Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015."— Presentationens avskrift:

1 Lars Kaggskolan Prioriterade områden

2 Lars Kaggskolans Vision
Stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man kan och sedan, i kommande yrkesliv eller studier, våga använda de kunskaper och erfarenheter man fått. Vi på unika ”Kagg” hjälper Dig att förverkliga dina framtidsplaner! Vår vision på Lars Kaggskolan är att alla ungdomar utifrån sina individuella förutsättningar: Ska öka sina kunskaper Förbättra sina förmågor under sina gymnasieår hos oss.

3 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen Digital kompetens

4 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Utveckla elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen Diskutera värdegrundsfrågor och förhållningssätt Förebygga frånvaro och främja närvaro Utveckla samarbete mellan elevhälsan och arbetslag Diskutera i arbetslag/ämneslag om hur elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen kan öka- Skollagen 4 kap 9 §.

5 Aktiviteter för ökad trivsel och trygghet
Utveckla elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen Lars Kaggskolans inflytandetrappa- klassråd → programråd → inflytanderåd Formativt förhållningssätt (feedback, respons) – både analogt & digitalt Utvecklingssamtalen Veckovisa lotsmöten Diskutera värdegrundsfrågor och förhållningssätt EHT-projekt Särskilda projekt i och mellan arbetslagen (tolerans och jämställdhet) Inflytanderåd

6 Aktiviteter för ökad trivsel och trygghet
Förebygga frånvaro och främja närvaro Uppföljning av frånvaro- snabb inkoppling av EHT Ständigt kommunicera närvaro som en framgångsfaktor för måluppfyllelse Arbeta för bra gemenskap och hög trivsel i skolan Utveckla samarbete mellan elevhälsan och arbetslag EHT deltar i arbetslagsarbetet På IM-arbetslagen deltar all EHT-personal minst varannan vecka EHT deltar i programgemensamma värdegrundsprojekt EHT introducerar nya lotsar i lotsuppdragets innebörd

7 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Fortsätta utveckla det formativa förhållningssättet Öka samverkan- lära av varandra-kollegialt lärande Alla elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta Ska finnas stöd och grund i forskningen för det som lärs ut i skolan samt de metoder som används Om det finns höga krav i alla riktningar så ökar möjligheten att få våra elever att nå kunskapsmålen Forskning har visat att gemensam reflektion och ett gemensamt förhållningssätt i skolor leder till effektivare utvecklingsarbete och förbättringsarbete. Hjälpa varandra och att öppna dörrarna till klassrummet leder till optimerade undervisningsmetoder och bättre resultat.

8 Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet KPT inriktad mot modern skolforskning Gymnasiearbetselever på NA/TE har introducerats i vetenskaplighet av vår doktor i allmän pedagogik Hänvisa till modern forskning i samtal med lärare Fortsätta utveckla det formativa förhållningssättet Pågående- projektet- kollegialt lärande Diskussioner i ämneslag och arbetslag Diskussioner på KPT-dagar Uppdragsdialogerna

9 Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Öka samverkan- lära av varandra-kollegialt lärande Pågående projekt- kollegialt lärande Diskussioner i ämneslag och arbetslag Främja skolans delningskultur LNU, grundskolan, gymnasieskolor samt företag och myndigheter Alla elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta Extra stöd i klassrummet av undervisande lärare Alla på LK har höga förväntningar på varandra Specialpedagog som handledare för lärare Möjlighet till extra stöd på Resurscentrum S.S av speciallärare på RC Spridande av kompensatoriska hjälpmedel

10 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015

11 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015

12 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Digital kompetens Använda datorn som ett verktyg bland andra Fortsätta utveckla delningskulturen på skolan Använda biblioteket som resursbank Använda IKT-pedagogerna i högre utsträckning Komma in i fas 2 och bli ännu bättre på att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg, öka samarbete kollegor emellan . Involvera biblioteket och utveckla delningskulturen. Utnyttja vår IKT-pedagog i högre utsträckning än tidigare-Work-shops, digitala pedagogiska träffar….

13 Aktiviteter för att öka den digitala kompetensen
Använda datorn som ett verktyg bland andra Höja personalens digitala kompetens och få dem att nå säkerhet vad gäller datorns pedagogiska fördelar och nackdelar- lära av varandra/work-shops. Använda skolans digitala kompetensgrupp för att sprida goda idéer över skolan…..vilka behov och önskemål finns. Fortsätta utveckla delningskulturen på skolan Använda skolans digitala kompetensgrupp för att sprida goda idéer över skolan Använda projektet kollegialt lärande som inspiration att lära och utveckla samt ta del av andras erfarenheter Främja ett lärande klimat på Lars Kaggskolan

14 Aktiviteter för att öka den digitala kompetensen
Använda biblioteket som resursbank Biblioteket är fr.o.m. i höst representerat i Digitala kompetensgruppen Biblioteket aktiva deltagare i arbetslagen och ämneslagen Biblioteket deltar i specifika ämnesprojekt Använda IKT-pedagogerna i högre utsträckning Ny organisation HT-14 – IKT-pedagog tar mer ansvar för gruppens arbete med fokus på pedagogiska frågor. Jobba närmare ämneslag och arbetslag Arrangera utbildning utifrån våra lärares idéer och önskemål

15 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen Digital kompetens

16 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
När jobbar vi med detta? - Lektionstid Arbetslagstid Ämneslagstid Lotstid KPT-tid

17 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Utvärdering 3 KVH-enkäten Psykosocial enkät Kursutvärderingar ( HT och VT) Betyg Uppföljning av elevfrånvaro IKT-enkäter

18 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015
Tillsammans blir vi alla….


Ladda ner ppt "Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser