Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Edboskolan. Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Övriga frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Edboskolan. Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Övriga frågor."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Edboskolan

2 Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Övriga frågor Presentation av personal Rundvandring, skolan stänger kl 20.00

3 Ur Edboskolans Verksamhetsidé Skolan ska undervisa, främja lärande, utveckla och lära ut grundläggande demokratiska värderingar, samt utifrån personalens kunnande och kompetens verka för en helhetssyn på barnets hela skoldag.

4 Verksamheten ska vara av god kvalitet och genomföras utifrån varje barns behov, erfarenheter och förmåga. Kvaliteten i verksamheten ska ständigt utvärderas och diskuteras.

5 Läroplanen för de obligatoriska skolväsendet, Förskoleklassen och fritidshemmen. LPO-94 Kursplaner och betygskriterier Barnkonventionen Kommunens Mål och Budget Verksamhetsplan 2010 för grundskolenämnden Arbetsplan för Edboskolan

6 Aug Sep Okt Nov DecJan Feb Mar Apr Maj JunJul KR- kvalitetsredovisning AP- Ny arbetsplan LUS Egen psykosocial enkät Medarbetar enkät Föräldra- och elev enkät Utvärderingar Resultat Betyg Bedömningar Betyg Bedömningar IUP ÅP IUP ÅP NP KVALITETS ÅRET

7 Ni föräldrar spelar en viktig roll: Enkäten våren-11 Utvecklingssamtal Föräldramöten Forum på Hemsidan Samtal och andra möten

8

9 www.edboskolan.se

10 HÖR AV ER

11

12 Förskoleklassens uppdrag Förskoleklassen, grundskolan och skolbarnsomsorgen ( fritids) har samma läroplan, LPO 94. Nu kommer LGR-11 Ny skollag Verksamheten i förskoleklass ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen.

13 Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära utveckla nyfikenhet och lust att lära utveckla tillit till sin egen förmåga känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

14 Förskoleklass Lek Genom lek lär vi oss: Bearbeta upplevelser Utforska, pröva Nyfikenhet och lust Kommunicera samspel Samling Berätta Känna samhörighet Aktivt lyssna Socialt samspel Stärka identiteten Rörelse Väcka barnens rörelse- glädje Pröva olika lekar, redskap och bollsporter Röris i klassrummet Musik Sångstunder Bild Pröva olika materiel och tekniker Tema NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla Jämföra och mäta Matte-lek Formuppfattning Rumsuppfattning Taluppfattning Problemlösning Språklek Språklig medvetenhet Bekanta sig med alfabetet Biblioteksbesök Värdegrundsarbete Hur gör vi? Den första tiden i förskoleklassen arbetar vi med att barnen ska känna sig trygga, med oss vuxna, sina kompisar, och sin nya miljö. Vi arbetar med gruppen så barnen lär känna varandra och hittar nya kompisar. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig och vara med på det vi gör i förskoleklassen.

15 Edboskolans organisation Edboskolan ca 870 elever 120 personal F-3 A+1D F-3 B F-3 C 4-5 an 6-9 A 6-9 B 6-9 C

16 Skolbarnsomsorg Lilla Bikupan F-åk1 Stora Bikupan åk 2- 3 Årskurs 1-3Förskoleklass

17 Hur gör man då för att välja skola och vilka är kriterierna?

18 Beslut om placering Elevvårdande skäl Syskonförtur (syskon som samtidigt går i åk F-3) Relativ närhet Beslut om placering skickas hem i april

19 Skolstarten Skolan startar 22 augusti Övergången sker i augusti ( 15/8 ) Inskolning sker under första skolveckan

20 Övrigt Skolbarnsomsorg (fritids) Modersmålsundervisning Edbokvällen öppethus 12 maj Övriga frågor

21 margareta.grahn@huddinge.se ann-kristin.kallstrom@huddinge.se

22 Presentation av personalen Bikupan A Gläntan B Klippan C Skolan stänger 20.00

23 Välkomna till Edboskolan


Ladda ner ppt "Välkomna till Edboskolan. Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Övriga frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser