Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m 2011-01-01!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m 2011-01-01!"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m 2011-01-01!

4 Bakgrund Beslut om ny modell och övergripande mål i KS/KF. Gäller för hela vår organisation - Värnamo kommun! Inte ok att hoppa över målstyrningen…….. Vi är bra idag – vi kan bli bättre imorgon genom ett kreativt målstyrningsarbete i kommunens alla verksamheter!

5 Varför behövs målstyrning? ”Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man går!”

6 Varför behöver vi en ny målstyrningsmodell? 1.Tydligare rollfördelning mellan politiker (VAD) och anställda (HUR)! 2.Hela organisationen jobbar på samma sätt för våra gemensamma medborgare/kunder!

7

8

9 Varför behöver vi en ny målstyrningsmodell? 1.Tydligare rollfördelning mellan politiker (VAD) och anställda (HUR)! 2.Hela organisationen jobbar på samma sätt för våra gemensamma medborgare/kunder! 3.Mer fokus på vad vi gör för att nå målen!

10 Målstyrning är inte detaljstyrning… ”Målstyrning handlar inte om inskränkning av kreativiteten!!!”

11

12

13 VISION ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.!”

14

15

16 SYFTE Värnamo kommun skall på kommunmedborgarnas uppdrag tillhandahålla service kostnadseffektivt och med god kvalitet.

17

18

19

20 Övergripande mål – en översikt Medborgar/kundmål (externt) 1.Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga. 2.Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Resursmål – Ekonomi och Personal (internt) 3.Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 4.Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras. 5.Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Miljö (externt/internt) 6.Kommunens medborgare och kommunens egna anställda* ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. 7.Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivå.

21

22

23

24 Mål betyder ingenting om vi inte gör något för att uppnå dom!!

25

26

27

28

29

30 Uppföljning, analys, revidering av målen – en viktig del av målstyrningen!

31 Vad händer nu? Modellen i skarp drift 1/1 2011! Introduktion/utbildning i nya målstyrningsmodellen för alla anställda sköts av varje förvaltning! Ska vara klart inom kort! Utbildningsfilerna som behövs finns på intranätets startsida. Målstyrningsarbetet ska framöver skötas på arbetsplatsträffarna och ingå som en naturlig del i planeringsarbetet framöver – inget projekt! Styrgrupp/nyckelpersoner planerar för uppföljning av målen och spridning av information om resultaten framöver, både internt (politiker o anställda) och till våra medborgare. Målstyrningen ska administreras i beslutsstödssystemet Hypergene. På gång!

32 Nyckel-/Kontaktpersoner Bun Peter Karlsson Bun Bosse Johansson Bun Helena Svensson Rtj Pär Liljekvist Oms Rigmor Åstrand-Broberg Kultur Bosse Södervall Tkt Eva Ehnvall Tkt Verner Arvidsson Msk Conny Eskilson Medb Noah Anagbonu Klk Håkan Axelsson Upph Stefan Goodwin

33 Styrgrupp Huvudansvarig Ann-Louise Övringe Kvalitets –o utv. ansvarig Kund-/medborgarmål Ann-Louise Övringe Kvalitets –o utv. ansvarig Resursmål ekonomi Kjell Fransson Ekonomichef Resursmål PA Gunilla Jäghagen Vik Personalchef Miljömål Miljöstrateg

34 Har ni frågor eller behöver stöd och hjälp i att utbilda andra och komma igång med aktiviteterna i ditt arbetslag, tveka inte att kontakta nyckelpersonen/personerna på din förvaltning. Nyckelpersonerna tar vid behov hjälp av styrgruppen.

35


Ladda ner ppt "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun fr o m 2011-01-01!"

Liknande presentationer


Google-annonser