Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Årsstämman 2010. Dagordning 1.Mötet öppnas 2.Val av ordförande och protokollförare på mötet 3.Upprättande av förteckning över närvarande 4.Fastställande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Årsstämman 2010. Dagordning 1.Mötet öppnas 2.Val av ordförande och protokollförare på mötet 3.Upprättande av förteckning över närvarande 4.Fastställande."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Årsstämman 2010

2 Dagordning 1.Mötet öppnas 2.Val av ordförande och protokollförare på mötet 3.Upprättande av förteckning över närvarande 4.Fastställande av dagordning 5.Val av 2 justerare av protokollet 6.Fråga om kallelse behörigt skett (30 dagar innan mötet) 7.Styrelsens årsredovisning a)Årsberättelse b)Resultaträkning c)Balansräkning 8.Revisorernas berättelse 9.Fastställande av Resultat- och balansräkning 10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11.Beslut om medlemsavgift för 2010 12.Fastställande av verksamhetsplan 2010 13.Val av ny styrelse a)Ordförande b)4 Ordinarie ledarmöter c)2 Suppleanter 14.Val av 2 revisorer 15.Val av 2 ledarmöter till valberedningen 16.Inkomna motioner (0) 17.Övriga frågor 18.Avslutning

3 Styrelsens årsredovisning 7.Styrelsens årsredovisning a)Årsberättelse b)Resultaträkning c)Balansräkning 8.Revisorernas berättelse 9.Fastställande av Resultat- och balansräkning 10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11.Beslut om medlemsavgift för 2010

4 Verksamhetsplan 2010 12.Fastställande av verksamhetsplan 2010

5 Val av ny styrelse 13.Val av ny styrelse a)Ordförande b)4 Ordinarie ledarmöter c)2 Suppleanter 14.Val av 2 revisorer 15.Val av 2 ledarmöter till valberedningen Förslag som inkommit inför mötet – Ordförande: Bo Lindborg – Övrig styrelse: (4 Ordinarie och 2 Suppleanter) Anna-Karin Nordquist, Susanne Tibblin, Annelie Dahlquist, Midia Asinger, Susanne Gottling och Jonas Strandberg – Revisorer: (2 revisorer) Ann-Christin Rosenholm och ? – Valberedning: (2 ledarmöter ) ? Och ?

6 Motioner och Övriga frågor 16.Inkomna motioner (0) 17.Övriga frågor 18.Avslutning

7 Föräldraenkät 2008 Kommentarer som kom in via enkäten Engagera fler föräldrar i verksamheten Vi vill se tydligare information om datum och tider för era aktiviteter Lättare att hitta på hemsidan Vi vill ha kontaktuppgifter till tränarna på hemsidan Mer information på hemsidan Fler utbildningar och kurser för tränarna Mer simträning Fler tränare


Ladda ner ppt "Välkomna Årsstämman 2010. Dagordning 1.Mötet öppnas 2.Val av ordförande och protokollförare på mötet 3.Upprättande av förteckning över närvarande 4.Fastställande."

Liknande presentationer


Google-annonser