Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens"— Presentationens avskrift:

1 Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens
Magnus Stephansson

2 Inledning 1. Elområden 2. EU:s vision om en gemensam elmarknad

3 1. Elområden – vad är problemet?
Sveriges ”elprofil”: Mycket produktion i norr Mycket folk i söder Exportkablar i söder Det svenska elnätet har fyra flaskhalsar (efterfrågan på el överstiger överföringsförmågan) Att använda vid presentation för ej publik som inte är insatt

4 Hantering av flaskhalsar
Långsiktig metod Förstärkning av nätet Att använda vid presentation för ej publik som inte är insatt

5 Stora projekt 2011-2025 Fennoskan 2 (2011) SydVästlänken (2013-2017)
NordBalt (2015/2016) Stockholms Ström ( ) Ekhyddan–Barkeryd (Oskarshamn-Nässjö) (2016) Gotland ( ) 3:e AC Finland-Sverige norr (2021) Ny 400 kV ledning västkusten (2019) Förstärkningar snitt 1 och snitt 2 ( ) Ny utlandsförbindelse (2020) Östra Svealand Småland 5 5

6 Hantering av flaskhalsar
Långsiktig metod Förstärkning av nätet Andra metoder Planerad mothandel (innebär att ”nät” får betala för ”handel”) Anpassning av handelskapacitet (inte förenligt med EU:s konkurrensregler) Marknadsdelning till Elspot (det är så Nord Pool-handeln fungerar idag!) Att använda vid presentation för ej publik som inte är insatt

7

8 Elområden - slutsats Marknadsdelning ger korrekta priser och effektiva prissignaler (men innebär naturligtvis utmaningar för elmarknaden att hantera!) Två parallella ”spår… ”EU-spåret” ”Det politiska spåret” …vilka båda pekat entydigt på en elområdesindelning!

9 2. EU:s vision! Visionen är en gemensam europeisk elmarknad!
Första steg: Marknadskoppling (koppla samman marknader) Beräkningsalgoritmer ska tillse att flödet i normala fall går från lågprisområde till högprisområde

10 Marknadskoppling (1) Nov 2009: Norden och Tyskland marknadskopplas (Jyllanskablarna och Kontek) Maj 2010 gick Baltic Cable med i EMCC

11 Marknadskoppling (2) Nov 2010: Marknadskoppling med även Frankrike och BeNeLux-länderna … vilket innebär att vi idag i princip har en gemensam elmarknad med Norden, Tyskland, Frankrike samt BeNeLux-länderna! Mål: Priskoppling (ungefär som vi har idag i Norden)


Ladda ner ppt "Inledning till 2011 års Ediel- och avräkningskonferens"

Liknande presentationer


Google-annonser