Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 16 september 2011 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 16 september 2011 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 16 september 2011 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist i allmänmedicin Projektledare VG regionen HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN Metodik för främjande och förebyggande arbete i primärvården

2 HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN 2007-2009 Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Primärvårdsområdeschef Ann-Christine Baar Processledare Ann Blomstrand Hisingens åtta offentliga vårdcentraler Tvärvetenskaplig grupp

3 110916 Ann Blomstrand

4 Andel med fetma skiljer sig mycket i olika delar av VGR Inom Göteborg skiljer sig stadsdelar avsevärt. Socioekonomiska faktorer har betydelse. Sotenäs Bergsjön Töreboda Tidaholm Biskopsgården Frölunda Mellerud Hjo Torslanda Tynnered Härlanda Centrum Örgryte Majorna Älvsborg Askim Linnestaden VGR Kärra Rödbo Tuve Säve Andel med fetma, VGR Hälsa på lika villkor 2000 110916 Ann Blomstrand

5 Figur 1

6 Baseline data (n=3 684) biological variables waist circumference( cm ) and BMI( weight/height 2 ) circumferenceBMI mean (SD) Men 18-29 (n=92)90.50 ( 11,30)25,31 (4,57) 30-39(n=184)100 (15,22)28 (4,92) 40-49(n=187)101,69(13,45)27,94(4,32) 50-59(n=238)101,97(14,23)28,51(4,44) 60-69(n=344)100,33(9,46)27,62(3,67) 70-79(n=195)101,40(9,73)27,097(3,85) Total (n=1257)100,44(12,34)27,58(4,27) Women 18-29(n=218)83,85 (12,02)25,06 (5,32) 30-39(n=359)88(12,68)27(5,56) 40-49(n=432)90,66(12,68)27,67(5,33) 50-59(n=456)92,043(12,607)27,521(5,038) 60-69(n=568)93,81(12,61)27,32(4,75) 70-79(n=308)94,60(10,66)27,47(4,44) Total (n=2367)91,5(12,7)27,3(5,0) Total (n=3684)94,7(13,3)27,3(4,8) 110916 Ann Blomstrand

7 Tabell 2. Gradering av risk för hjärt–kärlkomplikationer i relation till midjeomfång enligt WHO [10] Midjeomfång Ökad risk Kraftigt ökad risk Män ≥ 94,0 cm-101,9 cm ≥ 102,0 cm Kvinnor ≥ 80,0 cm-87,9 cm ≥ 88,0 cm

8 Midjemått – enkelt hälsomått Män 94 cm 102 cm Kvinnor 80 cm 88 cm Riskmarkör för: metabola syndromet typ 2 diabetes hjärtkärlsjukdom total dödlighet 110916 Ann Blomstrand

9 Förändring över tid av livsstil 50-åriga män i Göteborg Rökning % 56 22 Regelbunden fys akt % 32 24 Stress % 17 17 BMI 24,8 26,4 Midja cm 87 95 S-kolesterol 6,4 5,5 S-triglycerider 1,3 1,7 Blodtryck mmHg 138/91 135/85 Diabetes % 3 6,6 1963 2003 Wilhelmssen et al J Intern Med 2008 110916 Ann Blomstrand

10

11 1968 - 692004 - 05 Motion mer än 3 tim/v 38 år 50 år 11% 15% 41% 39% Rökning 38 år 50 år 49% 37% 11% 23% Stress 38 år 50 år 34% 28% 70% 74% Förändring över tid av livsstil Kvinnostudien Göteborg 110916 Ann Blomstrand

12 Stillasittande tid och dödlighet 8 800 friska män och kvinnor följdes i 6,6 år TV tittande > 4 tim per dag jämfördes med < 2 tim per dag 46% ökad total dödlighet 80% ökad hjärt-kärl dödlighet Dunstan DW et al Circulation 2010 110916 Ann Blomstrand

13 INDIVIDENS EGNA TANKAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR August Rodin Tänkaren 110916 Ann Blomstrand

14 HUR ARBETAR MAN MED MOTIVATION HUR STÄRKER MAN INDIVIDER 110916 Ann Blomstrand

15 9 enkla frågor om livsstil 1 fråga om hereditet 1 fråga om motivationsgrad till förändring INSTRUMENT ATT ANVÄNDA I ORDINARIE VERKSAMHET FÖRDELAR: TAR KORT TID SJÄLVRAPPORTERING STARTAR EN PROCESS

16 110916 Ann Blomstrand Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation HÄR STARTAR INTERVENTIONEN

17 Pedagogiskt hjälpmedel Självinsikt utan pekpinnar Eget ansvar Varje avsnitt avslutas med råd ”Vad vill jag förändra ?” ”Hur planerar jag att göra?” ”Detta behöver jag hjälp med” Självinstruerande hälsoprofil

18

19 Hälsoprofil Bra – bekräfta god livsstil Inte helt bra – dsk/ssk, hälsopedagog Hög risk - till läkarbedömning 110916 Ann Blomstrand

20 Alla sökande mellan 18-79 år JA NEJ DELTAGARE ICKE DELTAGARE LIVSSTILSFRÅGOR 110916 Ann Blomstrand

21 Hälsosamtal Metodik utgå från hälsoprofilen kognitivt förhållningssätt motiverande samtalsteknik – Vad vill jag göra…? – Hur skall jag göra det…? – När skall jag göra det…? – Vill jag göra det själv…? – Behöver jag någon hjälp…?

22 DELTAGAREN EGEN AKTIVITET HÄLSOSAMTAL motiverande samtal FaR® STRESS- HANTE- RINGS- KURS HÄLSODISKEN Depressionsskola Värkstad Sömnskola Stresskola ÖVERVIKTSGRUPPER KOL-SKOLA RÖKAV- VÄNJNING AKTIVITET I KOMMUNEN RISKBRUK INTEGRERAD OCH TVÄRPROFFESIONELL INTERVENTION MEDIC. BEDÖMNING HÄLSOPROFIL ? Kultur 110916 Ann Blomstrand

23 Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Åtgärdsblad Baseline 6 månader 1-års uppföljning Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Rapportblad telefonkontakt Åtgärdsblad Medarbetarenkät

24 Protokoll Min Hälsoprofil BÄR DET FRUKT?

25 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”MOTIONERAR DU FÖR LITET” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,001 ***

26 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”HAR DU KÄNT ATT DU BORDE SKÄRA NER DIN ALKOHOLKONSUMTION” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,01 **

27 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”FINNS DET HOS DINA FÖRÄLDRAR OCH/ELLER SYSKON NÅGON SOM HAR SOCKERSJUKA, HÖGT BLODTRYCK,ELLER HAFT HJÄRTINFARKT, SLAGANFALL,KÄRLKRAMP I BENEN” n = 3 492 n = 2 781 p <0,001 ***

28 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”HUR MYCKET KAN DU ENGAGERA DIG I DIN LIVSSTIL JUST NU ” n = 3 492 n = 2 781 p < 0,001 ***

29 FÖRÄNDRING AV MEDELBLODTRYCK FÖR DELTAGARE MED SYSTOLISKT BLODTRYCK ≥140mmHG OCH DIASTOLISKT BLODTRYCK ≥90mmHG n = 644 n = 366 p< 0,001

30 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BLODSOCKER ICKE FASTANDE FÖR GRUPPEN MED P- GLUCOS ≥ 7 mmol/l n = 453 *** p < 0,001 110916 Ann Blomstrand

31 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BMI I GRUPPEN MED BMI ≥25 OCH ≥30 p<0,001 p < 0,001 n = 1413 n = 531 *** BMI ≥ 25 BMI ≥ 30 ***

32 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE MIDJA-STUSS KVOT CM n= 2027 *** p < 0,001 110916 Ann Blomstrand

33 Hälsoprofilen resultat alla signifikant positiva efter ett år

34 JÄMFÖRELSE AV FYSISK AKTIVITET VID START OCH EFTER ETT ÅR n = 2054 p<0,001 ***

35 EFTER ETT ÅR n = 55 n = 20 n = 24 n = 11 FÖRÄNDRING I HÄLSOPROFIL EFTER 1 ÅR ALKOHOL n = 55 110916 Ann Blomstrand

36

37 SAMMANFATTNING Fångar motiverade ”riskpersoner” Pedagogisk metod – egen insikt Sparar tid – patientens egenaktivitet Struktur över hälsosamtalet Låg kostnad Erbjuder stödåtgärder i grupp Signifikanta effekter efter ett år 110916 Ann Blomstrand

38 Beteendeterapeutisk ansats – patientens egna tankar, eget ansvar, delaktighet Instrumenten bygger på egenaktivitet Frågor kring livsstil (Ja nej Vet ej) Självmonitorerande hälsoprofil Multifaktoriell intervention. Teamarbete Hälsosamtal : salutogena strategier, motiverande samtal, kognitiva strategier, patientcentrerad konsultation Samverkan: inom enheten, mellan enheter, ut mot kommun, frivilligorganisationer föreningar. Koordinatorfunktion Gruppverksamhet – olika inriktning efter behov Handledning och utbildningsmoment 101109 Ann BLomstrand Vad utmärker metodiken 110916 Ann Blomstrand

39 MEDARBETARENKÄTER VID START OCH EFTER ETT ÅR JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR LIVSSTILSINTERVENTION JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSÄTT JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT

40 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR SATSNING PÅ LIVSSTILSINTERVENTION” DISTRIKTSSKÖTERSKOR 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE

41 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” DISTRIKTSSKÖTERSKOR 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE

42 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT” DISTRIKTSSKÖTERSKOR 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE

43 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR SATSNING PÅ LIVSSTILSINTERVENTION” SEKRETERARE/RECEPTIONIST 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE n= 41

44 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” SEKRETERARE/RECEPTIONIST 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE

45 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT” SEKRETERARE/RECEPTIONIST BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING

46 110916 Ann Blomstrand I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” LÄKARE 1-ÅRSUPPFÖLJNING BASELINE

47 110916 Ann Blomstrand UPPDATERING GÖRS AV INSTRUMENTEN Screeningfrågorna ytterligare en fråga har lagts till Har du problem med sömnen? Den självinstruerande hälsoprofilen: tre foldrar omarbetade Kost Alkohol Fysisk aktivitet

48 110916 Ann Blomstrand

49 UPPDRAGSUTBILDNING 7,5 högskolepoäng i ”Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården” Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om hälsofrämjande och preventivt arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. 110916 Ann Blomstrand

50 Epidemiologi Folkhälsoarbete Nationella riktlinjer, samt beslutsstöd och handlingsprogram Hälsofrämjande förhållningssätt, salutogenes Evidens inom levnadsvaneområden Patientcentrerat samtal och möte Metodik för arbete med livsstilsfrågor och hälsoprofil Samverkan och tvärprofessionellt arbetssätt. Kursinnehåll 110916 Ann Blomstrand

51 Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs förutom allmän behörighet grundläggande högskoleexamen/yrkesexamen inom vårdområdet Examination Hemtentamen samt redovisning av arbete med egen interventionspatient. 110916 Ann Blomstrand

52 Kursort: Göteborg Kurstid: 5 heldagar VT 2012 20-21 mars, 24 april, 9-10 oktober 2012. Mellan kursdagarna ingår eget arbete. Kursavgift: 8 500 kronor exkl. moms(övernattning ingår ej) Anmälan: Sista anmälningsdag 25 november 2011, anmälan är bindande Kursen ges under förutsättning att det blir tillräckligt många anmälda (25 deltagare)

53 www.allmanmedicin.gu.se/halsolyftet Hälsolyftet nominerat till Guldskalpellen Dagens Medicin 2009 Götapriset Kvalitetsmässan 2009 Tack

54 110916 Ann Blomstrand DELTAGARE VID BASELINE n=3 684 (35%män, 65 % kvinnor) DELTAGARE VID ETT ÅRSUPPFÖLJNING n= 2115 (35 % män 65 % kvinnor) 57% av dem som kom till första samtal gjorde ettårs uppföljning


Ladda ner ppt "Regionalt nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 16 september 2011 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser