Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OECD Territorial Review Skåne. Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet och det nya strukturfondsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OECD Territorial Review Skåne. Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet och det nya strukturfondsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 OECD Territorial Review Skåne

2 Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet och det nya strukturfondsprogrammet för 2014-2020 Analys och rekommendationer - regionala förutsättningar och utvecklingsmönster - utvecklingsfokus för Skåne de kommande tio åren - hur kan vi stärka alla aktörers gemensamma arbete för Skånes utveckling Syfte och mål Territorial Review för Skåne

3

4 Skåne har varit en av de största bidragsgivarna till Sveriges samlade tillväxt (2000-2007)

5 Tillväxttakt (år 2000 = 100) …även om tillväxten inte varit uppseendeväckande enligt svenska mått mätt…

6 Sverige är en högproduktiv ekonomi Produktivitet per arbetad timme i Sverige och OECD länder (100 = produktivitet i USA per arbetad timme)

7 Skåne är mindre produktivt än resten av Sverige

8 Skåne tillhör en exklusiv skara av kunskaps- och teknologinav i världen

9 Nya ”varvskriser”?

10 -Brist på nationella forskningsinstitut -Få forsknings- och utvecklingsintensiva företag -För stora mängd lågutbildade människor -Innovationer i servicesektorn kan utvecklas mer -Brist på entreprenörer och entreprenörskap -Nya företag förblir små -Korta värdekedjor, liten produktion i regionen -Inomregional obalans vad gäller innovationer -Begränsat inflöde av utländska studenter och forskare Förflyttning från strategisk vision till handlingsplan! Men mycket kan göras för att stärka det regionala innovationssystemet

11 Arbetsmarknadssituationen

12 Det finns behov att öka sysselsättningen

13 Bygga en effektiv och sammanhållen arbetsmarknad Tillit till grannar utifrån sysselsättningsstatus

14 Sverige skiljer ut sig…

15 Skånes befolkning ökar Inflyttning till och från Skåne utifrån ursprung och ålder

16 Befolkningsökning är bra, men också en utmaning Netto inflyttning till Skånes ”fyra hörn”

17 Ungdomsarbetslösheten

18 Sysselsättningsgraden i förhållande till ursprung och utbildningsnivå

19 Knyta ihop regionen

20 Bostäder och befolkningsökning…

21

22

23 En bra grund: -miljökvaliteter -innovativt jordbruks- och livsmedelskluster -stark inom läkemedels- och hälsosektorn Mer kan göras: -ytterligare utveckla infrastrukturen för cykling -ta tag i utmaningen med hälsan (t ex ökande fetma) -vidareutveckla den offentliga upphandlingen inom hälsoområdet -sektorsövergripande samarbete: temainriktad snarare än sektoriell strategi Säkerställ en hög livskvalitet i Skåne! Skåne kan utveckla sitt varumärke som en sund region

24 Styrkor och utmaningar Skåne som en smart och hälsosam region

25 Vägen framåt handlar om möjligheten med… en växande befolkning, en stark innovationsstruktur och en hälsosam miljö för att öka tillväxten.

26 Skåne – livskvalitet i världsklass Gunne Arnesson Lövgren Region Skåne, 291 89 Kristianstad 044-309 31 33, 0768-87 07 27 gunne.arnesson.lovgren@skane.se


Ladda ner ppt "OECD Territorial Review Skåne. Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet och det nya strukturfondsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser