Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Björck Mora Orsa miljökontor Helsingborg april 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Björck Mora Orsa miljökontor Helsingborg april 2011"— Presentationens avskrift:

1 Camilla Björck Mora Orsa miljökontor Helsingborg april 2011
Forum Mora dörren in Camilla Björck Mora Orsa miljökontor Helsingborg april 2011 Jag är ombedd att prata om Forum Mora istället för Birgitta Pettersson som har varit näringslivschef i Mora kommun fram tills nyligen. Själv heter jag Camilla Björck och jobbar som chef på Mora Orsa miljökontor. Det har jag gjort sedan dec Vi har varit ett gemensamt kontor sedan 1968, från och med 1 januari i år är vi även en gemensam nämnd.

2 Det här är Mora! Cirka 20 000 invånare vid Siljan i Dalarna.
Norra Dalarnas centrum för handel, besöksnäring, företagande, kommunikationer och administration. Kända varumärken, bl.a. Vasaloppet, Anders Zorn, Dalahästen, Morakniven, vattenkranar, innebandy Näringslivet - större och mindre företag, industrier, restauranger Rankning Svenskt Näringsliv Företagsklimat = 67 i Sverige (2010) 2 2

3 Forum Mora Våra ledord Service Samarbete
Kompetens – bredd, utbyte, -utveckling Effektivitet Positiv attityd Forum Mora vad är det? Det kännetecknas av dessa ledord som man kom överens på vid den första träffen.

4 Varför Forum Mora? Funktionen saknades ”Stuprörstänket”
Minska upplevd byråkrati Skapa enkelhet

5 Bakgrund Start hösten 2007 Pilotförsök Uppstart FORUM MORA våren 2008
Teambuilding och arbetssätt Samtliga förvaltningar deltar Birgitta Petterssons ide, startade i mindre skala. Uppstarten blev sedan under våren 2008, näringslivskontoret sammankallade personer från varje förvaltning och kommunala bolag. Från miljökontoret har vi 2 representanter i forumet. På den allra första träffen jobbade man mycket med teambuliding för att lära känna varann och med att ta fram arbetssätt för forumet. 5 5

6 Syfte och mål Skapa en positiv syn på Mora som etablerings- och evenemangsort Förenkla möten mellan tjänstemän och företagare Tydliggöra roller Tydligare information kring gällande regler och lagstiftning Skapa rimliga förväntningar och förståelse för processers gång Fortsätta utveckla konceptet FORUM MORA På första träffen arbetade gruppen fram dessa syften och mål. 6 6

7 Vårt arbetssätt Organisation Rollfördelning Samarbete Kvalitetssäkring
Vi kom fram till att för att få ett fungerande arbetssätt behövs en organisation med tydliga roller. Det är viktigt med samarbete över förvaltningsgränserna samt en kvalitetssäkring i form av rutiner, återkoppling och utvärderingar. 7 7

8 Dörren in Nyetablering av företag
Vid större förändring av befintlig verksamhet Arrangemang/evenemang Dörren in när en kund behöver träffa flera representanter för kommunens förvaltningar/enheter Viktigt med sekretess Vem, vilka och när är forumet till för? Viktigt att säga att det inte bara är EN dörr in utan många. Forum mora ska vara så känt i kommunen så att vem som helst kan ta emot en kontakt och föra den vidare till Forum. Inom miljökontoret är detta så väl känt så kontaktar en företagare någon av oss som inte är kontaktpersoner i Forum Mora så ser vi till att de få kontakt. 8 8

9 Från start till mål En kund tar kontakt
Mottagaren av kontakten definierar ärendet, ansvarsområde, boka mötestid, rollfördelning Sändlista via e-post – alla ska svara Mötesstruktur – samtliga representanter ska komma i tid, mötets sammankallande agerar ordförande, mötesprotokoll förs etc. Tydlig information samt rollfördelning sker Tidsplan och återkopplingsrutiner = KVALITETSSÄKRING Så här går det till i praktiken. Avsatt varannan tisdag eftermiddag för Forum. 9

10 Framgångsfaktorer Kundfokus
Kvalitetssäkrade rutiner – lösningsorienterat Helhetstänk = koncernen Mora kommun = gemensamt ansvar Kontinuerlig teambuilding Bred kompetens gynnar alla parter Alltid en positiv attityd Teambuilding varje ”termin” träffas och utvärdera vad som varit bra och mindre bra, samt lära känna varandra.

11 Utvecklingsområden Förankringsarbetet i koncernen – alla delaktiga
Forum ”internt” Insikt – SKL NKI – nöjd kund index 11

12 Vad har det gett miljökontoret?
Ökad förståelse Tillit till vår myndighetsutövning Vi har blivit ”människor” – inte bara ”dom på miljökontoret” Engagerad personal

13 13 13


Ladda ner ppt "Camilla Björck Mora Orsa miljökontor Helsingborg april 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser