Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunerna + högskolan = sant Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan Avtalstid 4 år: 2009-2012 Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunerna + högskolan = sant Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan Avtalstid 4 år: 2009-2012 Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam."— Presentationens avskrift:

1 kommunerna + högskolan = sant Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan Avtalstid 4 år: 2009-2012 Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam plattform ”Professionalisera och effektivisera samverkan” Medel från kommunerna 40 mnkr

2 Skola, omsorg och framtidens arbetskraft, för regionens bästa! Tillsammans för regionen! Vår vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel.

3 Våra roller MOTOR – vi initierar och driver egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – vi är en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – vi skapar arenor för möten mellan forskning och praktik Samverkan handlar om möten mellan människor

4 Vi vill höja kompetensnivån hos regionens medborgare! Prioriterade områden Fyra sektorsgrupper 1.Utbildning 2.Äldreomsorg och socialt arbete 3.Morgondagens studenter och arbetskraft 4.Hållbar stadsutveckling

5 MOPS betyder Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet Framtidens vård och omsorg Har du en idé? Vill du utveckla den till ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i samverkan mellan kommunen och högskolan? MOPS tre steg 1.Mötesplatser, idé-efterlysning 2.Urval av idéer till förprojektering (”utveckla din idé”) 3.Genomförande och ansökan om extern finansiering

6 Vi fick in 26 idéer! 1. Mötesplatser och idé- efterlysning Workshop februari 2010 Forskarpresentationer från MDH Övningar för idé-generering Tema-diskussioner Idéefterlysning via webb, vykort och kontakter ”Match-making”

7 Tio projekt valdes ut att delta i seminarieserien 2. Förprojektering Seminarieserie maj-juni 2010 1.Arbets- och skrivprocessen i MOPS, presentationer av utvalda projekt 2.Möjlighet till extern finansiering med förslag på finansiärer, feedback på projektplaner 3.”Draknästet” – presentation av färdiga projektplaner inför expertpanel Bidrag om 30.000 kr/projekt för arbetstid

8 Nio projekt lämnade in projektplaner med ansökan om medel 3. Genomförande Kriterier för urval Verksamhetsperspektiv Vetenskapligt perspektiv/forsknings- värde Samverkansvärde Genomförbarhet Nytta för brukare/kommuninvånare Regional/nationell nytta, generaliserbarhet Koppling till Samhällskontraktets övergripande mål

9 Totalt 1,25 mnkr fördelades på fyra projekt Projekt under genomförande Fyra utvalda projekt beviljades 100-400 tkr 1.Vårdarhund i demensvården 2.Grön omsorg – familjebehandling på lantgård 3.Att leva och arbeta med IKT 4.Mötesplatser för lärande och utveckling i socialt arbete och social omsorg

10 Häng i där! MOPS 2.0 Hur kan vi stödja fortsatt genomförande? Förslag på tänkbara finansiärer Hjälp från professionell ”science writer” Erfarenhetsutbyte mellan MOPS- projekten

11 ”I min verksamhet är högskolan som månlandningen” Ringar på vattnet… Vad hände med projekten som inte beviljades medel för genomförande?

12 Seminarieserie med fokus på projektledning och gruppdiskussioner Temaområden Individ- och familjeomsorg Familjehemsvård Tidigt normbrytande beteende hos barn och ungdomar Omsorg om personer med funktionshinder Gruppbostad för utvecklingsstörda Rehabilitering, kognition och folkhälsa Äldreomsorg Hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd MOPS 2011 – vi gör det igen!

13 ”Om vi hade kommit till seminarierna utan att ha pratat med vår partner från högskolan så hade vi nog aldrig kommit tillbaka.” Form Seminarieserie Utvecklande Tvingande Bidrag Legalitet Stöd och uppmuntran Krav på samverkan Ett mervärde En nödvändighet Att söka vidare finansiering Inspiration Förvirrande Följeforskning och utvärdering

14 ”Jag upplever inte att vi fått så många andra kontakter men vi har närmat oss högskolan.” MOPS Output 26 ansökningar 10 utvalda projektidéer 9 projektplaner färdigställdes 4 projekt beviljades finansiering från SK 1 seminarieserie 28 personer

15 ”Som forskare är det svårt att få tillträde till kommunerna och i och med det här får vi kontakter som öppnar upp” MOPS Outcome Forskning för samhällsnytta Innovation och konceptutveckling Nya kontakter Lärande och personlig utveckling Närmande Kännedom om SK Samverkansbildande satsning

16 ”Vi pratar väldigt olika, vi har olika språk.” Styrning Utgångsläge Olika världar Styrning Vertikal Seminarieserien Samverkan Söka vidare finansiering Horisontell Akademisk? Kommunal? Gemenskapen?


Ladda ner ppt "Kommunerna + högskolan = sant Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan Avtalstid 4 år: 2009-2012 Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam."

Liknande presentationer


Google-annonser