Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö 2011-12-21
Ingemar Petersson, Docent MORSE/Epi-centrum Skåne FoU-centrum Skåne Skånes Universitetssjukhus Lund

2 Doktorand Kjerstin Stigmar
Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne Multimodal rehabilitering -preliminära uppgifter Docent Birgitta Grahn Doktorand Kjerstin Stigmar Ingemar Petersson Anja Nyberg

3 Patienter inskrivna i rehabiliteringsgarantin MMS Datauttag Extra datauttag för utskrivning och uppföljning

4 Könsfördelning totalt
Män 21,2% Kvinnor 78,8 %

5 De vanligaste diagnoserna:
Män: Lumbago/lumbago ischias/ischias ,2 % Smärta som ej klass. annorstädes ,6 % Cervikalgi/cervikokranialt & cervikobrachialt syndrom ,7 % Myalgi ,4 % : Kvinnor: Myalgi ,8 % Smärta som ej klass.annorstädes ,3 % Cervikalgi/cervikokranialt & cervikobrachialt syndrom ,3 % Lumbago/lumbago ischias/ischias ,1 % Reumatism UNS ,0 %

6 Andel sjukskrivna vid inskrivning
Det fanns inga tydliga skillnader vad gäller deltidssjukskrivning

7 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning
Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. b280 smärtförnimmelse Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

8 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. b455
Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. b455. Tolerans för fysiskt arbete Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

9 Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. B710
Grad av funktionsnedsättning vid in- respektive utskrivning. B710. Rörlighet i leder Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning

10 EQ-total score i relation till kön vid in- och utskrivning respektive uppföljning
Det är signifikanta skillnader mellan in- och utskrivning Upp

11 EQ-VAS- från sämsta tänkbara hälsotilstånd till bästa tänkbara hälsotillstånd (0-100) Medelvärden
Tidpunkt Män Kvinnor Inskrivning 39,35 38,8 Utskrivning 44,34 48,81 Uppföljning 45,08 47,78 Signifikanta skillnader mellan inskrivning och utskrivning

12 Patientens egen upplevelse av att ha lägre arbetsförmågan på grund av värk eller trötthet, den senaste veckan (ja/nej) Inskrivning n= 443 Utskrivning n= 357 Uppföljning n= 245 Det är stora interna bortfall på denna fråga. Vi saknar objektiva uppgifter om sjukskrivning för närvarande. En forskningsetisk ansökan är inlämnad för att få möjlighet att samköra mot Försäkringskassans uppgifter

13 Behandlarkategori- inskrivning
Under behandlingsperioden är sjukgymnast vanligare än läkare

14 Behandlingar Patienterna har haft mellan 1-61 besök
Tidsperioden mellan första och sista besök varierar från dagar. Medelvårdtiden är 96,6 dagar 19 % har haft endast en behandlingskategori

15 TIME Magazine March 21, 2011

16 Arbete vid rörelseorganens sjukdomar
Insatser för att minska konsekvenserna av rörelseorganens sjukdomar Analys och utvärdering Nationellt Rehabiliteringsgarantiutvärdering (KI/Skåne) Augusti 2011 Regeringens Rehabiliteringsråd, rapport 2011, Remiss sommaren 2011 Regionalt (MORSE som exempel) Rehabilitering Läkemedel Kirurgi

17 Improving work conditions for people with musculoskeletal conditions A European focus on return to work for arthritis patients. Fit for Work Europe and other initiatives Ingemar Petersson, MD, PhD, Ass.professor Orthopedics and Rheumatology, Lund University Hospital Lund, Sweden Fit for Work Europe Coalition

18 Nationella satsningar: Rehabiliteringsgarantin
National program for multimodal rehabilitation of patients with LBP and Work Disability Rehabiliteringsrådet

19

20 Skåne 1,2 miljoner invånare 1/8 av Sveriges befolkning

21 Region Skånes vårddatabaser
Samkörning Krypt P-nr Försäkringskassan Sjukskrivning, sjuk- och aktivitets ersättning Region Skånes vårddatabaser Yrke, utbildning, inkomst etc

22 Registerforskning

23 Från ekonomiperspektiv till kvalitetsperspektiv
Patientprocesser Patientens perspektiv (kvalitet/resultat) Medicinska specialiteter Patientfokuserade vårdlogiker Producentens perspektiv (ekonomi) Sjukhus och kliniker

24 Temakonferens ”Raka Rör i Ryggomhändertagandet?”
BackUpp 2.0 Temakonferens ”Raka Rör i Ryggomhändertagandet?” Malmö Lena Hedin Liz Lövall

25 BackUpp Övergripande mål
Att förbättra omhändertagandet för patienter med ländryggbesvär på primärvårdsnivå i Region Skåne genom tidiga och samordnade insatser.

26 Tidsfaktorn Smärtfysiologi Sjukskrivning (passiv)
Ny kunskap och nya regelverk BRÅTTOM! Smärtfysiologi Sjukskrivning (passiv) Rehabkedjans tidsramar

27 ”Flaskhalsar” Undersökning ( främst MR)
Bedömning (ryggortoped, reumatolog) Möten/ samordning (FK, AF, arbetsgivare)

28 Projektets grundtankar
Identifiera röda flaggor Identifiera gula flaggor Teambedömning (om ej förbättrad inom givna tidsintervall) Miniteam (läkare och sjukgymnast) Team med fler kompetenser

29 Utvärdering EQ-5D inkl EQ VAS Patientspecifik funktionell skala
Smärtintensitet via Pain Numeric Rating Scale Smärtduration Frågeformulär om smärtproblem (Linton) Patienttillfredställelse enkät Personalenkät

30 Frågeformulär om smärtproblem (vid inklusion)

31 EQ-score i förhållande till risknivå (Frågeformulär om smärtproblem)

32 Sammanfattning Fått en mer strukturerad process ”vem gör vad och när”
Hälsa, funktion och smärtintensitet förbättrades för majoriteten av patienterna Patienter nöjda med tillgänglighet, nytta, delaktighet Personalen nöjd med struktur, möjlighet för tidig MR-översikt, samverkan inom enheten

33 Framtiden Att vi utvecklar möjligheterna till samverkan
Sjukvården/Region Skåne Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Företagshälsovården Forskningen Att vi utvecklar och använder redskapen EQ5D Andra mått Att vi utvecklar samarbetet MORSE Epi-Centrum Skåne


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsgarantin- uppföljning och utvärdering Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser