Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m !"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m 2011-01-01!

4 Bakgrund Beslut om ny modell och övergripande mål i KS/KF.
Gäller för hela vår organisation - Värnamo kommun! Inte ok att hoppa över målstyrningen…….. Vi är bra idag – vi kan bli bättre imorgon genom ett kreativt målstyrningsarbete i kommunens alla verksamheter! Man kan inte välja om man ska använda den nya målstyrningsmodellen och de övergripande målen i verksamheten, utan beslutet i KS/KF säger att vi ska jobba så här fr o m

5 Varför behövs målstyrning?
”Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man går!” Har ni sett ”Alice i underlandet”? Hon kommer till ett vägskäl där det sitter en katt. Alice frågar katten vilken väg hon ska gå och katten svarar –”Det beror på var du ska!” Om man inte vet vart man ska, spelar det ju ingen roll vilken väg man går!

6 Varför behöver vi en ny målstyrningsmodell?
Tydligare rollfördelning mellan politiker (VAD) och anställda (HUR)! Hela organisationen jobbar på samma sätt för våra gemensamma medborgare/kunder! 1) Värnamo kommun är en demokratiskt styrd organisation. Politikerna bestämmer VAD vi ska göra och vilka mål vi ska ha, medan de anställda bidrar med HUR vi ska göra det. Vilka aktiviteter måste vi göra för att nå målen!

7 Varför är det viktigt med kund/medborgarfokus
Varför är det viktigt med kund/medborgarfokus!? Våra medborgare ”äger” vår organisation, vi är anställda här för att utföra uppgifter åt våra medborgare/kunder!

8 Starta högst upp i bilden och följ sedan pilarna medsols
Starta högst upp i bilden och följ sedan pilarna medsols. Den ena pilen ger den andra i bilden! Har vi medborgar-/kundfokus får vi nöjda medborgare/kunder, som ger beröm o erkännande, som gör att vi får nöjda medarbetare osv.

9 Varför behöver vi en ny målstyrningsmodell?
Tydligare rollfördelning mellan politiker (VAD) och anställda (HUR)! Hela organisationen jobbar på samma sätt för våra gemensamma medborgare/kunder! Mer fokus på vad vi gör för att nå målen! 3. Nya målstyrningsmodellen är lätt att förstå och lätt att administrera! Detta för att betona att det viktigaste i målstyrningen är vad vi faktiskt gör ”på riktigt”. Dvs vilka aktiviteter vi gör på olika håll i våra verksamheter för att nå målen! Detta är det viktigaste, dvs kreativitet och fokus på vad vi gör för att nå våra mål! Det är ju ingen idé att sätta upp mål om vi inte gör något för att nå dom.

10 Målstyrning är inte detaljstyrning… ”Målstyrning handlar inte om inskränkning av kreativiteten!!!”
Denna nya modell är raka motsatsen till detaljstyrning! Det handlar om att lyfta fram kreativiteten hos alla anställda på arbetsplatsträffarna, så att alla får vara med och komma med idéer till aktiviteter som just det arbetslaget kan göra för att målen ska nås.

11 Det räcker att veta vilka de övergripande målen och förvaltningsmålen är, sedan ska allt fokus och all kreativitet ligga på att ta fram och utföra aktiviteter för att nå målen!

12

13 VISION”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen
VISION”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.!”

14

15

16 SYFTEVärnamo kommun skall på kommunmedborgarnas uppdrag tillhandahålla service kostnadseffektivt och med god kvalitet.

17

18 KS/KF har beslutat att vi ska ha tre huvudinriktningar för de övergripande målen. Dessa visas i nästa bild.

19

20 Övergripande mål – en översikt
Medborgar/kundmål (externt) Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga. Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Resursmål – Ekonomi och Personal (internt) 3. Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 4. Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras. 5. Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Miljö (externt/internt) 6. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda* ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. 7. Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivå.

21

22 Man kan bryta ner de övergripande målen till förvaltningsmål om man vill (beslut om förvaltningsmål tas i respektive nämnd) eller jobbar man med aktiviteter direkt till de övergripande målen.

23 Den viktigaste delen i målstyrningsmodellen
Den viktigaste delen i målstyrningsmodellen! Det vi alla faktiskt gör för att vi ska nå målen!

24 Mål betyder ingenting om vi inte gör något för att uppnå dom!!

25 Det här är en aktivitetsplan som är till för att hålla reda på vilka aktiviteter arbetslaget gör för att nå respektive mål. Använd ett sånt här blad för varje mål. Se till att alla aktivitetsplaner är tillgängliga och synliga för alla i arbetsgruppen. Stryk de aktiviteter som är utförda och lägg till nya efterhand på arbetsplatsträffarna. Fyll i vem som ansvarar för att aktiviteten blir utförd och när det ska vara klart. Jobba med aktivitetsmallarna, som en naturlig del på arbetsplatsträffarna.

26 Vilka aktiviteter kan vi göra i vårt arbetslag för att öka tryggheten för våra medborgare/kunder? (Övergripande mål om trygghet)

27 Vilka aktiviteter kan vi göra i vårt arbetslag för att öka tryggheten för våra medborgare/kunder? (Övergripande mål om trygghet)

28

29

30 Uppföljning, analys, revidering av målen – en viktig del av målstyrningen!
Både politiker, medborgare och anställda vill ju veta hur det går!

31 Vad händer nu? Modellen i skarp drift 1/1 2011!
Introduktion/utbildning i nya målstyrningsmodellen för alla anställda sköts av varje förvaltning! Ska vara klart inom kort! Utbildningsfilerna som behövs finns på intranätets startsida. Målstyrningsarbetet ska framöver skötas på arbetsplatsträffarna och ingå som en naturlig del i planeringsarbetet framöver – inget projekt! Styrgrupp/nyckelpersoner planerar för uppföljning av målen och spridning av information om resultaten framöver, både internt (politiker o anställda) och till våra medborgare. Målstyrningen ska administreras i beslutsstödssystemet Hypergene. På gång!

32 Nyckel-/Kontaktpersoner
Bun Peter Karlsson Bun Bosse Johansson Bun Helena Svensson Rtj Pär Liljekvist Oms Rigmor Åstrand-Broberg Kultur Bosse Södervall Tkt Eva Ehnvall Tkt Verner Arvidsson Msk Conny Eskilson Medb Noah Anagbonu Klk Håkan Axelsson Upph Stefan Goodwin

33 Styrgrupp Huvudansvarig Ann-Louise Övringe Kvalitets –o utv. ansvarig Kund-/medborgarmål Ann-Louise Övringe Kvalitets –o utv. ansvarig Resursmål ekonomi Kjell Fransson Ekonomichef Resursmål PA Gunilla Jäghagen Vik Personalchef Miljömål Miljöstrateg

34 Har ni frågor eller behöver stöd och hjälp i att utbilda andra och komma igång med aktiviteterna i ditt arbetslag, tveka inte att kontakta nyckelpersonen/personerna på din förvaltning. Nyckelpersonerna tar vid behov hjälp av styrgruppen.

35


Ladda ner ppt "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m !"

Liknande presentationer


Google-annonser