Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv Framtidens gymnasiesärskola, 090908 Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv Framtidens gymnasiesärskola, 090908 Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv Framtidens gymnasiesärskola, 090908 Stockholm

2 Innehåll Struktur och arbetssätt för lyckad samverkan mellan särskola, särvux, AF, FK, och daglig verksamhet Så skapar du ett företagsamt, autentiskt och kreativt lärande Exempel på ämnesintegrering och hur du integrerar APU:ns praktiska kunskap till skolans teoretiska Metod och arbetssätt för att skapa anställningsbara elever Så utformar vi och arbetar med målstyrda arbetslivsplaner som komplement till IUP Eva Persson, Rektor och Göran Christersson, Pedagog Gymnasiesärskolan i Umeå

3 Bakgrund Eftersatt målgrupp Många aktörer Svårt med samverkan Färre får lönearbete Daglig verksamhet ökar Livskvalitet

4 Struktur och arbetssätt Myndigheten för skolutveckling Stöd till utvecklingen av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen Projekt Samverkan – Skola – Arbetsliv 2007- 2009 Gymnasiesärskolan VIVA Komvux Särvux, VIVA Vägledning Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Syv-konferens i Umeå: Ett arbetsliv för alla?

5 Konferensdagar för avgångselever DU! Arbete Arbetsgivare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan *Personlig plan *Arbetsförmedlare *Anställningsbidrag (Lönebidrag) (Trygghetsanst.) *Aktivitets- ersättning *Personlig plan Daglig verksamhet Kommunen *Vuxen- råd och stöd *Lss *Boendehandläggare Särvux Studera ex Ma, Sv, Eng, arbetslivskurs Landstinget

6 Varför? Gemensam styrning och samordning för ungdomar med funktionshinder En ingång till alla aktörer Tydlig arbetslinje / egen försörjning Vilka är med? Umeå kommun; Gymnasieförvaltningen, Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Samordningsförbundet På gång Mellansteget Ungdomstorget 16-29 år

7 Kreativt lärande

8 Tillitsfullt och engagerat agerande Initiativtagande Nyfikenhet och upptäckarglädje Kreativt experimenterande Ständigt sökande efter utmaningar Ta risker, våga misslyckas Kunna lösa problem Social kompetens Reflektion över gjorda erfarenheter Uthållighet och självförtroende Vara flexibel och kritisk Ta ansvar VAD? Företagsamma egenskaper och förmågor

9 Företagsamt, autentiskt, kreativt lärande Helhetssyn Internationalisering Kontakter med arbetslivet, samhället Verklighetsanknutet, problembaserat lärande Ämnesintegration IKT och media Flexibla undervisningsgrupper Samspel, kommunikation Individualisering IUP- Arbetslivsplan Teori Praktik HUR?

10 Exempel på ämnesintegrering Att förstå och komma ihåg underlättas av kopplingen mellan teori och praktik El Bygg och VVS Samverkan mellan olika program och ämnen bidrar till en helhetssyn HR och FA

11 Exempel på ämnesintegrering Tillbaka

12

13 Exempel på ämnesintegrering Tillbaka

14 Skapa anställningsbara elever Handledarpedagogutbildning Nystartad utbildning 7,5 poäng vid Umeå universitet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Utbilda handledarpedagoger inom skola Utbilda handledare på företagen Ökad förståelse för varandras verksamheter skola-arbetsliv: Handledarlunch, lärare och syv samarbetar kring APU´n Utbildningens kvalitet=Anställning/praktik efter avslutad skolgång

15 Målstyrda arbetslivsplaner Syftet Komplement till IUP Att dokumentera elevens arbetsplatsförlagda utbildning Synliggöra styrkor och utvecklingsområden Visa en yrkesprofil European Agency for Development in Special Needs Education. www.european-agency.org

16 Praktikplatsen som lärandeplats Styrdokument – Lpf 94 ” Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen” Praktik och teori går hand i hand Verklighetsbaserat lärande Utbildade handledare - God kunskap om skolans undervisning/struktur - Lagar och regler på arbetsplatsen - Kunskap i handledning, feedback och bedömning - Kunskaper om ungdomars livsvillkor

17 Livsstil och social kompetens Arbetet som social arena Samtalsvana Hälsa - livsstil Praktikplats Bästa övningsplatsen för social samverkan Yrkesspråk och koder Livsstil Självkänsla - identitet Skola Utbildning – kommunikation och samspel – vuxenliv Trygg arena Stöttar handledare

18 Målstyrda arbetslivsplaner Planen innehåller Arbetsuppgifter Arbetets krav Kommunikativa och sociala färdigheter Handledarens utlåtande Lämplighet för yrket Framsteg på arbetsplatsen Klargörande av arbetsförmåga Elevens egna reflektioner Lärares/Syvs reflektioner Utvecklingsområden Vidareutbildningar/Spetsutbildningar

19

20 Tack för oss! Kontaktuppgifter: Eva Persson eva.g.persson@umea.se Göran Christersson goran.christersson@umea.se

21 I samarbete med 2009


Ladda ner ppt "Nya arbetssätt för lyckad samverkan mellan skola- samhälle- arbetsliv Framtidens gymnasiesärskola, 090908 Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser