Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens Magnus Stephansson 2011-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens Magnus Stephansson 2011-10-04."— Presentationens avskrift:

1 Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens Magnus Stephansson 2011-10-04

2 Inledning > 1. Elområden > 2. EU:s vision om en gemensam elmarknad

3 1. Elområden – vad är problemet? > Sveriges ”elprofil”: > Mycket produktion i norr > Mycket folk i söder > Exportkablar i söder > Det svenska elnätet har fyra flaskhalsar (efterfrågan på el överstiger överföringsförmågan)

4 Hantering av flaskhalsar > Långsiktig metod > Förstärkning av nätet

5  Fennoskan 2 (2011)  SydVästlänken (2013-2017)  NordBalt (2015/2016)  Stockholms Ström (2010-2020)  Ekhyddan–Barkeryd (Oskarshamn-Nässjö) (2016)  Gotland (2016-2020)  3:e AC Finland-Sverige norr (2021)  Ny 400 kV ledning västkusten (2019)  Förstärkningar snitt 1 och snitt 2 (2015-2020)  Ny utlandsförbindelse (2020) Stora projekt 2011-2025  Östra Svealand  Småland

6 Hantering av flaskhalsar > Långsiktig metod > Förstärkning av nätet > Andra metoder > Planerad mothandel (innebär att ”nät” får betala för ”handel”) > Anpassning av handelskapacitet (inte förenligt med EU:s konkurrensregler) > Marknadsdelning till Elspot (det är så Nord Pool-handeln fungerar idag!)

7

8 Elområden - slutsats > Marknadsdelning ger korrekta priser och effektiva prissignaler (men innebär naturligtvis utmaningar för elmarknaden att hantera!) > Två parallella ”spår… > ”EU-spåret” > ”Det politiska spåret” > …vilka båda pekat entydigt på en elområdesindelning!

9 2. EU:s vision! > Visionen är en gemensam europeisk elmarknad! > Första steg: Marknadskoppling (koppla samman marknader) > Beräkningsalgoritmer ska tillse att flödet i normala fall går från lågprisområde till högprisområde

10  Nov 2009: Norden och Tyskland marknadskopplas (Jyllanskablarna och Kontek)  Maj 2010 gick Baltic Cable med i EMCC Marknadskoppling (1)

11  Nov 2010: Marknadskoppling med även Frankrike och BeNeLux-länderna  … vilket innebär att vi idag i princip har en gemensam elmarknad med Norden, Tyskland, Frankrike samt BeNeLux- länderna!  Mål: Priskoppling (ungefär som vi har idag i Norden) Marknadskoppling (2)


Ladda ner ppt "Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens Magnus Stephansson 2011-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser