Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till samordnarmöte 18 mars 2014 Välkommen Rundan - Hur är VFU-läget hos er? Övningsskole/övningsförskoleprojektet Utvärderingar av VFU Avhopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till samordnarmöte 18 mars 2014 Välkommen Rundan - Hur är VFU-läget hos er? Övningsskole/övningsförskoleprojektet Utvärderingar av VFU Avhopp."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till samordnarmöte 18 mars 2014 Välkommen Rundan - Hur är VFU-läget hos er? Övningsskole/övningsförskoleprojektet Utvärderingar av VFU Avhopp och studieuppehåll Distansgruppen förskollärare – annan läsordning Vårens VFU-föreläsning Progression i lärarutbildningen och i VFU Uppräknat arvode Nationell VFU-nätverksträff 3-4 april 2014 i Stockholm Övrigt

2 ÖVNINGSSKOLE/ÖVNINGSFÖRSKOLE PROJEKTET Var är vi?

3 40 miljonerna/år är öronmärkta Presentation för FFN i december Projektledare Ansökan på rektorsmötet den 25 mars Sista ansökningsdagen den 27 mars (UHR) När besked om vi får delta? Bilaga 1

4 Vägledning för ansökningsprocessen avseende försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (Se UHR:s hemsida) 1. Hur högskolan planerar att lägga upp försöksverksamheten så att studenterna fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid särskilda övningsskolor 2. Hur högskolan avser att bygga ut verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor till dess att minst hälften av högskolans studenter vid de utbildningar som deltar i försöksverksamheten omfattas 3. Hur högskolan avser att försäkra sig om att försöksverksamheten präglas av hög handledartäthet och god handledarkompetens 4. Hur högskolan, om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare att tillgå, avser att bidra med handledarutbildning

5 5. Hur högskolan avser att använda särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare 6. Hur högskolan avser att säkerställa att det vid högskolan finns lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen samt ge handledarna stöd för bedömning 7. Hur högskolan avser att försäkra sig om att: 1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet, 2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika förutsättningar

6 Implementering i 2 steg Steg 1: Luleå, Piteå och Bodens kommuner under ht 2014. Steg 2: Försöksverksamheten utökas under lå 2015-16 med att även inlandskommunerna omfattas av projektet.

7 Terminologi LTU-kontakt respektive huvudmannakontakt?

8 20 maj BOKA! Vid ett positivt besked om deltagande – ÖS/ÖFS-dag Cecilia Netje om SU:s erfarenheter av ÖS/ÖFS Arbetsmöte, organisation, avtal, ÖS/ÖFS-portal mm. Handledarutbildning enl. förordningen Information kommer så snart vi vet!

9 Utvärderingar av VFU Ny LTU-modell – Pedagogisk idé KKL-kartläggning av de nationella examensmålen för lärarprogrammen Eva-Sys – kursvärderingar Pågående arbete med progression i lärarutbildningen och i VFU

10 Avhopp och studieuppehåll Ökat antal – alla program Förkunskapskrav Konsekvenser för VFU

11 Distansgruppen förskollärare – annan läsordning Naturkursen i lp 1 Naturvetenskaplig och teknik-profil i förskollärarprogrammet vid LTU Lokala examensmål Pilotprojekt SPIRA (verksamheten, självständigt arbete)

12 Vårens VFU-föreläsning VFU-ordlista Uppräknat arvode (766 sek) Nationell VFU-nätverksträff 3-4 april 2014 i Stockholm

13 Övrigt Distansanpassning av grundlärarprogrammen Forskningsområden inom lärarutbildningen vid LTU VFU-hemsidan – Emma Wuolo Bergström VFU-ordlista ÖS/ÖFS-portal där parterna samarbetar kring innehållet


Ladda ner ppt "Välkomna till samordnarmöte 18 mars 2014 Välkommen Rundan - Hur är VFU-läget hos er? Övningsskole/övningsförskoleprojektet Utvärderingar av VFU Avhopp."

Liknande presentationer


Google-annonser