Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket kring patientfaktura. REGIONSERVICEREGIONSERVICE Dagordning Bakgrund, presentation av verksamheten Tillgänglighet Gränssnitt IT-utveckling Erfarenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket kring patientfaktura. REGIONSERVICEREGIONSERVICE Dagordning Bakgrund, presentation av verksamheten Tillgänglighet Gränssnitt IT-utveckling Erfarenheter."— Presentationens avskrift:

1 Nätverket kring patientfaktura

2 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Dagordning Bakgrund, presentation av verksamheten Tillgänglighet Gränssnitt IT-utveckling Erfarenheter från andra landsting Övrigt

3 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Varför ett nätverk kring Patientfaktura? Behov av att utveckla våra tjänster Hitta bättre kommunikationsvägar med regionens förvaltningar Kanal för att redovisa utvecklingen av våra system som är intresse för kunderna Diskutera redovisningsrelaterade frågor med anknytning till vår verksamhet

4 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Ekonomiservice Enhetschef: Anders Thiberg HR och löne- service Enhetschef: André de Vries Områdeschef Ann Sohlberg Telefoniservice Enhetschef: Andrea Thomsen Projektkontor Enhetschef: Monica Ekström Fakturaservice Patientfakturering Redovisning Sjukresor Ekonomtjänster Löneadministration HR-tjänster Utbildnings-centrum/ konferens Tjänsteid Tillgänglighetsdatab as Diarie Telefonist- tjänster Systemadm. Projektledning HR, ekonom, informatör Ledningskansliet Organisation Administrativt Centrum 2011

5 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Ursprungliga förutsättningar Otydliga avtal/diffust uppdrag Ej standardiserade arbetsprocesser Många olika integrationer Få nyckeltal Få möjligheter till statistik i befintlig telefonväxel

6 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Bakgrund 6 aug 2007 31 dec 2011 NU PV Fyrbodal PV SÄ SKASSÄS PV SKB SU PV GBG Kungälv E-recept SÄRNÄR Alingsås PV SB Sjukresor Utveckling sedan starten Cytologprover Habilitering

7 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Arbetssätt Kontinuerliga möten med Logica En resurs på avdelningen är friställd för systemutveckling Deltagande i Regionala utvecklingsprojekt Erfarenhetsutbyte med andra landsting, Skåne och Värmland

8 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Observera namnbyte Från Fakturaenheten till Sektion Patientfaktura

9 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Fråga Hur jobbar förvaltningarna med informationen från Sektion Patientfaktura? Hur jobbar förvaltningarna med SAINT filer från oss?

10 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Fakta (2011) Antal årsarbetare 21 st Årsarbetare i tjänstegrad 18,5 st Antal fakturor 1 093 050 st Transaktioner 1 542 628 st Samlingseffekt29 % Betalningspåminnelser150 000 st Telefonsamtal 164 000 st Inkassoärenden 78 000 st Returpostärenden26 000 st Mail6 000 st

11 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Antal fakturor per månad

12 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Antal transaktioner

13 REGIONSERVICEREGIONSERVICE

14 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Fakta Avgränsande projekt: Högkostnadsskydd öppenvård Högkostnadsskydd slutenvård Kontantlösvård?! Brukarorganisationer Nytt journalsystem VG primärvård

15 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Fakta Intern verksamhetstelefon, 2 anknytningar, öppettider mellan 7:15 – 16:15 Extern patienttelefon, 020-nummer, öppettider mellan 9:00-11:00 samt 13:00-15:00 Solidus telefonväxel – Vip 2000 från 8 maj 2012 Mailbrevlåda för allmänheten och interna verksamheter

16 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Processer / aktiviteter Arbeta bort strukturell waste Systemutveckling Huvudmanna fakturering Returpost Inkassohantering Dödsbohantering Support Kundnytta Patienten i centrum Styrning, mål, nyckeltal Filinläsning Vård- Produk- tion Kommunikation Volymer Lagar och förordningar Ta ansvar för gemensamt resultat Systemutveckling Kassatjänst Makulering Processägare Utbildning Visma Autogiro/ Medgivande Kassatjänst Systemhantering Lagar/regler Kontantbetalning

17 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Arbetssätt Arbetet är strukturerat efter kontaktperson mot respektive förvaltning Patienttelefonen bemannas av två ”lag” Alla tar ansvar för returpost Samarbete med Sektion faktura

18 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Planerad utveckling Uppdatering till RDhöst 2011 för SA 2012-03-08 Planeringsdag 2012-03-08 Övergång till VIP2000 från 2012-05-09 Förändrat arbetssätt under våren 2012 Möjlighet att besvara frågor på mina vårdkontakter

19 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Högkostnadsskydd öppenvård Uppskattningsvis hanterar Sektion Patientfaktura 45 000 samtal som handlar om frikort varje år Kommer aldrig kunna fånga allt med betydligt mer än vad som idag finns i frikortstjänsten Syfte att göra avrop mot frikortstjänsten innan inläsning i inläsning i RDSA Projektet startade hösten 2009 men upphörde för att återupptas i i september 2011

20 REGIONSERVICEREGIONSERVICE Högkostnadsskydd öppenvård Arbetar med att få med alla försystem från primärvården Arbetar på att delkrediteringar inte skall komma med Arbetar på att sprida information om rutinen/arbetssättet Arbetar på att öka registreringen av frikort i frikortsstjänsten


Ladda ner ppt "Nätverket kring patientfaktura. REGIONSERVICEREGIONSERVICE Dagordning Bakgrund, presentation av verksamheten Tillgänglighet Gränssnitt IT-utveckling Erfarenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser