Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Processen i Region Skåne Regional arbetsgrupp –identifiera målgrupper, –ta fram lämpliga kommunikationskanaler, –ta fram utbildningsmaterial, verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Processen i Region Skåne Regional arbetsgrupp –identifiera målgrupper, –ta fram lämpliga kommunikationskanaler, –ta fram utbildningsmaterial, verktyg."— Presentationens avskrift:

1 1 Processen i Region Skåne Regional arbetsgrupp –identifiera målgrupper, –ta fram lämpliga kommunikationskanaler, –ta fram utbildningsmaterial, verktyg och annat stöd som kan användas i implementeringsarbetet, –ta emot och samordna svar på frågor som kommer –stöd i form att t ex nya tillämpningar, förtydliganden i frågor där detta krävs. Exempel som nu är under bearbetning är stöd till läkare kring ny medicinsk bedömning och remisshantering. –Region Skåne samarbetar med SKL men även med Stockholms läns Landsting och Västra Götaland. Under hösten kommer arbetet med att nå personal att prioriteras.

2 2 Processen i Region Skåne Implementeringsansvar i förvaltningarna/hos privata vårdgivare –Med stöd av framtaget material/verktyg –Använda de forum och nätverk som finns inom respektive organisationer. Hemsidan www.skane.se/patientlagen kommer att vara den samlande informationskanalen.www.skane.se/patientlagen –Pågående arbete kommer att beskrivas. –En funktionsbrevlåda för frågor –Inkomna frågor av generell karaktär kommer att läggas ut på en FAQ-sida. –På webbsidan publiceras också presentationer och utbildningsmaterial, verktyg med mera som är fria för användning.

3 3 Pågående arbete på nationell nivå SKL har flera arbetsgrupper som under hösten 2014 arbetar med frågor kring listning över länsgränser, ersättningsnivåer, fakturering och remisshantering. Under december kommer SKL att sammanställa och publicera FAQ – vanliga frågor och svar. 1177 har genomfört en förstudie kring listning över länsgränser. Målet är att skapa en nationell tjänst. Läs mer härLäs mer här Inera har tillsammans med 1177 ett uppdrag kring information till medborgare/patienter. En informationskampanj via 1177.se, Umo.se, annonser med mera kommer under perioden februari-mars 2015. Inera/1177 ska också ta fram en utbildning riktad till 1177 sjuksköterskor samt basmaterial till vårdpersonal för spridning via tillexempel intranät och personaltidningar.


Ladda ner ppt "1 Processen i Region Skåne Regional arbetsgrupp –identifiera målgrupper, –ta fram lämpliga kommunikationskanaler, –ta fram utbildningsmaterial, verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser