Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015. Lars Kaggskolans Vision Stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015. Lars Kaggskolans Vision Stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man."— Presentationens avskrift:

1 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015

2 Lars Kaggskolans Vision Stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man kan och sedan, i kommande yrkesliv eller studier, våga använda de kunskaper och erfarenheter man fått. Vi på unika ”Kagg” hjälper Dig att förverkliga dina framtidsplaner! Vår vision på Lars Kaggskolan är att alla ungdomar utifrån sina individuella förutsättningar: -Ska öka sina kunskaper -Förbättra sina förmågor under sina gymnasieår hos oss.

3 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen Digital kompetens

4 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Utveckla elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen Diskutera värdegrundsfrågor och förhållningssätt Förebygga frånvaro och främja närvaro Utveckla samarbete mellan elevhälsan och arbetslag

5 Aktiviteter för ökad trivsel och trygghet Utveckla elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen -Lars Kaggskolans inflytandetrappa- klassråd → programråd → inflytanderåd -Formativt förhållningssätt (feedback, respons) – både analogt & digitalt -Utvecklingssamtalen -Veckovisa lotsmöten Diskutera värdegrundsfrågor och förhållningssätt -Veckovisa lotsmöten -EHT-projekt -Särskilda projekt i och mellan arbetslagen (tolerans och jämställdhet) -Inflytanderåd

6 Aktiviteter för ökad trivsel och trygghet Förebygga frånvaro och främja närvaro -Uppföljning av frånvaro- snabb inkoppling av EHT -Ständigt kommunicera närvaro som en framgångsfaktor för måluppfyllelse -Arbeta för bra gemenskap och hög trivsel i skolan Utveckla samarbete mellan elevhälsan och arbetslag -EHT deltar i arbetslagsarbetet -På IM-arbetslagen deltar all EHT-personal minst varannan vecka -EHT deltar i programgemensamma värdegrundsprojekt -EHT introducerar nya lotsar i lotsuppdragets innebörd

7 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Fortsätta utveckla det formativa förhållningssättet Öka samverkan- lära av varandra-kollegialt lärande Alla elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta

8 Aktiviteter för ökad måluppfyllelse En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -KPT inriktad mot modern skolforskning -Gymnasiearbetselever på NA/TE har introducerats i vetenskaplighet av vår doktor i allmän pedagogik - Hänvisa till modern forskning i samtal med lärare Fortsätta utveckla det formativa förhållningssättet -Pågående- projektet- kollegialt lärande -Diskussioner i ämneslag och arbetslag -Diskussioner på KPT-dagar -Uppdragsdialogerna

9 Aktiviteter för ökad måluppfyllelse Öka samverkan- lära av varandra-kollegialt lärande -Pågående projekt- kollegialt lärande -Diskussioner i ämneslag och arbetslag -Främja skolans delningskultur -LNU, grundskolan, gymnasieskolor samt företag och myndigheter Alla elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta -Extra stöd i klassrummet av undervisande lärare -Alla på LK har höga förväntningar på varandra -Specialpedagog som handledare för lärare -Möjlighet till extra stöd på Resurscentrum -S.S av speciallärare på RC -Spridande av kompensatoriska hjälpmedel

10 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015

11

12 Digital kompetens Använda datorn som ett verktyg bland andra Fortsätta utveckla delningskulturen på skolan Använda biblioteket som resursbank Använda IKT-pedagogerna i högre utsträckning

13 Aktiviteter för att öka den digitala kompetensen Använda datorn som ett verktyg bland andra -Höja personalens digitala kompetens och få dem att nå säkerhet vad gäller datorns pedagogiska fördelar och nackdelar- lära av varandra/work-shops. -Använda skolans digitala kompetensgrupp för att sprida goda idéer över skolan…..vilka behov och önskemål finns. Fortsätta utveckla delningskulturen på skolan -Använda skolans digitala kompetensgrupp för att sprida goda idéer över skolan -Använda projektet kollegialt lärande som inspiration att lära och utveckla samt ta del av andras erfarenheter -Främja ett lärande klimat på Lars Kaggskolan

14 Aktiviteter för att öka den digitala kompetensen Använda biblioteket som resursbank -Biblioteket är fr.o.m. i höst representerat i Digitala kompetensgruppen -Biblioteket aktiva deltagare i arbetslagen och ämneslagen -Biblioteket deltar i specifika ämnesprojekt Använda IKT-pedagogerna i högre utsträckning -Ny organisation HT-14 – IKT-pedagog tar mer ansvar för gruppens arbete med fokus på pedagogiska frågor. -Jobba närmare ämneslag och arbetslag -Arrangera utbildning utifrån våra lärares idéer och önskemål

15 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Öka elevernas upplevelse av trivsel och trygghet i skolan Sträva efter att alla elever ska nå kunskapsmålen Digital kompetens

16 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 När jobbar vi med detta? - Lektionstid -Arbetslagstid -Ämneslagstid -Lotstid -KPT-tid

17 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Utvärdering -3 KVH-enkäten -Psykosocial enkät -Kursutvärderingar ( HT och VT) -Betyg -Uppföljning av elevfrånvaro -IKT-enkäter

18 Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015 Tillsammans blir vi alla….


Ladda ner ppt "Lars Kaggskolan Prioriterade områden 2014-2015. Lars Kaggskolans Vision Stärka ungdomarnas självförtroende, så att alla ska våga blomma ut, visa vad man."

Liknande presentationer


Google-annonser