Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUC En mötesplats för förskolan/skolan i norrbotten och lärarutbildningen vid LTU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUC En mötesplats för förskolan/skolan i norrbotten och lärarutbildningen vid LTU."— Presentationens avskrift:

1 RUC En mötesplats för förskolan/skolan i norrbotten och lärarutbildningen vid LTU

2 Aktivitetslista RUC vid LTU 2010-2012
RUC:s verksamhet 2010 Förskolelyft Lärarlyft Kultur i Skolan – konferens Regionalt matematiknätverk Diskrimineringsseminarieserie Hälsofrämjande skola – konferens VFU – utveckling av nya bedömningsunderlag osv VFU samordnarmöten internt och extern Kurs för barnskötare – Skolverket

3 RUC:s verksamhet 2011 Kommuninventering inför satsningen SKOLA 2011
”Människor som kan uppföra sig, gör det” Föreläsning i samarbete med SPSM Jag har en plan! En läroplan. Föreläsning av Anne-Marie Körling Elevinflytande i praktiken – Föreläsningsserie tillsammans med Rädda Barnen VFU samordnarmöten – för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen i våra kommuner VFU – Helt nytt avtal Skolverkets träffar – ca 8 per år Lärarlyftet II Förskolelyftet II Matematiksatsningen Regionala nätverksträffar för matematikutvecklare 3 ggr/år Matematikträffar för de som fått medel från skolverket 2 ggr/år Nätverk för fritidspedagoger och deras rektorer 2 ggr/år Utvecklingsledarnätverk 3 ggr/år. Vad påverkar resultaten i Svensk grundskola? Utbildning i 4 steg med eget fördjupningsarbete. Målgrupp utvecklingsledarna. Visst duger jag – filmvisning och debatt kring Ingela Lekfalks film Seminarieserie för VFU lärare – fortbildning för handledare 3

4 Entreprenöriellt lärande – högskolekurser via skolverket
Lärarlegitimation – kommunsamverkansgrupper för framtagande av nya kurser vid LTU utifrån kommunernas behov Nyfiken på det okända – samarbete med Rädda barnen för att ta fram nya pedagogiska material för förskolan Spela roll – fortbildning för pedagoger om värdegrunden i samarbete med Forum för levande historia CETIS (Centum för teknik i skolan) Gemensamma fortbildningsdagar SES ONLINE! Utbildning för pedagoger som jobbar med unga internetanvändare. Referensgrupper och arbetsgrupper i statliga, kommunala- och ideella organisationer

5 RUC:s verksamhet 2012 (jan-oktober)
Skola implementeringsutbildning av nya styrdokument för lärare Förståelse för läroplanerna - implementeringsutbildning av nya (reviderade) styrdokument för förskollärare Lärarlyftet II, vt 12, ht 12, vt 13 Förskolelyftet II, vt 12, ht 12, vt 13 Stödinsatser i matematiksatsningen : - Projektledarutbildning för projektägare (ofta lärare eller utvecklingsledare) i matematiksatsningen - Öppet seminarium kring nationella prov och kunskapskrav i matematik - Öppet matematikdidaktiskt seminarium med aktuell forskning samt med information från Skolverket om nya matematiklyftet. (Samt deltagande i Skolverkets uppföljningskonferenser) Fortsatta nätverksträffar för Norrbottens kvalitetsnätverk (med kommunala utvecklingsledare), och inkluderad handledning och kompetensutveckling av Jan Håkansson utifrån rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk skola?”. Fortsatta träffar för det Norrbottens regionala förskolechefsnätverk 2 ggr/år Öppen föreläsning för lärare och skolledare, i samverkan med SPSM, Skola i förändring: Vad betyder de nya läroplanerna för arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Konferens för lärare och skolledare om nyanlända elevers kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund- i Luleå och i Gällivare.

6 Nationellt samarbete mellan RUC på landets olika lärosäten, kontakter med såväl Skolverket som Skolinspektionen (utifrån temat skolutveckling på regional nivå) Webbsändning till länet av föreläsningar från Thomas Kroksmark och Mikael Alexandersson (”En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” samt "Prövad och beprövad erfarenhet; då, nu och sedan), öppet för alla. Webbsändning till länet av föreläsning av Christian Eidiewald (”Kan inte pojkar bara få vara pojkar?” Jämställdhet i förskola och skola, vad är det – och för vem?). Konferens för lärare och skolledare om skolans demokratiuppdrag. Nätverksträff för fritidspedagoger och rektorer, med inkluderad föreläsning om Fritidshemmet roll och uppdrag.

7 RUC gör också följande (bl.a.):
deltar i styrgruppen för projektet Olika, men lika! Som drivs i samarbete med Rädda barnen och Luleå kommun (om Barnkonventionen, mångfaldsarbete och värdegrundsfrågor i förskolan) deltar i det strategiska arbetet för att hitta former för forskningsspridning i länet (där kommunförbundet är sammankallande) förmedlar och hanterar initiativ och frågor från skolmyndigheterna (t.ex. Matematiklyftet, utbildning kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, entreprenörsskap, NO/teknik, likabehandling m.m.) Förmedlar en rad kontakter mellan kommuner och universitetet, t.ex. vad gäller köp av uppdragsutbildning, spridning av forskningsprojekt, studiebesök och samverkan mellan verksamheter, förfrågningar kring aktuell forskning och utbildningar, frågor kring VFU etc

8 Till hösten och vintern planeras bl.a.:
Konferensen Skolan i fokus- tvådagarskonferens för länets F-9 lärare Förnyad implementeringsutbildning för förskolan (för dem som inte kunde gå förra gången) En inspirationsdag för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap (tillsammans med KVA och Skolverket) Seminariedag för rektorer kring introduktionsåret (det s.k. mentorsåret) En konferens (gemensam med Västerbotten) kring bedömning Fortsatta matematikdidaktiska seminarier och nätverksträffar för matematiknätverket Fortsatta träffa för Norrbottens kvalitetsnätverk (med kommunala utvecklingsledare) Fortsatta träffar för Norrbottens regionala nätverk för förskolechefer En insats inom idrott och hälsa En insats kring demokratiuppdraget i samarbete med Forum för levande historia Deltar i referensgrupper och arbetsgrupper i statliga, kommunala och ideella organisationer

9 Ekonomisk sammanställning


Ladda ner ppt "RUC En mötesplats för förskolan/skolan i norrbotten och lärarutbildningen vid LTU."

Liknande presentationer


Google-annonser