Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-27PA programmet 722G881 (L 1) Perspektiv på ekonomisk analys Repetition Övning (LTV) (Budget), Analys och nyckeltal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-27PA programmet 722G881 (L 1) Perspektiv på ekonomisk analys Repetition Övning (LTV) (Budget), Analys och nyckeltal."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-27PA programmet 722G881 (L 1) Perspektiv på ekonomisk analys Repetition Övning (LTV) (Budget), Analys och nyckeltal

2 2015-03-27PA programmet 722G882 Ledningsansvar för styrning Ekonomiskt ansvar Pengar, ansvar, handlingsfrihet Vad det innebär? PersonalansvarVad det medför? Möjlighet att påverka personalen Fokus; styrmedel för verksamheten Pengar styr arbetet Personalkostnad, kostnad vid fel rekryteringMöjlighet? Bokslut, Offerter, Redovisning; centralt i verksamhetenStyrmedel? Vardagsbegrepp, språkKommunikation? Bra att kommunicera (i de flesta fall) med ekonomi Förhållande omsättning/resultat Balans, flöden, kunskap, företagBegrepp? Nödvändigt ont!Nytta och värde?

3 2015-03-27PA programmet 722G883 liten repetition… MÅL Resultat Lönsamhet Analysen – för VEM? Finansiell analys (använda/anskaffa) Förädlingsvärdeanalys (effektiviteten!)

4 2015-03-27PA programmet 722G884 Begreppen MÅL RESULTAT AVKASTNING, LÖNSAMHET

5 2015-03-27PA programmet 722G885 Årsredovisningen Rapporter: Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys (KFA) Redovisningsprinciper Nyckeltal Resultat Finansiell ställning Övning: Resultatanalys, Förädlingsvärdeanalys Balansanalys (Se: affärsdata)

6 2015-03-27PA programmet 722G886 Resultat vs Lönsamhet Rörelseresultat = Intäkter - Kostnader Avkastning/lönsamhet/räntabilitet = Rörelseresultatet i relation till använda resurser

7 2015-03-27PA programmet 722G887 Balansräkningens mått Likviditet (”betalningsberedskap”) Soliditet (”finansiell styrka”) (Skuldsättningsgrad)

8 2015-03-27PA programmet 722G888 Begreppen EBIT= Earnings Before Interest and Taxes EBIT som är företagets resultat före räntor och skatt uttrycks oftast i % av nettoomsättningen EBIT är enligt vår terminologi för LÖNSAMHET alltså inte ett rent lönsamhetsmått.

9 2015-03-27PA programmet 722G889 … det vi inte hann Investeringar (och finansiering) Andra styrmedel (ABC, Kaizen) Resursanalysen

10 2015-03-27PA programmet 722G8810 Ekonomi i landsting och kommuner ÖVNING Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys

11 2015-03-27PA programmet 722G8811 Arbetsgången Vad är Din roll? Vad har Du för syfte? Vad har Du för underlag? Vilka nyckeltal behöver Du? Beräkna och tolka nyckeltalen Gör en diagnos över förändringar Gör jämförelse med andra

12 2015-03-27PA programmet 722G8812 Olika företagsanalyser har olika (primära) syften Ekonomiska och finansiella nyckeltal; för att tillgodose externa intressen för att antingen konsolidera eller expandera för att värdera Produktivitets- effektivitetsanalyser; för att styra verksamheten

13 2015-03-27PA programmet 722G8813 Vad ska vi göra idag? Vi går igenom ett exempel tillsammans (Västmanlands Landsting) där vi tar fram några nyckeltal utifrån att vi är landstingspolitiker eller bara intresserade av landstingets ekonomi som medborgare

14 2015-03-27PA programmet 722G8814 Varje grupp gör… A Beräkna LTV´s förädlingsvärde 2008 och 2009 B Beräkna finansiella nyckeltal (2008-10) 1 Beräkna Räntabilitet på totalt och sysselsatt kapital Soliditet Likviditet C Beräkna nyckeltal för personalen (2008/10) Ta fram relevanta nyckeltal och beräkna för personalen i resultaträkningen och balansräkningen

15 2015-03-27PA programmet 722G8815 Förädlingsvärdeanalys Ett mått på den värdeökning som företaget genererar. Produktionen/omsättningen./. Externa kostnader för att generera denna

16 2015-03-27PA programmet 722G8816 Räntabilitet (R) = AVKASTNING R på Totalt Kapital Rörelseresultat + Finansiella intäkter x 100 Genomsnittlig Balansomslutning

17 2015-03-27PA programmet 722G8817 Avkastning (R syss ) på sysselsatt Kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100 Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer)./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver)

18 2015-03-27PA programmet 722G8818 Avkastning (R E ) på Eget Kapital Rörelseresultat efter finansiellt netto x (1- skattesats) x 100 Genomsnittligt justerat *) eget kapital *) Eget kapital + obeskattade reserver

19 2015-03-27PA programmet 722G8819 Likviditet Företagets kortsiktiga betalningsförmåga Kassalikviditet =Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga skulder Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2 Kortfristiga skulder

20 2015-03-27PA programmet 722G8820 SOLIDITET Företagets långsiktiga betalningsförmåga Justerat EGET KAPITAL *) Totalt Kapital *) Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver

21 Personalnyckeltal 2015-03-27PA programmet 722G8821


Ladda ner ppt "2015-03-27PA programmet 722G881 (L 1) Perspektiv på ekonomisk analys Repetition Övning (LTV) (Budget), Analys och nyckeltal."

Liknande presentationer


Google-annonser