Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation BackUpp 2.0 Nationell kvalitetsdag Älvsjö 16 nov 2011 Lena Hedin Liz Lövall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation BackUpp 2.0 Nationell kvalitetsdag Älvsjö 16 nov 2011 Lena Hedin Liz Lövall."— Presentationens avskrift:

1 Presentation BackUpp 2.0 Nationell kvalitetsdag Älvsjö 16 nov 2011 Lena Hedin Liz Lövall

2 BackUpp projektet Syfte och målsättning Att förbättra omhändertagandet för patienter med ryggbesvär på primärvårdsnivå i Region Skåne genom tidiga och samordnade insatser. Målgrupp Patienter 18-67 år som söker inom primärvården med besvär från ländrygg/nedre thorakalrygg. Deltagande enheter 5 Primärvårdsenheter i pilotprojektet 29 Hälsovalsenheter i BackUpp 2.0 (ca 291 000 listade patienter)

3 Varför ett projekt för patienter med ländryggsbesvär? VANLIGT KOSTSAMT KOMPLEXT.... och ingen strukturerad utvärdering av insatserna på gruppnivå

4 Jöud, 2011 manus Konsultationsratio, ”nydebuterad” ländryggssmärta i Skåne 2009 (n=16408)

5 Komplext Många aktörer Sjukgymnast, läkare, kiropraktor, naprapat, FHV, FK, AF. Olika behandlingsmetoder OMT, MDT (McKenzie), OMI, ”Hands off”, m.fl. Riskfaktorer Röda, gula ( blåa, svarta) flaggor

6 ”Flaskhalsar” Undersökning ( främst MR) Bedömning (ryggortoped, reumatolog) Möten/ samordning (FK, AF, arbetsgivare)

7 MR ländryggsöversikt i BackUpp 2.0 Undersökning inom 2 veckor  Misstanke om specifik ryggdiagnos (inkl. inflammatorisk ryggsjukdom) – efter 4-6 veckors behandling.  ”Ospecifika” ryggbesvär i kombination med ”gula flaggor” (indicerad i vissa fall; rehabhinder) – efter 6-8 v.  ”Röda flaggor” i behov av mer skyndsam handläggning än ovan hanteras utanför projektet enl. sedvanlig rutin.

8 Effektmål att 80 procent av patienterna vid avslut upplever en förbättring av hälsa, funktion och smärtintensitet att 90 procent av patienterna vid avslut är nöjda med omhändertagandet (tillgänglighet, delaktighet, nytta, samverkan) att förbereda en modell för strukturerad verksamhetsuppföljning för patientgruppen via datainhämtning direkt från journalsystemet

9 Effektmål - fortsättning att förtydliga kring vilka riktlinjer som ska gälla för remittering av patienter med ryggbesvär i Skåne avseende radiologisk undersökning, ryggortopedisk respektive reumatologisk bedömning. att sjukskrivningstalen ska minska på deltagande enheter jämfört med enheter som inte deltagit i projektet

10 Flödesschema BackUpp 2.0

11 Antal patienter i projektet Totalt inkluderade: 916 Avslutade patienter: 769 Pågående behandling:147 68 % initialt hos sjukgymnast

12 Vid inklusion: smärtduration

13 Vid inklusion: Frågeformulär om smärtproblem

14 Vid inklusion: Andel patienter indelade efter smärtduration i förhållande till risknivå – Frågeformulär om smärtproblem TotaltKvinnorMän LågMåttligHögLågMåttligHögLågMåttligHög Akut (0-4v)24.5%11.1%21.4%21.9%12.0%20.2%27.5%10.2%22.7% Subakut (5-12v.)4.9%2.1%4.5%4.2%1.7%5.2%5.7%2.5%3.7% Långvarig > 3 mån. 10.1%4.6%16.7%11.2%3.7%19.7%8.8%5.7%13.3%

15 Antal vidareremitterade patienter MR-översikt: 146 Ortoped: 48 Reumatolog: 7 Ort. med. second opinion: 2

16 Effektmål: Andel nöjda med... TillgänglighetNytta

17 Effektmål: Andel nöjda med... Delaktighet Lyssna

18 Förändring i EQ-score

19 Förändring i EQ-VAS

20

21 EQ-score i förhållande till smärtduration

22 EQ-score i förhållande till risknivå (Frågeformulär om smärtproblem)

23 Förändring i EQ-5D index för deltagare med och utan team

24 Positiv förändring smärtintensitet o funktion Numeric Pain Rating Scale: 65 % Patientspecifik funktionell skala: 76 %

25 Förslag verksamhetsuppföljning - Sjukgymnastik Tillgänglighet (tid från kontakt till första besök). Andel patienter där sjukgymnast haft första kontakt med patienten Andel patienter där screening utförts avseende psykosociala riskfaktorer (indelning i subgrupper). Gäller patienter 18 – 67 år. Andel patienter med angiven smärtduration (akut, subakut, långvarig)

26 Andel patienter där uppföljningsformulär (enligt standardiserad rekommendation) använts i såväl början som vid avslutning av behandling. Andel patienter med planerat respektive oplanerat avslut. Andel patienter där samtal om fysisk aktivitet finns noterat.

27 Sammanfattning En mer strukturerad process ”vem gör vad och när” Hälsa, funktion och smärtintensitet förbättrades för majoriteten av patienterna Patienter nöjda med tillgänglighet, nytta, delaktighet Personalen nöjd med struktur, möjlighet för tidig MR- översikt, samverkan inom enheten _____________________________________________ Långvariga besvär vid första kontakt (32 %) Hög risk att utveckla långvarig smärta (42 %)

28 Raka Rör i Ryggomhändertagandet?

29 Vill Ni veta mer? Gå in på:www.skane.se/backuppwww.skane.se/backupp Eller kontakta:Lena@morse.nuLena@morse.nu Liz@morse.nu Intresserad av temadag 7 dec i Malmö? ”Raka Rör i Ryggomhändertagandet?” För program och anmälan: www.skane.se/sjukskrivningwww.skane.se/sjukskrivning


Ladda ner ppt "Presentation BackUpp 2.0 Nationell kvalitetsdag Älvsjö 16 nov 2011 Lena Hedin Liz Lövall."

Liknande presentationer


Google-annonser