Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa"— Presentationens avskrift:

1 Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa
Ediel- och avräkningskonferens 2011 Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät

2 Presentation Drivkrafter för nätutveckling
Nätutveckling - tillbakablick, nuläge, framåtblick Utmaningar

3 Svenska Kraftnäts uppdrag
Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. Utöva systemansvaret för el och naturgas kostnadseffektivt. Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas. Verka för en robust elförsörjning.

4 Stamnätet Ledningar Total längd 15 000 km 400 kV 10 600 km
Antal stolpar: st Stationer Totalt i stamnätet 168 st varav egna 41 st Ställverksutrustning i stationerna Brytare 600 st Frånskiljare st Jordningskopplare st Transformatorer 26 st Reaktorer 46 st Snitt 2 Snitt 1 Snitt 4

5 Drivkrafter för nätutveckling
Bibehålla nuvarande drift- och personsäkerhet - Reinvesteringar Politiska överväganden – ökad integrering, förnybar elproduktion Anslutning av ny produktion – Vind- och kärnkraft Gemensamma nordiska och europeiska nätutbyggnader Förändrad nätstruktur, framförallt i storstäder Ökad kapacitet Ökad drift- och personsäkerhet 5

6 Svenska Kraftnät – en del av Europa
41 TSO:er i 34 länder

7 Nätutveckling - processen
Svenska Kraftnät Investeringsram Nätinvesteringar Perspektivplan 2025 3-års plan Regeringen 10-årsplan ENTSO-E TYNDP ENTSO-E RGBS

8 Tillbakablick, nuläge, framåtblick…

9 Svenska Kraftnät – första 10 åren
3 500 Mkr i investeringar på 10 år 10 nya/ombyggda stationer 33 mil nya ledningar (400 kV) Avveckling av 15 mil ledningar (220 kV) 9

10 10 år senare (2002)… om framtiden
”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt gynnsam period med rätt begränsat behov av ny- och reinvesteringar. Denna situation bedöms kunna gälla även under åtskilliga år framåt i tiden.”

11 10 år senare (2002)… om framtiden
”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt gynnsam period med rätt begränsat behov av ny- och reinvesteringar. Denna situation bedöms kunna gälla även under åtskilliga år framåt i tiden.” 10 år senare (2002)… om framtiden I skriften ”Stamnätet i ett tioårsperspektiv” står också: Låg nivå för reinvesteringar  nu historiskt hög nivå Mycket hög driftsäkerhetsnivå  2003 storstörning Kärnkraftens avveckling nämns  nu effekthöjning Inte ett enda ord om vindkraft…  nu kraftig utbyggnad

12 19 år senare (idag)… Investeringar 2010 – 1 300 Mkr (2009 – 1 500 Mkr)
25 anläggningar togs i drift 2010 110 pågående projekt 20 miljarder SEK 50% ökning av antalet anställda senaste 5 åren

13 Kommande 10-15 år Ungefär lika mycket tillkommande som pågående…
40 Mrd kr i investeringar, 200 projekt >300 mil nya ledningar, eventuellt lika mycket förnyelse Ca 100 nya eller ombyggda stationer

14 Stora projekt 2011-2025 Fennoskan 2 (2011) SydVästlänken (2013-2017)
NordBalt (2015/2016) Stockholms Ström ( ) Ekhyddan–Barkeryd (Oskarshamn-Nässjö) (2016) Gotland ( ) 3:e AC Finland-Sverige norr (2021) Ny 400 kV ledning västkusten (2019) Förstärkningar snitt 1 och snitt 2 ( ) Ny utlandsförbindelse (2020) Östra Svealand Småland 14 14

15 Förnyelse av stationer Nya stationer (400 kV)
Dessutom… Byte kontrollanläggning Reaktiv kompensering Nytt driftövervakningssystem Nytt driftdatanät (DDN) Tele/data, DTN, DTFN, WAN/LAN Pågår (9) Planerade (50) Stockholms Ström Vindkraft 15 15

16 Förnyelse av ledningar Nya ledningar (400 kV)
> 3000 km nya ledningar Dessutom… Omfattande reinvesteringar Topplinebyten/Opto (~5/år) Stolpbyten m m (~5/år) 16 16

17 ”Småland” Målbild 400 kV Drivkrafter Politiska beslut
Effekthöjning Oskarshamn Vindkraft Vindkraft Gotland Förbindelse Norden-Baltikum Driftsäkerhet, ökad kapacitet Studier pågår Investeringar pågår till minst 2020

18 Investeringar pågår till minst 2025
Östra Svealand Målbild 400 kV Drivkrafter Effekthöjning Forsmark Vindkraft Driftsäkerhet, ökad kapacitet Studier pågår Investeringar pågår till minst 2025

19 Stockholms Ström Stamnätet 2010 Hamra 400 kV kraftledning 400 kV kabel
Hagby Danderyd Värmdö Ekudden Kolbotten Beckomberga Järva Lidingö Bredäng Högdalen Skanstull Värtan Nacka Stamnätet 2010 400 kV kraftledning 400 kV kabel 220 kV kraftledning 220 kV kabel

20 Stockholms Ström Stamnätet 2020 Hamra 400 kV kraftledning 400 kV kabel
Hagby Danderyd Värmdö Nacka Ekudden Kolbotten Lidingö Skanstull Beckomberga Järva Högdalen Värtan Bredäng Stamnätet 2020 400 kV kraftledning 400 kV kabel 220 kV kraftledning 220 kV kabel

21 SydVästlänken 712 km Grön linje: Lila linjer: Växelströmsteknik
400kV AC Hallsberg – Nässjö Luftledning 177 km Lila linjer: Likströmsteknik VSC HVDC Nässjö – Hörby Nässjö - Norge Markkabel och luftledning 535 km

22 Drifttagning december 2011

23 NordBalt NordBalt 450 km kabel Nybro Klaipeda

24 Ökad kapacitet i Sverige och Norge
Behov av förstärkningsåtgärder nord-sydlig riktning mellan länderna sve + nor snitt 1 sve + nor snitt 2

25 Investeringar i Östersjöområdet 5-års plan (källa: ENTSO-E)
Fenno-Skan 2 SydVästlänken (norra och södra delen) NordBalt Ishøj/Bjæverskov - Bentwisch (Kriegers Flak) EstLink2 Ørskog – Fardal/Sogndal Ofoten – Balsfjord Skagerrak 4 Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 1) Ełk – Alytus (LT – PL) Nedre Røssåga - Namsos – Storheia - Orkdal, Namsos - Klæbu – Aura/Viklandet Kristiansand – Rød, Rød - Sylling Yllikkälä – Huutokoski Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad Pyhänselkä Kassø –Tjele Fraugde – Herslev seriekompensering snitt 1 (SE) + shuntkompensering snitt 2 (SE) Forsmark - Råsten Klaipeda – Telsiai Panevezys – Musa Kruonis – Alytus RigaCHP1 – Imanta Tartu – Sindi Ełk – Oltarzew Miłosna - Siekierki

26 Investeringar i Östersjöområdet 10-års plan (källa: ENTSO-E)
HVDC Gotland Sydvästlänken (västra delen) NordLink (NO – DE) NorNed 2 HVDC link NO - UK COBRA (DK – NL) Norge-Sverige förstärkning nord-syd Latvian - Estonian third interconnection Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 2) Liksna - Visaginas – Kruonis Balsfjord – Hammerfest, Skaidi – Varangerbotn Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad Pyhänselkä Ekhyddan - Barkeryd Hikiä – Forssa Harku – Sindi Kassö (DK) & Audorf-Hamburg (DE) Idomlund - Tjele – Trige, Ferslev – Vester Hassing, Endrup - Revsing – Landerupgård Lindbacka – Västerås, Forsmark – Stackbo, Råsten – Hamra Fardal – Aurland Aura/Viklandet – Fåberg, Storheia – Orkdal / Trollheim Płock - Olsztyn Mątki Ostrołęka - Stanisławów

27 Vindkraftutbyggnad – en del av utmaningen
När? Var? Hur mycket? 27 27 27

28 Vindkraftutbyggnad  Önskemål om anslutning och utbyggnad av Stamnätet
EU mål för förnyelsebar energi Regeringens planeringsmål Gröna certifikat för förnyelsebar energiproduktion  Önskemål om anslutning och utbyggnad av Stamnätet 28 28

29 Vindkraftutbyggnad i Sverige
25 % 30 % 20 % Snitt 2 Snitt 1 Snitt 4 Vindkraftutbyggnad i Sverige Planeringsmål: 30 TWh / MW Planerade / förfrågningar vindkraftprojekt: MW ! Installerad effekt idag: Vattenkraft MW Kärnkraft MW Vindkraft MW

30 Utmaningar Hinna med alla projekt – från ax till limpa
Hinna rekrytera, lära upp Konsulter, entreprenörer, tillverkare Planera rätt – stora osäkerheter, Europeisk påverkan Ökad andel stora projekt – komplexa Koordinering mellan projekt – påverkan på varandra, tidplaner Avbrottsplanering Tillståndsprocessen – komma fram

31 Investeringsvolym totalt år 2009 - 2016 i Mkr
5 500 5 000 T r e å r s p l a n 4 500 ? Budget 4 000 3 500 ? 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År

32 Tack för uppmärksamheten, frågor?
Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät


Ladda ner ppt "Planer för utveckling av infrastruktur och nät mot Europa"

Liknande presentationer


Google-annonser