Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forma ett nytt internationellt avtal EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimatförändringarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forma ett nytt internationellt avtal EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimatförändringarna."— Presentationens avskrift:

1 Forma ett nytt internationellt avtal EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimatförändringarna

2 Utmaningens omfattning Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför Åtgärder behövs för att stabilisera de stigande temperaturerna, om vi ska undgå oåterkalleliga och katastrofala förändringar Globala åtgärder behövs – möjlighetens dörr står fortfarande öppen Att göra något nu är mindre kostsamt än att senare ta sig an klimatförändringar som inte stoppats

3 Uppvärmning – en realitet

4 Sedan 1850 har jordens medeltemperatur gått upp med 0,76 °C Det mesta av uppvärmningen har inträffat de senaste 50 åren, genom mänskliga aktiviteter Orsaker: förbränning av fossila bränslen för att få energi, jordbruk, avskogning Vi ser redan effekter av klimatförändringarna, som värmeböljor och mer extrema väderhändelser

5 Vad måste vi göra? Skära ner utsläppen av koldioxid rejält och övergå till teknik med låga koldioxidnivåer Göra dramatiska ändringar i vår användning och produktion av energi Använda energi mer effektivt Främja förnybar energi och innovativ teknik Anpassa oss till de förändringar som redan pågår

6 Ursprunget till de internationella åtgärderna Länderna började diskutera klimatförändringarna 1992, då FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) skapades De första internationella åtagandena för att skära ner på koldioxid kom i och med Kyotoprotokollet 1997 EU har spelat en ledande roll i tidigare avtal och talar för kraftfulla åtgärder i framtiden

7 Bortom Kyotoprotokollet (1) Kyoto är: –Bara ett första steg –Löper ut i slutet av 2012 –Alla länder är inte med, t.ex. inte USA –Innehåller inte åtaganden för utvecklingsländerna, och deras utsläpp håller snabbt på att komma ikapp industriländernas

8 Bortom Kyotoprotokollet (2) Ett nytt avtal behövs Det måste vara mer ambitiöst, med långsiktiga åtaganden för större nedskärningar Både industri- och utvecklingsländer måste agera Vi måste hålla åtagandet att begränsa uppvärmningen till 2 ºC Globala koldioxidutsläpp måste ha nått toppen 2020 och halverats 2050 Kyotos efterträdare måste inkludera stöd till utvecklingsländerna och anpassning

9 EU:s åtgärder (1)

10 I december 2008 godkände europeiska ledare klimat- och energipaketet med ambitiösa mål för 2020. Paketet innebär: –20 % nedskärningar av utsläppen av växthusgas till år 2020 – 30 % om andra industriländer gör detsamma –20 % av energin ska tas från förnybara källor –20 % ökning av energieffektiviteten

11 EU:s åtgärder (2) Till de konkreta stegen i paketet hör: –En utökning av handelssystemet för utsläppsrätter –Stöd till avskiljning och förvaring av koldioxid –Landsspecifika mål för förnybar energi

12 Ett nytt globalt klimatavtal: vägen framåt

13 Målet är ett nytt avtal i slutet av 2009 vid FN:s konferens i Köpenhamn 192 länder ska delta i samtalen Vi behöver globala mål för nedskärningar av utsläppen Vi måste stärka ländernas förmåga att anpassa sig Vi behöver nyskapande finansieringskällor för utvecklingsländerna En internationell koldioxidmarknad bör vara i bruk 2015

14 Läs mer: www.climatechange.eu.com http://unfccc.int


Ladda ner ppt "Forma ett nytt internationellt avtal EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009 Klimatförändringarna."

Liknande presentationer


Google-annonser