Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1000 arbetsmiljöuppgifter organisation rutiner dokumentation kompetensutveckling utvärdering och uppföljning utvecklingsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1000 arbetsmiljöuppgifter organisation rutiner dokumentation kompetensutveckling utvärdering och uppföljning utvecklingsområden."— Presentationens avskrift:

1 1000 arbetsmiljöuppgifter organisation rutiner dokumentation kompetensutveckling utvärdering och uppföljning utvecklingsområden

2 ORGANISATION Samverkanssystemet - Mas, APT, LSG, FSG, KVLiS Skyddsområden – ansvarig rektor, skyddsombud, elevskyddsombud SAMS – samordningsgrupp för SAM (förvaltningsövergripande) Personalavd. Riskhanteringsenh. Miljöenheten Säkerhetsgrupp – BoU-förvaltningen och Riskhanteringsenheten Innemiljögrupp – skolledning, skolhälsovård, fastighetsägare, miljöenhet

3 RUTINER Årliga arbetsmiljöronder - fysisk - brandskydd - allergi - psykosocial enkät Riskbedömning vid stora förändringar Uppföljning av ronderna och upprättande av handlingsplaner Fokusområden i utvecklingssamtal med barn och föräldrar trygghet och säkerhet för år 2004 och 2005 Årlig enkät till barn och föräldrar år 2, 5 och 8

4 DOKUMENTATION Pärm med rutiner och underlag för SAM Samverkansprotokoll – mall med SAM Arbetsmiljöpolicy - årscykel Statistik- skador - tillbud - sjukfrånvaro Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Handlingsplan för säkerhetsarbete Sammanställning och uppföljning av utvecklingssamtal och enkäter

5 KOMPETENSUTVECKLING Kontinuerlig utbildning av skyddsombud tillika brandskyddsombud Kompetensutveckling till all personal - fokusområdena

6 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV SAMVERKAN Någon del av samverkanssystemet följs upp varje termin Diskussioner och reflektioner skolledning, fackliga företrädare och ibland personalavdelningen

7 UTVECKLINGSOMRÅDEN Förfina rutinerna för SAM samt förtydliga åter- kopplingen i verksamheterna Riskbedömningar skall göras enligt mall och skall innehålla en handlingsplan


Ladda ner ppt "1000 arbetsmiljöuppgifter organisation rutiner dokumentation kompetensutveckling utvärdering och uppföljning utvecklingsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser