Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Edboskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Edboskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Edboskolan

2 Vad händer ikväll? Margareta presenterar Edboskolan
Förskoleklassens uppdrag Intagningsförfarande Skolstarten Övriga frågor Presentation av personal Rundvandring, skolan stänger kl 20.00

3 Ur Edboskolans Verksamhetsidé
Skolan ska undervisa, främja lärande, utveckla och lära ut grundläggande demokratiska värderingar, samt utifrån personalens kunnande och kompetens verka för en helhetssyn på barnets hela skoldag.

4 Verksamheten ska vara av god kvalitet
och genomföras utifrån varje barns behov, erfarenheter och förmåga. Kvaliteten i verksamheten ska ständigt utvärderas och diskuteras.

5 Läroplanen för de obligatoriska skolväsendet,
Förskoleklassen och fritidshemmen. LPO-94 Kursplaner och betygskriterier Barnkonventionen Kommunens Mål och Budget Verksamhetsplan 2010 för grundskolenämnden Arbetsplan för Edboskolan

6 Budget- systematiskt arbetsmiljöarbete
Betyg Bedömningar Dec Jan IUP ÅP Medarbetar enkät LUS Nov Feb NP NP Okt Mar LUS Egen psykosocial enkät Föräldra- och elev enkät NP NP IUP ÅP Apr LUS Sep NP NP Aug Maj LUS Utvärderingar Resultat AP- Ny arbetsplan Jul Jun KR- kvalitetsredovisning Betyg Bedömningar KVALITETS ÅRET

7 Ni föräldrar spelar en viktig roll:
Enkäten våren-11 Utvecklingssamtal Föräldramöten Forum på Hemsidan Samtal och andra möten

8

9

10 HÖR AV ER

11

12 Förskoleklassens uppdrag
Förskoleklassen , grundskolan och skolbarnsomsorgen ( fritids) har samma läroplan, LPO 94. Nu kommer LGR-11 Ny skollag Verksamheten i förskoleklass ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen.

13 Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjlighet att
utveckla sitt eget sätt att lära utveckla nyfikenhet och lust att lära utveckla tillit till sin egen förmåga känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

14 Hur gör vi? Den första tiden i förskoleklassen arbetar vi med att barnen ska känna sig trygga, med oss vuxna, sina kompisar, och sin nya miljö. Vi arbetar med gruppen så barnen lär känna varandra och hittar nya kompisar. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig och vara med på det vi gör i förskoleklassen.

15 Edboskolans organisation

16

17 Hur gör man då för att välja skola och vilka är kriterierna?

18 Beslut om placering Elevvårdande skäl
Syskonförtur (syskon som samtidigt går i åk F-3) Relativ närhet Beslut om placering skickas hem i april

19 Skolstarten Skolan startar 22 augusti
Övergången sker i augusti ( 15/8 ) Inskolning sker under första skolveckan

20 Övrigt Skolbarnsomsorg (fritids) Modersmålsundervisning
Edbokvällen öppethus 12 maj Övriga frågor

21

22 Presentation av personalen
Bikupan A Gläntan B Klippan C Skolan stänger 20.00

23 Välkomna till Edboskolan


Ladda ner ppt "Välkomna till Edboskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser