidus telefonväxel – Vip 2000 från 8 maj 2012 Mailbrevlåda för allmänheten och interna verksamheter

16 Processer / aktiviteter
Kontantbetalning Volymer Processägare Utbildning Arbeta bort strukturell waste Systemutveckling Styrning, mål, nyckeltal Patienten i centrum Vård- Produk- tion Kassatjänst Kundnytta Filinläsning Visma Makulering Kommunikation Dödsbohantering Inkassohantering Lagar och förordningar Kassatjänst Systemutveckling Returpost Systemhantering Huvudmanna fakturering Autogiro/ Medgivande Ta ansvar för gemensamt resultat Support Lagar/regler

17 Arbetssätt Arbetet är strukturerat efter kontaktperson mot respektive förvaltning Patienttelefonen bemannas av två ”lag” Alla tar ansvar för returpost Samarbete med Sektion faktura

18 Planerad utveckling Uppdatering till RDhöst 2011 för SA 2012-03-08
Planeringsdag Övergång till VIP2000 från Förändrat arbetssätt under våren 2012 Möjlighet att besvara frågor på mina vårdkontakter

19 Högkostnadsskydd öppenvård
Uppskattningsvis hanterar Sektion Patientfaktura samtal som handlar om frikort varje år Kommer aldrig kunna fånga allt med betydligt mer än vad som idag finns i frikortstjänsten Syfte att göra avrop mot frikortstjänsten innan inläsning i inläsning i RDSA Projektet startade hösten 2009 men upphörde för att återupptas i i september 2011

20 Högkostnadsskydd öppenvård
Arbetar med att få med alla försystem från primärvården Arbetar på att delkrediteringar inte skall komma med Arbetar på att sprida information om rutinen/arbetssättet Arbetar på att öka registreringen av frikort i frikortsstjänsten


Ladda ner ppt "Nätverket kring patientfaktura"

Liknande presentationer


Google-annonser