Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö 2011-12-21 Ingemar Petersson, Docent MORSE/Epi-centrum Skåne FoU-centrum Skåne Skånes Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö 2011-12-21 Ingemar Petersson, Docent MORSE/Epi-centrum Skåne FoU-centrum Skåne Skånes Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö 2011-12-21 Ingemar Petersson, Docent MORSE/Epi-centrum Skåne FoU-centrum Skåne Skånes Universitetssjukhus Lund

2 Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne Multimodal rehabilitering -preliminära uppgifter Docent Birgitta Grahn Doktorand Kjerstin Stigmar Ingemar Petersson Anja Nyberg 2011-03-04

3 Patienter inskrivna i rehabiliteringsgarantin MMS 2009-09-01 -2010-08-31 Datauttag 2009-09-01-2010-08-31 Extra datauttag för utskrivning och uppföljning 2010-09-01-2010-11-30

4 Könsfördelning totalt Män 21,2% Kvinnor 78,8 %

5 De vanligaste diagnoserna: : Män: Lumbago/lumbago ischias/ischias 30,2 % Smärta som ej klass. annorstädes 23,6 % Cervikalgi/cervikokranialt & cervikobrachialt syndrom 20,7 % Myalgi 7,4 % Kvinnor: Myalgi 23,8 % Smärta som ej klass.annorstädes 22,3 % Cervikalgi/cervikokranialt & cervikobrachialt syndrom 16,3 % Lumbago/lumbago ischias/ischias 15,1 % Reumatism UNS 9,0 %

6 Andel sjukskrivna vid inskrivning Det fanns inga tydliga skillnader vad gäller deltidssjukskrivning

7 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. b280 smärtförnimmelse Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

8 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. b455. Tolerans för fysiskt arbete Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

9 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. B710. Rörlighet i leder Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

10 EQ-total score i relation till kön vid in- och utskrivning respektive uppföljning InUt Upp Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

11 EQ-VAS- från sämsta tänkbara hälsotilstånd till bästa tänkbara hälsotillstånd (0-100) Medelvärden TidpunktMänKvinnor Inskrivning39,3538,8 Utskrivning44,3448,81 Uppföljning45,0847,78 Signifikanta skillnader mellan inskrivning och utskrivning

12 Patientens egen upplevelse av att ha lägre arbetsförmågan på grund av värk eller trötthet, den senaste veckan (ja/nej) Inskrivning n= 443 Utskrivning n= 357 Uppföljning n= 245 Det är stora interna bortfall på denna fråga. Vi saknar objektiva uppgifter om sjukskrivning för närvarande. En forskningsetisk ansökan är inlämnad för att få möjlighet att samköra mot Försäkringskassans uppgifter

13 Behandlarkategori- inskrivning Under behandlingsperioden är sjukgymnast vanligare än läkare

14 Behandlingar Patienterna har haft mellan 1-61 besök Tidsperioden mellan första och sista besök varierar från 11-359 dagar. Medelvårdtiden är 96,6 dagar 19 % har haft endast en behandlingskategori

15 TIME Magazine March 21, 2011

16 Arbete vid rörelseorganens sjukdomar Insatser för att minska konsekvenserna av rörelseorganens sjukdomar – Analys och utvärdering Nationellt – Rehabiliteringsgarantiutvärdering (KI/Skåne) » Augusti 2011 – Regeringens Rehabiliteringsråd, rapport 2011, » Remiss sommaren 2011 Regionalt (MORSE som exempel) – Rehabilitering – Läkemedel – Kirurgi

17 Improving work conditions for people with musculoskeletal conditions A European focus on return to work for arthritis patients. Fit for Work Europe and other initiatives Ingemar Petersson, MD, PhD, Ass.professor Orthopedics and Rheumatology, Lund University Hospital Lund, Sweden Fit for Work Europe Coalition

18 Rehabiliteringsrådet Nationella satsningar: Rehabiliteringsgarantin National program for multimodal rehabilitation of patients with LBP and Work Disability

19

20 Skåne 1,2 miljoner invånare 1/8 av Sveriges befolkning

21 Samkörning Region Skånes vårddatabaser Försäkringskassan Sjukskrivning, sjuk- och aktivitets ersättning Krypt P-nr Yrke, utbildning, inkomst etc

22 Registerforskning

23 Från ekonomiperspektiv till kvalitetsperspektiv Patientprocesser Sjukhus och kliniker Patientfokuserade vårdlogiker Medicinska specialiteter Patientens perspektiv (kvalitet/resultat) Producentens perspektiv (ekonomi)

24 BackUpp 2.0 Temakonferens ”Raka Rör i Ryggomhändertagandet?” Malmö 2011-12-07 Lena Hedin Liz Lövall

25 BackUpp Övergripande mål Att förbättra omhändertagandet för patienter med ländryggbesvär på primärvårdsnivå i Region Skåne genom tidiga och samordnade insatser.

26 Tidsfaktorn Ny kunskap och nya regelverk BRÅTTOM! Smärtfysiologi Sjukskrivning (passiv) Rehabkedjans tidsramar

27 ”Flaskhalsar” Undersökning ( främst MR) Bedömning (ryggortoped, reumatolog) Möten/ samordning (FK, AF, arbetsgivare)

28 Projektets grundtankar Identifiera röda flaggor Identifiera gula flaggor Teambedömning (om ej förbättrad inom givna tidsintervall) –Miniteam (läkare och sjukgymnast) –Team med fler kompetenser

29 Utvärdering EQ-5D inkl EQ VAS Patientspecifik funktionell skala Smärtintensitet via Pain Numeric Rating Scale Smärtduration Frågeformulär om smärtproblem (Linton) Patienttillfredställelse enkät Personalenkät

30 Frågeformulär om smärtproblem (vid inklusion)

31 EQ-score i förhållande till risknivå (Frågeformulär om smärtproblem)

32 Sammanfattning Fått en mer strukturerad process ”vem gör vad och när” Hälsa, funktion och smärtintensitet förbättrades för majoriteten av patienterna Patienter nöjda med tillgänglighet, nytta, delaktighet Personalen nöjd med struktur, möjlighet för tidig MR-översikt, samverkan inom enheten

33 Framtiden Att vi utvecklar möjligheterna till samverkan – Sjukvården/Region Skåne – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen – Företagshälsovården – Forskningen Att vi utvecklar och använder redskapen – EQ5D – Andra mått Att vi utvecklar samarbetet MORSE Epi-Centrum Skåne


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö 2011-12-21 Ingemar Petersson, Docent MORSE/Epi-centrum Skåne FoU-centrum Skåne Skånes Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser