Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Slutkonferens 21 maj 2014 Elin Björkman Utvärdering av Xplore! ”En verksamhet som är angelägen att behålla”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Slutkonferens 21 maj 2014 Elin Björkman Utvärdering av Xplore! ”En verksamhet som är angelägen att behålla”"— Presentationens avskrift:

1 1 Slutkonferens 21 maj 2014 Elin Björkman Utvärdering av Xplore! ”En verksamhet som är angelägen att behålla”

2 Följeforskning 2 Utvärderare som följer projektet och bidrar till lärande. Dialog med projektledning och styrgrupp Uppföljning och bedömning av resultat Processtöd Workshops och övningar kring t ex mål, metodutveckling, dialog med remittenter Indikatorer Utvärdering Enkäter och intervjuer

3 3 Teoretiska utgångspunkter Arbetsförmåga Anställningsbarhet Empowerment Samhällsekonomi

4 4 Arbetsförmåga Enligt forskarna bestäms graden av arbetsförmåga av olika komponenter, framförallt: Hälsa Utbildning och kompetens Tillgång till arbete Mänskliga resurser t.ex. värderingar, attityder, motivation och arbetstillfredsställelse

5 5 Anställningsbarhet Studier visar att viljan att anställa personer som är sjukskrivna från annat arbete är låg. Intervjuer med 1800 personalchefer på svenska arbetsplatser visade att målgruppen sjukskrivna var den grupp som var minst intressant (TCO 2009).

6 6 Empowerment Upplevelse av meningsfullhet, att ha kompetens kunna göra val inflytande

7 7 Hälsofrämjande möten Ett hälsofrämjande möte att använda tid som finns till förfogande för att stärka individer Resultatet av insatsen påverkas av om klienten känner sig: stöttad tagen på allvar respekterad lyssnad på

8 88 Samhällsekonomisk nytta … resultatet av en insats kan uppskattas i ekonomiska termer, som effekter på ekonomin för olika samhällssektorer

9 Arbetsförberedelse: förändringsarbete Metodutvecklingsprojekt Mål: Stärka individer och öka deras möjlighet att genomföra nästa insats för att närma sig arbetsmarknaden Arbetssätt: Psykiskt och fysiskt förändringsarbete i 3 månader KBT, Hälsa, Studie- och yrkesvägledning 9

10 Arbetsförberedelse: deltagare 10

11 11 Arbetsförberedelse Resultat God måluppfyllelse Utvecklad och dokumenterad metod Nöjda deltagare Mervärde för remittenter 11

12 Måluppfyllelse: har deltagarna kommit vidare i insatser närmare arbetsmarknaden? 12

13 13 Arbetsförberedelse Resultat – deltagares upplevelse

14 Arbetsförberedelse Resultat – remittenternas upplevelse 1.Insatsen med en kombination av KBT, Hälsa och SYV upplevs vara effektiv, unik och ge stort mervärde för Jobbtorgen 2.Insatsen upplevs öka deltagarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 3.Fler platser efterfrågas 14 - Jag skulle vilja ha fler platser för de ungdomar vi har Styrkan är parallella insatser och att det går att kombinera med supported employment En otroligt värdefull insats… aspiranter känner sig starkarare och mer utrustade… styrkan i kombination av de tre insatserna…

15 Arbetsförberedelse Framgångsfaktorer 1.Bemötande som stärker och ger tilltro till den egna kapaciteten 2.Tid att arbeta med varje deltagare 3.Kombination av kompetenser i ett team 4.Tillgänglig lokal – öppet att kliva in, personal på plats 5.Omvärldsorientering 6.Aktivitetsnivå som ökar (börjar på låg nivå) 7.Möjligheten till parallella insatser 15

16 16

17 Arbetsprövning: bedömning av arbetsförutsättningar Metodutvecklingsprojekt Mål: Att skaffa tillräcklig kunskap om individens arbetsförutsättningar för att kunna ge rekommendation om nästa insats Arbetssätt: 8 veckor arbetsplatsobservationer i verkstad av individens behov, styrkor och förutsättning 17

18 Arbetsprövning: deltagare 18

19 Arbetsprövning Resultat Lägre måluppfyllelse Ej klarlagd metod Flera deltagare mycket nöjda, andra kritiska Många remittenter mycket nöjda, andra är kritiska 19

20 Måluppfyllelse 28 procent av de individer som anmälts till insatsen har genomfört den. 53 procent av de individer som startat arbetsprövningen har genomfört insatsen och fått rekommendation om nästa insats. I några fall har rekommendationer om nästa insats skrivits även för deltagare som inte genomfört hela insatsen. 20

21 Arbetsprövning Resultat – deltagares upplevelse 21

22 Arbetsprövning Resultat – remittenternas upplevelse av styrkor i rekommendationerna 1.Konkreta förslag, förslag som går att omsätta i verkligheten (exempel: rekommendera adhd-utredning) 2.Rekommendationen är skriven i dialog med individen och omfattar dennes egna upplevelse 3.En rekommendation som motsvarar remissens frågor 4.Snabba resultat (insats som inte är längre än 8 v) 22

23 Arbetsprövning Aspekter av den prövade metoden som kan ge mervärde för Stockholms stad 1.En arbetsprövningsinsats i verklig arbetsmiljö 2.En arbetsprövningsinsats som är tillgänglig även för individer med omfattande problematik 3.Strukturerade observationer 4.Slutrapport med rekommendationer 23

24 Strategiska frågor för Stockholms stad Det hälsostärkande perspektivet som finns i både Xplore! och FAMU utgör en ny plattform, ett ny förståelse för vad det innebär att arbeta med arbetsmarknadsinsatser. KBT kan användas för att fler människor ska närma sig arbetsmarknaden. Staden har flera projekt parallellt: hur väver man ihop utvecklingen som sker i olika projekt och hur har staden koll på den metodutveckling som sker parallellet på olika ställen? Samverkan mellan central förvaltning och stadsdelsförvaltningarna Internt kvalitetsarbete 24

25 Fortsättningen… Många utvecklingsmöjligheter: Bredda målgruppen Utvidga / komplettera / sätta ihop nya paket Stadsdelförvaltningarna utvecklar egna varianter Stärka stadens kunskapsbank 25


Ladda ner ppt "1 Slutkonferens 21 maj 2014 Elin Björkman Utvärdering av Xplore! ”En verksamhet som är angelägen att behålla”"

Liknande presentationer


Google-annonser