Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa Ediel- och avräkningskonferens 2011 Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa Ediel- och avräkningskonferens 2011 Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät"— Presentationens avskrift:

1 Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa Ediel- och avräkningskonferens 2011 Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät elisabet.norgren@svk.se

2 Presentation >Drivkrafter för nätutveckling >Nätutveckling - tillbakablick, nuläge, framåtblick >Utmaningar

3 Svenska Kraftnäts uppdrag >Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. >Utöva systemansvaret för el och naturgas kostnadseffektivt. >Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas. >Verka för en robust elförsörjning.

4 Stamnätet Snitt 2 Snitt 1 Snitt 4 >Ledningar >Total längd15 000 km >400 kV10 600 km >220 kV4 400 km >Antal stolpar: 52 000 st >Stationer >Totalt i stamnätet168 st >varav egna41 st >Ställverksutrustning i stationerna >Brytare600 st >Frånskiljare1 200 st >Jordningskopplare1 200 st >Transformatorer26 st >Reaktorer46 st

5 Drivkrafter för nätutveckling >Bibehålla nuvarande drift- och personsäkerhet - Reinvesteringar >Politiska överväganden – ökad integrering, förnybar elproduktion >Anslutning av ny produktion – Vind- och kärnkraft >Gemensamma nordiska och europeiska nätutbyggnader >Förändrad nätstruktur, framförallt i storstäder >Ökad kapacitet >Ökad drift- och personsäkerhet

6 Svenska Kraftnät – en del av Europa >41 TSO:er i 34 länder

7 Nätutveckling - processen Svenska Kraftnät ENTSO-E RGBS Perspektivplan 2025 3-års plan Regeringen ENTSO-E TYNDP 10-årsplan NätinvesteringarInvesteringsram

8 Tillbakablick, nuläge, framåtblick…

9 Svenska Kraftnät – första 10 åren >3 500 Mkr i investeringar på 10 år >10 nya/ombyggda stationer >33 mil nya ledningar (400 kV) >Avveckling av 15 mil ledningar (220 kV)

10 10 år senare (2002)… om framtiden ”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt gynnsam period med rätt begränsat behov av ny- och reinvesteringar. Denna situation bedöms kunna gälla även under åtskilliga år framåt i tiden.”

11 10 år senare (2002)… om framtiden >I skriften ”Stamnätet i ett tioårsperspektiv” står också: >Låg nivå för reinvesteringar  nu historiskt hög nivå >Mycket hög driftsäkerhetsnivå  2003 storstörning >Kärnkraftens avveckling nämns  nu effekthöjning >Inte ett enda ord om vindkraft…  nu kraftig utbyggnad ”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt gynnsam period med rätt begränsat behov av ny- och reinvesteringar. Denna situation bedöms kunna gälla även under åtskilliga år framåt i tiden.”

12 19 år senare (idag)… >Investeringar 2010 – 1 300 Mkr (2009 – 1 500 Mkr) >25 anläggningar togs i drift 2010 >110 pågående projekt >20 miljarder SEK >50% ökning av antalet anställda senaste 5 åren

13 Kommande 10-15 år >Ungefär lika mycket tillkommande som pågående… >40 Mrd kr i investeringar, 200 projekt >>300 mil nya ledningar, eventuellt lika mycket förnyelse >Ca 100 nya eller ombyggda stationer

14  Fennoskan 2 (2011)  SydVästlänken (2013-2017)  NordBalt (2015/2016)  Stockholms Ström (2010-2020)  Ekhyddan–Barkeryd (Oskarshamn-Nässjö) (2016)  Gotland (2016-2020)  3:e AC Finland-Sverige norr (2021)  Ny 400 kV ledning västkusten (2019)  Förstärkningar snitt 1 och snitt 2 (2015-2020)  Ny utlandsförbindelse (2020) Stora projekt 2011-2025  Östra Svealand  Småland

15 Pågår (9) Planerade (50) Stockholms Ström Vindkraft Förnyelse av stationer Nya stationer (400 kV) Dessutom…  Byte kontrollanläggning  Reaktiv kompensering  Nytt driftövervakningssystem  Nytt driftdatanät (DDN)  Tele/data, DTN, DTFN, WAN/LAN

16 Förnyelse av ledningar Nya ledningar (400 kV)  > 3000 km nya ledningar Dessutom… Omfattande reinvesteringar  Topplinebyten/Opto (~5/år)  Stolpbyten m m (~5/år)

17 ”Småland” Målbild 400 kV Drivkrafter •Politiska beslut •Effekthöjning Oskarshamn •Vindkraft •Vindkraft Gotland •Förbindelse Norden-Baltikum •Driftsäkerhet, ökad kapacitet •Studier pågår •Investeringar pågår till minst 2020

18 Östra Svealand Drivkrafter •Effekthöjning Forsmark •Vindkraft •Driftsäkerhet, ökad kapacitet Studier pågår Investeringar pågår till minst 2025 Målbild 400 kV

19 Stamnätet 2010 Hamra Hagby Danderyd Värmdö Ekudden Kolbotten Beckomberga Järva Lidingö Bredäng Högdalen Skanstull Värtan Nacka 400 kV kraftledning 400 kV kabel 220 kV kraftledning 220 kV kabel Stockholms Ström

20 Hamra Hagby Danderyd Värmdö Nacka Ekudden Kolbotten Lidingö Skanstull Beckomberga Järva Högdalen Värtan Bredäng Stamnätet 2020 400 kV kraftledning 400 kV kabel 220 kV kraftledning 220 kV kabel Stockholms Ström

21 SydVästlänken 712 km Grön linje: •Växelströmsteknik •400kV AC •Hallsberg – Nässjö •Luftledning 177 km Lila linjer: •Likströmsteknik VSC HVDC •Nässjö – Hörby •Nässjö - Norge •Markkabel och luftledning 535 km

22 Drifttagning december 2011

23 NordBalt • 450 km kabel • Nybro • Klaipeda

24 sve + nor snitt 2 sve + nor snitt 1 Ökad kapacitet i Sverige och Norge Behov av förstärkningsåtgärder • nord-sydlig riktning • mellan länderna

25 Investeringar i Östersjöområdet 5-års plan (källa: ENTSO-E) >Fenno-Skan 2 >SydVästlänken (norra och södra delen) >NordBalt >Ishøj/Bjæverskov - Bentwisch (Kriegers Flak) >EstLink2 >Ørskog – Fardal/Sogndal >Ofoten – Balsfjord >Skagerrak 4 >Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 1) >Ełk – Alytus (LT – PL) >Nedre Røssåga - Namsos – Storheia - Orkdal, Namsos - Klæbu – Aura/Viklandet >Kristiansand – Rød, Rød - Sylling >Yllikkälä – Huutokoski >Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad Pyhänselkä >Kassø –Tjele >Fraugde – Herslev >seriekompensering snitt 1 (SE) + shuntkompensering snitt 2 (SE) >Forsmark - Råsten >Klaipeda – Telsiai >Panevezys – Musa >Kruonis – Alytus >RigaCHP1 – Imanta >Tartu – Sindi >Ełk – Oltarzew >Miłosna - Siekierki

26 >HVDC Gotland >Sydvästlänken (västra delen) >NordLink (NO – DE) >NorNed 2 >HVDC link NO - UK >COBRA (DK – NL) >Norge-Sverige förstärkning nord-syd >Latvian - Estonian third interconnection >Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 2) >Liksna - Visaginas – Kruonis >Balsfjord – Hammerfest, Skaidi – Varangerbotn >Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad Pyhänselkä >Ekhyddan - Barkeryd >Hikiä – Forssa >Harku – Sindi >Kassö (DK) & Audorf-Hamburg (DE) >Idomlund - Tjele – Trige, Ferslev – Vester Hassing, Endrup - Revsing – Landerupgård >Lindbacka – Västerås, Forsmark – Stackbo, Råsten – Hamra >Fardal – Aurland >Aura/Viklandet – Fåberg, Storheia – Orkdal / Trollheim >Płock - Olsztyn Mątki >Ostrołęka - Stanisławów Investeringar i Östersjöområdet 10-års plan (källa: ENTSO-E)

27 27 Vindkraftutbyggnad – en del av utmaningen >När? >Var? >Hur mycket?

28 28 >EU mål för förnyelsebar energi >Regeringens planeringsmål >Gröna certifikat för förnyelsebar energiproduktion  Önskemål om anslutning och utbyggnad av Stamnätet Vindkraftutbyggnad

29 25 % 30 % 20 % Snitt 2 Snitt 1 Snitt 4 Vindkraftutbyggnad i Sverige >Planeringsmål: 30 TWh / 12 000 MW >Planerade / förfrågningar vindkraftprojekt: 45 000 MW ! >Installerad effekt idag: Vattenkraft 16 000 MW Kärnkraft 9 000 MW Vindkraft 2 000 MW

30 Utmaningar >Hinna med alla projekt – från ax till limpa >Hinna rekrytera, lära upp >Konsulter, entreprenörer, tillverkare >Planera rätt – stora osäkerheter, Europeisk påverkan >Ökad andel stora projekt – komplexa >Koordinering mellan projekt – påverkan på varandra, tidplaner >Avbrottsplanering >Tillståndsprocessen – komma fram

31 Investeringsvolym totalt år 2009 - 2016 i Mkr 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 20092010201120122013201420152016 År Mkr Budget T r e å r s p l a n ? ? 1992 - 2006

32 Tack för uppmärksamheten, frågor? Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät elisabet.norgren@svk.se


Ladda ner ppt "Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa Ediel- och avräkningskonferens 2011 Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät"

Liknande presentationer


Google-annonser