Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Homo- och bisexuella läkares situation på arbetsplatsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Homo- och bisexuella läkares situation på arbetsplatsen"— Presentationens avskrift:

1 Homo- och bisexuella läkares situation på arbetsplatsen
Carina Bildt, Docent, Arbetslivsinstitutet och Sven Grützmeier Ordförande Föreningen Homosexuella Läkare Resultat Tabell 1 visar fördelningen män och kvinnor i materialet Tabell 2 visar antalet år man har varit anställd Tabell 3 visar vilken arbetsgivare man har Bakgrund Samhällets inställning till homo- och bisexualitet har varierat mycket genom århundradena. Fram till mittan av förra seklet var det straffbart och först 1979 togs det bort från sjukdomsklassifikationen I Sverige. Av samma anledning har det varit svårt att göra ordenliga vetenskapliga undersökningar om homo- och bisexuella. Sedan 1969 har homo- och bisexuella gradvist blivit mera och mera synliga och sedan 1988 har det även bildats yrkesföreningar för homosexuella. Föreningen Homosexuella Läkare (FHL) var den första, som bildades. Europeiska Unionen har avsatt medel för att undersöka diskriminering av homo- och bisexuella de så kallade EQUAL-projekten. Sverige fick pengar för ett genomföra ett sådant projekt år 2002 främst för att undersöka homosexuellas villkår i försvaret och kyrkan, men eftersom FHL fanns, blev vi också inkluderade i undersökningen. När berättade man Skäl till att inte berätta Öppenhet bland familj och vänner Arbetets betydelse I livet Gäller de flesta av dina personliga mål arbetet? Heterosexuella ja 49% Homosexuella ja 22% Undersökningens syfte Att se hur heterosexuella och homosexuella läkare har det på arbetsplatsen, hur öppna de är med sin homo- eller bisexualitet och hur de uppfattar diskriminering på arbetsplatsen. Resultat Könsfördelning på arbetsplatsen Brist på stöd från arbetsledningen Vem vet om det på arbetsplatsen Homofoba inslag I arbetsmiljön Method Ett nytillverkat frågeformulär, som skickades ut dels till allmänheten och dels till medlemmar I homosexuella yrkesföreningar. Formuläret skickades ut till allmänheten efter adressresister och FHLs medlemmar via föreningen. Frågoformuläret var grundligt genomarbetat för att ge en så bra bild som möjligt. 2/3 av frågorna berörde anställningsvillkor, värdering av arbetet, förekomst av diskriminering av olika slag, utvecklingsmöjligheter mm 1/3 av frågorna berörde öppenhet, skäl till att inte vara öppen, diskriminering mm Svaren var anonyma Resultat Av ca utskickade enkäter besvarades Av FHLs 110 medlemmar besvarade 76 (70%) enkäten Totalt 103 läkare besvarade enkäten, 38 kvinnor och 57 män (8 utan könsangivelse), 64 homosexuella, 13 bisexuella, (totalt 77) 17 heterosexuella, 2 definierar inte sin sexuella läggning. Av de totalt 77 homo- och bisexuella var 76 medlemmar i FHL, 1 homosexuell och 26 hetero- sexuella var från den allmänna populationen. Konklusion Fortfarande är inte alla homosexuella öppna på arbetsplatsen, även om de är mera öppna i privatlivet Stor skillnad i hur homosexuella och heterosexuella upplever diskriminering Heterosexuella tänker inte på det p g a okunnskap vilket bidrar till osynliggörandet av homosexualitet Arbetet är inte alltavgörande för en majoritet av läkarna, mest uttalat för gruppen homosexuella läkare. Båda homo- och heterosexuella läkare upplever stor brist på stöd från arbetsledningen, men homosexuella mycket mindre från andra (patienterna) Undervisningsinsatser om sexualitet, homo- och bisexuella på alla utbildningar i vårdsektorn behövs. Sven Grützmeier Acknowledgements EUs EQUAL-projekt Medlemmarna i Föreningen Homosexuella Läkare som svarat på enkäten


Ladda ner ppt "Homo- och bisexuella läkares situation på arbetsplatsen"

Liknande presentationer


Google-annonser