Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut Landstingskoordinator Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut Landstingskoordinator Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut Landstingskoordinator Region Skåne

2 Rehsam Rehabiliteringsnätverk - samordna rehabiliteringsforskningen Försäkringskassan – anslår medel till forskning för att ta fram nya behandlingsmetoder Vårdalinstitutet – hanterar och bedömer ansökningarna Psykisk ohälsa och diffus smärta i rörelseorganen

3 Rehsam i Skåne Tre projekt har beviljats medel Regassa, YES!-projektet samt Pose Ett är på gång, Work-up, beslut i januari Regional styrgrupp för Rehsamforskning med representanter från Sjukskrivningsprojektet, Primärvården och Psykiatrin

4 REGASSSA Rehabiliteringsforskning i Primärvården En samlad satsning av 6 landsting Stockholm, Region Skåne, Västmanland, Kronoberg, Blekinge och Västra Götaland Multicenterstudie som vänder sig till patienter med medelsvår depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa som söker vårdcentral/FHV

5 Randomiserad kontrollerad studie Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT Fysisk aktivitet Sedvanlig behandling Sjukskrivning och arbetsförmåga som primära utfallsmått Mål att bredda behandlingsalternativen med enkla och genomförbara metoder

6 Behandlingsalternativen KBT via internet sköts av KI i Stockholm som har lång erfarenhet Fysisk aktivitet sker på Abels rehab i Malmö i särskilda grupper och på Friskis & Svettis. Patienterna i denna arm randomiseras till tre olika intensiteter på träning; låg, medel och hög. Innehållet är för medel och hög är gympa pass och cirkelträning och för låg yoga och pilates. Sedvanlig behandling är det som Vc/FHV brukar erbjuda patienter med dessa besvär

7 FÖRLOPP Ca 1000 patienter varav 350 i Skåne Patienten screenas med PHQ 9 inför inklusion Mer omfattande klinisk bedömning och skattningar av patienten som forskningssjuksköterska gör före och efter behandling och vid 1 års uppföljning Slumpmässig tilldelning av behandlingsalternativ Upprepade mätningar före, under och efter avslutad behandling med hjälp av IVR, Interactive Voice Respons, svar via automatisk telefonuppringning. Frågor kring funktion, stress och sömn. Behandling i 12 veckor

8 Dagsläget Första inklusionen genomförd som en pilot studie i våras I Region Skåne är studien placerad i Malmö på fyra Vc och en FHV enhet. Just nu pågår andra inklusionsperioden och en tredje är planerad till våren 2012 med möjlig förlängning till dec 2012. Hittills är ca 220 patienter inkluderade varav 80 i Skåne

9 Finns intresse att delta så ges möjlighet till Ett unikt tillfälle att delta i ett nationellt prioriterat forskningsprojekt Vara med och ta fram alternativa behandlingsformer för gruppen psykisk ohälsa Möjlighet att uppmärksamma sin egen verksamhet kring dessa patienter Visst ekonomiskt tillskott Mer information på www.regassa.sewww.regassa.se Kontakta mig catharina.strid@skane.se

10 YES!-projektet En forskningsstudie om arbetsrehabilitering för personer med depression och bipolär sjukdom Samarbete mellan Region Skåne, Västra Götaland regionen, Lunds och Göteborgs universitet Fyra öppenvårdsmottagningar i Psykiatrin på fyra orter, Ängelholm, Landskrona, Eslöv och Burlöv

11 Syfte Att minska sjukskrivningstiden för personer med depression Att öka upplevd hälsa och möjligheterna att få och behålla ett arbete Att utvärdera en ny arbetsrehabiliteringsmodell

12 IES Individual Enabling Support En arbetsrehabiliteringsmodell för personer med psykisk ohälsa Grundar sig på Supported employment, Individual Placement and Support Speciellt utvalda arbetsspecialister från Arbetsförmedlingen ges en kortare utbildning i modellen samt samtalsmetodik utifrån MI och KBT. Dessa personer driver och utför alla metoddelarna. Deltagarna har ett nätverk runt omkring sig bestående av psykiatriska teamet, familj, handläggare på FK och AF, arbetsgivare

13 Design och inklusion RCT-design. Deltagarna slumpas till en IES grupp eller kontrollgrupp (den arbetsrehabilitering de vanligvis får) Inklusionskriterier är personer med depression som har pågående kontakt med Psykiatrin och är mellan 20-65 år och vill komma ut och arbeta. I dagsläget pågår arbetet med att utse kontaktpersoner på de fyra mottagningarna. Till våren ska arbetsspecialister och forskningsassistenter rekryteras och inklusionen av patienter ska påbörjas.


Ladda ner ppt "REHSAM forskning Catharina Strid Leg psykolog/leg psykoterapeut Landstingskoordinator Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser