Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv"— Presentationens avskrift:

1 Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv
Framtidens gymnasiesärskola, Stockholm Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv

2 Innehåll Struktur och arbetssätt för lyckad samverkan mellan särskola,
särvux, AF, FK, och daglig verksamhet Så skapar du ett företagsamt, autentiskt och kreativt lärande Exempel på ämnesintegrering och hur du integrerar APU:ns praktiska kunskap till skolans teoretiska Metod och arbetssätt för att skapa anställningsbara elever Så utformar vi och arbetar med målstyrda arbetslivsplaner som komplement till IUP Eva Persson, Rektor och Göran Christersson, Pedagog Gymnasiesärskolan i Umeå

3 Bakgrund Eftersatt målgrupp Många aktörer Svårt med samverkan
Färre får lönearbete Daglig verksamhet ökar Livskvalitet

4 Struktur och arbetssätt
Myndigheten för skolutveckling Stöd till utvecklingen av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen Projekt Samverkan – Skola – Arbetsliv Gymnasiesärskolan VIVA Komvux Särvux, VIVA Vägledning Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Syv-konferens i Umeå: Ett arbetsliv för alla?

5 Konferensdagar för avgångselever
DU! Arbete Arbetsgivare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan *Personlig plan *Arbetsförmedlare *Anställningsbidrag (Lönebidrag) (Trygghetsanst.) *Aktivitets- ersättning Daglig verksamhet Kommunen *Vuxen- råd och stöd *Lss *Boendehandläggare Särvux Studera ex Ma, Sv, Eng, arbetslivskurs Landstinget

6 Ungdomstorget 16-29 år Varför? Gemensam styrning och samordning
för ungdomar med funktionshinder En ingång till alla aktörer Tydlig arbetslinje / egen försörjning Vilka är med? Umeå kommun; Gymnasieförvaltningen, Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Samordningsförbundet På gång Mellansteget

7 Kreativt lärande

8 Företagsamma egenskaper och förmågor
VAD? Tillitsfullt och engagerat agerande Kunna lösa problem Initiativtagande Ta risker, våga misslyckas Nyfikenhet och upptäckarglädje Kreativt experimenterande Vara flexibel och kritisk Social kompetens Ta ansvar Reflektion över gjorda erfarenheter Ständigt sökande efter utmaningar Uthållighet och självförtroende

9 Samspel, kommunikation
Företagsamt, autentiskt, kreativt lärande Helhetssyn HUR? Teori Praktik Internationalisering Individualisering IUP- Arbetslivsplan IKT och media Verklighetsanknutet, problembaserat lärande Kontakter med arbetslivet, samhället Samspel, kommunikation Flexibla undervisningsgrupper Ämnesintegration

10 Exempel på ämnesintegrering
Att förstå och komma ihåg underlättas av kopplingen mellan teori och praktik El Bygg och VVS Samverkan mellan olika program och ämnen bidrar till en helhetssyn HR och FA

11 Exempel på ämnesintegrering
Tillbaka

12 Tillbaka

13 Exempel på ämnesintegrering
Tillbaka

14 Skapa anställningsbara elever
Handledarpedagogutbildning Nystartad utbildning 7,5 poäng vid Umeå universitet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Utbilda handledarpedagoger inom skola Utbilda handledare på företagen Ökad förståelse för varandras verksamheter skola-arbetsliv: Handledarlunch, lärare och syv samarbetar kring APU´n Utbildningens kvalitet=Anställning/praktik efter avslutad skolgång

15 Målstyrda arbetslivsplaner
Syftet Komplement till IUP Att dokumentera elevens arbetsplatsförlagda utbildning Synliggöra styrkor och utvecklingsområden Visa en yrkesprofil European Agency for Development in Special Needs Education.

16 Praktikplatsen som lärandeplats
Styrdokument – Lpf 94 ” Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen” Praktik och teori går hand i hand Verklighetsbaserat lärande Utbildade handledare - God kunskap om skolans undervisning/struktur - Lagar och regler på arbetsplatsen - Kunskap i handledning, feedback och bedömning - Kunskaper om ungdomars livsvillkor 16

17 Livsstil och social kompetens
Skola Utbildning – kommunikation och samspel – vuxenliv Trygg arena Stöttar handledare Arbetet som social arena Samtalsvana Hälsa - livsstil Praktikplats Bästa övningsplatsen för social samverkan Yrkesspråk och koder Livsstil Självkänsla - identitet 17

18 Målstyrda arbetslivsplaner
Planen innehåller Arbetsuppgifter Arbetets krav Kommunikativa och sociala färdigheter Handledarens utlåtande Lämplighet för yrket Framsteg på arbetsplatsen Klargörande av arbetsförmåga Elevens egna reflektioner Lärares/Syvs reflektioner Utvecklingsområden Vidareutbildningar/Spetsutbildningar

19

20 Tack för oss! Kontaktuppgifter: Eva Persson eva.g.persson@umea.se
Göran Christersson

21 I samarbete med 2009


Ladda ner ppt "Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser