Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(L 1) Perspektiv på ekonomisk analys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(L 1) Perspektiv på ekonomisk analys"— Presentationens avskrift:

1 (L 1) Perspektiv på ekonomisk analys
Repetition Övning (LTV) (Budget), Analys och nyckeltal PA programmet 722G88

2 Ledningsansvar för styrning
Ekonomiskt ansvar Pengar, ansvar, handlingsfrihet Vad det innebär? Personalansvar Vad det medför? Möjlighet att påverka personalen Fokus; styrmedel för verksamheten Pengar styr arbetet Personalkostnad, kostnad vid fel rekrytering Möjlighet? Bokslut, Offerter, Redovisning; centralt i verksamheten Styrmedel? Vardagsbegrepp, språk Kommunikation? Bra att kommunicera (i de flesta fall) med ekonomi Förhållande omsättning/resultat Balans, flöden, kunskap, företag Begrepp? Nödvändigt ont! Nytta och värde? PA programmet 722G88

3 liten repetition… MÅL Resultat Lönsamhet Analysen – för VEM?
Finansiell analys (använda/anskaffa) Förädlingsvärdeanalys (effektiviteten!) PA programmet 722G88

4 Begreppen MÅL RESULTAT AVKASTNING, LÖNSAMHET 2017-04-08
PA programmet 722G88

5 Årsredovisningen Rapporter: Balansräkning Resultaträkning
Kassaflödesanalys (KFA) Redovisningsprinciper Nyckeltal Resultat Finansiell ställning Övning: Resultatanalys, Förädlingsvärdeanalys Balansanalys (Se: affärsdata) PA programmet 722G88

6 Resultat vs Lönsamhet Rörelseresultat = Intäkter - Kostnader
Avkastning/lönsamhet/räntabilitet = Rörelseresultatet i relation till använda resurser PA programmet 722G88

7 Balansräkningens mått
Likviditet (”betalningsberedskap”) Soliditet (”finansiell styrka”) (Skuldsättningsgrad) PA programmet 722G88

8 Begreppen EBIT= Earnings Before Interest and Taxes
EBIT som är företagets resultat före räntor och skatt uttrycks oftast i % av nettoomsättningen EBIT är enligt vår terminologi för LÖNSAMHET alltså inte ett rent lönsamhetsmått. PA programmet 722G88

9 … det vi inte hann Investeringar (och finansiering)
Andra styrmedel (ABC, Kaizen) Resursanalysen PA programmet 722G88

10 Ekonomi i landsting och kommuner
ÖVNING Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys PA programmet 722G88

11 Arbetsgången Vad är Din roll? Vad har Du för syfte?
Vad har Du för underlag? Vilka nyckeltal behöver Du? Beräkna och tolka nyckeltalen Gör en diagnos över förändringar Gör jämförelse med andra PA programmet 722G88

12 Olika företagsanalyser har olika (primära) syften
Ekonomiska och finansiella nyckeltal; för att tillgodose externa intressen för att antingen konsolidera eller expandera för att värdera Produktivitets- effektivitetsanalyser; för att styra verksamheten PA programmet 722G88

13 Vad ska vi göra idag? Vi går igenom ett exempel tillsammans
(Västmanlands Landsting) där vi tar fram några nyckeltal utifrån att vi är landstingspolitiker eller bara intresserade av landstingets ekonomi som medborgare PA programmet 722G88

14 Varje grupp gör… A Beräkna LTV´s förädlingsvärde 2008 och 2009
B Beräkna finansiella nyckeltal ( ) 1 Beräkna Räntabilitet på totalt och sysselsatt kapital Soliditet Likviditet C Beräkna nyckeltal för personalen (2008/10) Ta fram relevanta nyckeltal och beräkna för personalen i resultaträkningen och balansräkningen PA programmet 722G88

15 Förädlingsvärdeanalys
Ett mått på den värdeökning som företaget genererar. Produktionen/omsättningen ./. Externa kostnader för att generera denna PA programmet 722G88

16 Räntabilitet (R) = AVKASTNING R på Totalt Kapital
Rörelseresultat + Finansiella intäkter x 100 Genomsnittlig Balansomslutning PA programmet 722G88

17 Avkastning (Rsyss) på sysselsatt Kapital
Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100 Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning ./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer) ./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver) PA programmet 722G88

18 Avkastning (RE) på Eget Kapital
Rörelseresultat efter finansiellt netto x (1-skattesats) x 100 Genomsnittligt justerat *) eget kapital *) Eget kapital + obeskattade reserver PA programmet 722G88

19 Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2
Företagets kortsiktiga betalningsförmåga Kassalikviditet =Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga skulder Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2 PA programmet 722G88

20 Justerat EGET KAPITAL *)
SOLIDITET Företagets långsiktiga betalningsförmåga Justerat EGET KAPITAL *) Totalt Kapital *) Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver PA programmet 722G88

21 Personalnyckeltal PA programmet 722G88


Ladda ner ppt "(L 1) Perspektiv på ekonomisk analys"

Liknande presentationer


Google-annonser