Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut
Landstingskoordinator Region Skåne

2 Rehsam Rehabiliteringsnätverk - samordna rehabiliteringsforskningen
Försäkringskassan – anslår medel till forskning för att ta fram nya behandlingsmetoder Vårdalinstitutet – hanterar och bedömer ansökningarna Psykisk ohälsa och diffus smärta i rörelseorganen Inom rehsam Nationellt Medlen kommer från regeringens satsning på rehabilitering. Utlyses i 3 omgångar Vårdalsstiftelsen granskar och väljer ut vilka projekt som ska tilldelas medel. FK beslutar. Regassa fick beslut om medel jan 2010 Behandlingen ska syfta till att förbättra patienters arbetsförmåga och minska sjukskrivning De patientgrupper som har haft höga sjukskrivningstal och riskerar långvarig sjukskrivning

3 Rehsam i Skåne Tre projekt har beviljats medel
Regassa, YES!-projektet samt Pose Ett är på gång, Work-up, beslut i januari Regional styrgrupp för Rehsamforskning med representanter från Sjukskrivningsprojektet, Primärvården och Psykiatrin

4 REGASSSA Rehabiliteringsforskning i Primärvården
En samlad satsning av 6 landsting Stockholm, Region Skåne, Västmanland, Kronoberg, Blekinge och Västra Götaland Multicenterstudie som vänder sig till patienter med medelsvår depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa som söker vårdcentral/FHV Västmanland, Kronoberg, Gotland, Blekinge Övergripande även Västra Götaland Första studien som nu fått pengar. Nya ansökningar för Psykisk ohälsa och Rörelseorganens sjukdomar smärta är på gång En del av rehabgarantin två stora grupper som riskerar långa sjukskrivningar psykisk ohälsa och smärtpat Västmanland, Gotland, Kronoberg, Blekinge och Halland Har även ansökt om medel för smärtpat

5 Randomiserad kontrollerad studie
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT Fysisk aktivitet Sedvanlig behandling Sjukskrivning och arbetsförmåga som primära utfallsmått Mål att bredda behandlingsalternativen med enkla och genomförbara metoder Valet av behandlingsalternativ baseras på att de ska lätt kunna appliceras på Vc i hela landet. Utprövad metod och har visat god effekt vid depression och ångestsyndrom. Ont om KBT behandlare med internet beh når man många fler pat finns framför allt tillgänglig i Sthlm och tanken är att kunna sprida metoden i landet och därmed Skåne och få in den som ett alternativ Fysisk aktivitet har visat sig ha god effekt på flera kroppsliga funktioner så som ökat välbefinnande, motivationen, tänkande. Rekommenderas till personer med psykisk ohälsa Kontakt med dr på Vc kan även innebära KBT samtal hos Q el. Pg Utfallsmåtten är dessa.

6 Behandlingsalternativen
KBT via internet sköts av KI i Stockholm som har lång erfarenhet Fysisk aktivitet sker på Abels rehab i Malmö i särskilda grupper och på Friskis & Svettis. Patienterna i denna arm randomiseras till tre olika intensiteter på träning; låg, medel och hög. Innehållet är för medel och hög är gympa pass och cirkelträning och för låg yoga och pilates. Sedvanlig behandling är det som Vc/FHV brukar erbjuda patienter med dessa besvär

7 FÖRLOPP Ca 1000 patienter varav 350 i Skåne
Patienten screenas med PHQ 9 inför inklusion Mer omfattande klinisk bedömning och skattningar av patienten som forskningssjuksköterska gör före och efter behandling och vid 1 års uppföljning Slumpmässig tilldelning av behandlingsalternativ Upprepade mätningar före, under och efter avslutad behandling med hjälp av IVR, Interactive Voice Respons, svar via automatisk telefonuppringning. Frågor kring funktion, stress och sömn. Behandling i 12 veckor PHQ-9 screening därav beslut om erbjudande av att delta cut off 10. Pat tar ställning och går däreftr vidare till mer omfattande klinisk bed troligtvis av psy ssk. Blodprover för forskning på biologiska markörer hos personer med psykisk ohälsa. Pat medgivande

8 Dagsläget Första inklusionen genomförd som en pilot studie i våras
I Region Skåne är studien placerad i Malmö på fyra Vc och en FHV enhet. Just nu pågår andra inklusionsperioden och en tredje är planerad till våren 2012 med möjlig förlängning till dec 2012. Hittills är ca 220 patienter inkluderade varav 80 i Skåne CS utsedd till landstingskoordinator

9 Finns intresse att delta så ges möjlighet till
Ett unikt tillfälle att delta i ett nationellt prioriterat forskningsprojekt Vara med och ta fram alternativa behandlingsformer för gruppen psykisk ohälsa Möjlighet att uppmärksamma sin egen verksamhet kring dessa patienter Visst ekonomiskt tillskott Mer information på Kontakta mig

10 YES!-projektet En forskningsstudie om arbetsrehabilitering för personer med depression och bipolär sjukdom Samarbete mellan Region Skåne, Västra Götaland regionen, Lunds och Göteborgs universitet Fyra öppenvårdsmottagningar i Psykiatrin på fyra orter, Ängelholm, Landskrona, Eslöv och Burlöv

11 Syfte Att minska sjukskrivningstiden för personer med depression
Att öka upplevd hälsa och möjligheterna att få och behålla ett arbete Att utvärdera en ny arbetsrehabiliteringsmodell

12 IES Individual Enabling Support
En arbetsrehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa Grundar sig på Supported employment, Individual Placement and Support Speciellt utvalda arbetsspecialister från Arbetsförmedlingen ges en kortare utbildning i modellen samt samtalsmetodik utifrån MI och KBT. Dessa personer driver och utför alla metoddelarna. Deltagarna har ett nätverk runt omkring sig bestående av psykiatriska teamet, familj, handläggare på FK och AF, arbetsgivare

13 Design och inklusion RCT-design. Deltagarna slumpas till en IES grupp eller kontrollgrupp (den arbetsrehabilitering de vanligvis får) Inklusionskriterier är personer med depression som har pågående kontakt med Psykiatrin och är mellan år och vill komma ut och arbeta. I dagsläget pågår arbetet med att utse kontaktpersoner på de fyra mottagningarna. Till våren ska arbetsspecialister och forskningsassistenter rekryteras och inklusionen av patienter ska påbörjas.


Ladda ner ppt "REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser