Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL MALMKÖPING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL MALMKÖPING."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL MALMKÖPING

2 Dagordning Tid Aktivitet 09.00 – 09.15 Välkomna – presentation
Inledning, frågor Bert Karlsson, TRIS 09.15 – 09.30 TRIS information Maria Bolwig, TRIS 09.30 – 10.00 Försäkringskassans nya organisation, ”en enklare sjukförsäkring” Heléne Brandell, FK 10.00 – 10.15 Rast Alla Försäkringskassans arbete med medicinska underlag (MU) 10.15 – 12.00 Arbetet för socialtjänsten i pilotteamen och hur går det för oss som inte är med i piloterna? Suvana, Hanna, Ingalill – soc.tj. 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.30 Forts. från förmiddagen – piloterna. Övriga frågor Ev. ärende för diskussion ? Kaffe - avslut

3 Vad pågår inom den länsgemensamma modellen?
Samtycket och informationsmaterial samt vidareutveckling av hemsidan – metodstöd samt ”responsiv design” Grundutbildning för nya TRIS-representanter Riskanalys av TRIS-organisationen Förstärka organisationernas interna TRIS-arbete, interna metoddagar Informationsspridning –IPS-konferens som arrangeras av Eskilstuna Kommun. Extern information i Gävleborg och Jämtland Varumärkesskydd

4 Egna utvecklingsdagar för teamen
Glöm inte att utnyttja möjligheten En enklare ”ansökan” görs hos LSG. Mer information:

5 Medicinska underlag (MU)
Handlingarna kan inte kopplas till ärenden. Hanteras på ett mer kundanpassat sätt utifrån kundernas behov. Fånga upp 0-placerade som är i behov av samordnade insatser. Information på läkarintyg viktig. Läkarintyg läses/analyseras = ev. kundkontakt.

6 Processen Finns det förhållningssätt, rutiner, metoder för att hitta ev. samordningsärenden TIDIGT? Ökar antalet ärenden? Blir ”sjukfallen” längre? Medicinska underlag – läkarintyg? Kvalitet? Signaler till åtgärder? Kompletteringar? Kontakt med annan part innan ev. TRIS-möte?

7 Processen Frågeställningar till TRIS mötet?
Vem anmäler ärenden till TRIS mötet? Går ärenden vidare till GK eller andra samordnade insatser? Kontakter med andra parter efter TRIS-mötet? Fortsatt planering?

8 Exempel ärende TRIS-möte VC X 2014-xx-xx. Deltog gjorde behandlande läkare, sakkunnig läkare, psykolog, kurator, rehabkoordinator, handläggare kommun, FK samt Af. TRIS samtycke finns inhämtat. På Af:s frågeställning om vilka insatser som kan kombineras med arbetslivsinriktad rehabilitering informerar psykolog och läkare att sökanden bedömdes ha behov av insatser från kommunen för att komma tillrätta med sin sociala situation och att hen inte vid tillfället var mottaglig för KBT. Om den sociala situationen är löst är hen välkommen att kontakta vården igen för bedömning om hen är mottaglig för behandling. Fortsatt planering?

9 Övrigt Övriga frågor?


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL MALMKÖPING."

Liknande presentationer


Google-annonser