Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefskommunikation i Västra Götalandsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefskommunikation i Västra Götalandsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Chefskommunikation i Västra Götalandsregionen
Lena Alexanderson Västra Götalandsregionens informationsavdelning

2 50 000 anställda – över 2 000 chefer
8 sjukhus /sjukhusgrupper Primärvård Folktandvård Handikappförvaltning Skolor Kulturförvaltningar Bolag Näringslivsutveckling Miljö Intern service och förvaltning

3 Ur Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy: ”Kommunikation är medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens politiker” ”Internt är kommunikation ett chefsansvar. Varje chef är ansvarig för att kommunikationen fungerar inom respektive ansvarsområde” ”Varje medarbetare har ett ansvar att skaffa den information han/hon behöver för sitt eget arbete”

4 Politiskt uppdrag i budget 2008:
Information och kommunikation som styr- och ledningsinstrument ska beaktas i all chefs- och ledarutbildning

5 Enkät om internkommunikation
tillfrågade vintern 2009 – underlag för åtgärder Benchmark – hur ligger vi till i jämförelse Frågeområden: Kommunikationsbehov Kommunikationsmiljö Kommunikationskanaler Effekten av kommunikationen Bedömningar både om: Hur nöjd? Hur viktigt är det?

6 Övergripande resultat
De flesta anser att de har den information de behöver för sitt dagliga arbete Svagare kunskap om de övergripande målen för den egna arbetsplatsen och hur det går i arbetet med att nå dessa Litar starkt på informationen från närmaste chefen, men mindre på information från förvaltningsledningen Närmaste chefen och kollegorna är viktigaste kanalerna – mest nöjda med kollegorna – personaltidning minst viktig Närmaste chef får höga värden – svagast för återkoppling

7 Så stöder vi cheferna: Professionella informatörer/kommunikatörer
informationsavdelningen i regionkansliet 25 medarbetare varav en på heltid med chefskommunikation informatörer i förvaltningarna,ca 150 personer Kommunikationsutbildningar Kommunikation i chefsutbildningar

8 Så stöder vi cheferna… ”Hjälp till självhjälp”
chefens kommunikationsverktyg Aktuell information till chefer i-linjen, nyhetsbrev Chefsplatsen på intranätet

9

10

11 Ibland finns problem på vägen …
Organisation som: är stor har väldigt olikartade verksamheter… …som arbetar på i sina stuprör Enskilda chefer som: har fokus på sig och sitt: ”regionen är ett nödvändigt ont” ser inte behovet: ”jag kommunicerar ju jämt” har ont om tid: ”jo, jätteviktigt men jag hinner inte”

12 Vi jobbar vidare med att:
Fokusera på cheferna i internkommunikationen Göra regionledningen tydligare/synligare Översätta och sprida strategiska budskap Utveckla I-linjen och Chefsplatsen – nyttigare, snabbare Utveckla utbildningsinsatserna i kommunikation och inte minst: Utveckla samarbetet med HR/personalområdet


Ladda ner ppt "Chefskommunikation i Västra Götalandsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser