Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt SUF-Hässleholm Bakgrund Möten Utmaningar Forskningscirkel 2002 Inventering 2003 C-Uppsats 2005 Familjeterapeutisk ansats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt SUF-Hässleholm Bakgrund Möten Utmaningar Forskningscirkel 2002 Inventering 2003 C-Uppsats 2005 Familjeterapeutisk ansats."— Presentationens avskrift:

1 Projekt SUF-Hässleholm Bakgrund Möten Utmaningar Forskningscirkel 2002 Inventering 2003 C-Uppsats 2005 Familjeterapeutisk ansats

2 Regionalt arbete Projektbulletin, Olika stödinsatser till föräldrar med utvecklingsstörning, 2006 Studiedag Malmö, Vuxenhabiliteringen 060505 Samarbete Kommunförbundet FOU, Vuxenhabiliteringen och FOU, H & H, Region Skåne Forskningscirklar 07-08, Gunvor Andersson Dialogkonferens, Lund, 080425, Föräldraskap vid utvecklingsstörning, barns behov och samhällets insatser

3 Regionalt arbete, forts SUF-grupp inom Vuxenhabiliteringen, Region Skåne, träffas två gånger per termin i Malmö, gemensamma frågeställningar, kunskapsspridning, konsultation m m

4 Lokalt arbete Nätverksmöte, Familjebehandlingen Hässleholm, två gånger om året, 2005 Projektansökan från Hässleholms kommun till Länsstyrelsen Projektansökan till Allmänna arvsfonden, FUB och Vuxenhabiliteringen Nordost, ansökan beviljas, två år, början 081101

5 Projekt SUF Hässleholm Skapa kontakt med andra professionella aktörer inom Hässleholms kommun, t ex Familjens hus, Familjerådgivningen, Norrängskolan (gym särskola). Träffa föräldrar Kartläggning Gruppverksamhet

6 Styrgrupp FUB, Karin Norrgran Vuxenhab, Lena Abrahamsson Familjens Hus, Maria Claesson Soc förv, Jan-Olof Andersson Omsorgsförv, Elisabeth Mineur Barn- och utb förv, Margareta Sundin Birgitta Johansson och Marianne Öhrn

7 Referensgrupp Lotta Anderson, Malmö Högskola Gunvor Andersson, Socialhögskolan i Lund Ann-Christine Gullachsen, Malmö Högskola Kerstin Liljedahl, FOU, Habilitering & Hjälpmedel, Reg Skåne Lena Palm Samuelsdotter/Sven-Erik Pistol/Lydia Springer/Kunskapscenter, Uppsala Ingegerd Wirtberg, Psykologiska inst i Lund Ev någon från BHV


Ladda ner ppt "Projekt SUF-Hässleholm Bakgrund Möten Utmaningar Forskningscirkel 2002 Inventering 2003 C-Uppsats 2005 Familjeterapeutisk ansats."

Liknande presentationer


Google-annonser