Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenkraft – påverkan på strandvegetationen Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenkraft – påverkan på strandvegetationen Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län."— Presentationens avskrift:

1 Vattenkraft – påverkan på strandvegetationen Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län

2 Källa: Markus Lundberg, Johanna Hansson Påverkan på bottenfauna nedströms ett vattenkraftverk

3 Rätt åtgärd på rätt plats – inte så enkelt ● Vi saknar information om många vattenkraftverk ► Var finns kraftverken? ► Hur regler man och reglerbarhet? ► Nytta för lokala och nationell effekt tillgång? ► Tillför kraftverket reglerkraft ? ► Hur påverkar kraftverket vattenförekomstens status? ● Vad medger tillstånden ? ● Vilka åtgärder är kostnadseffektiva?

4 Kraftigt modifierade vatten En ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär. De fysiska förändringarna har påverkat vattenförekomstens ekologiska status. De fysiska förändringarna ska ej vara reversibla. Enbart hydrologisk påverkan räcker inte, morfologin måste vara påverkad. Kraftigt modifierade vatten är en möjlighet men inte en skyldighet inom Ramdirektivet Kraftigt modifierade vatten innebär att man sätter en lägre miljökvalitétsnorm, god ekologisk potential, eftersom man bedömer verksamhetens samhällsnytta som mycket stor och eventuella åtgärder för att nå god status skulle ge betydande hinder för den aktuella verksamheten.

5 Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. Alla åtgärder som bedöms som rimliga, med andra ord inte på ett signifikant sätt inverkar på existerande verksamhet, ska genomföras Utpekande av KMV får inte hindra genomförandet av andra direktiv till exempel habitatdirektivet, ålskyddsförordningen. Utpekande av KMV ska vara en flexibel lösning. KMV kan läggas till och tas bort när så behövs. Innebär att man bedömer att verksamheten inte kan genomföras på ett ur miljösynpunkt bättre sätt. Vad innebär Kraftigt modifierade vatten, KMV ?

6 Påverkan på verksamheten och miljön i stort Källa: Nordel

7 Vattenkraften kommer vara en viktig energikälla även under lång tid framöver, men åtgärder måste komma igång för att förbättra den ekologiska statusen. Status quo är inte längre en option. Det går att nå både målen i Ramdirektivet för vatten och målen i Direktivet för förnybar energi…. men det förutsätter nytänkande i hur vi hanterar vattnets ekosystemtjänster Om vi ska lösa frågorna hur vi ska förvalta vattnets kvalité och kvantitet måste se lösningar på avrinnings- områdesnivå och i ett solidaritetsperspektiv. Ramdirektivet för vatten och Direktivet för förnybar energi är inte de enda direktiven som måste uppnås! Vattenråden är och kommer bli mycket viktiga för att samla alla intressen och diskutera lösningar inom avrinningsområdet Framtiden….


Ladda ner ppt "Vattenkraft – påverkan på strandvegetationen Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län."

Liknande presentationer


Google-annonser