Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering."— Presentationens avskrift:

1 Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

2 Syfte  Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.  Gemensamt formulerade ”vi ska, vi vill, vi eftersträvar” och summerar de viktigaste överenskommelserna.  Strategin ska vara kortfattad och lättillgänglig samt illustrera önskad utveckling av regionen.  Innehåller olika kartor som visar översiktliga principer för markanvändning.  Utvecklar nätverk och arbetsformer. Strukturplan för Skåne Nordväst

3 Sofia Öreberg, projektägare, Helsingborgs stad Magnus Ydmark, projektledare, Helsingborgs stad Mattias Bjellvi för Perstorps kommun Martin Tång för Klippans kommun Jacob von Post för Höganäs kommun Jarl Gustavsson för Bjuvs kommun Vlasta Sabljak eller Thomas Arnström för Svalövs kommun Karin Stenholm och Kristina Bell för Båstads kommun Linda Svederberg för Åstorps kommun Maria Månsson Brink för Örkelljunga kommun Lena Åström för Ängelholms kommun Lisa Lindekranz och Mattias Schriever-Abeln för Landskrona stad Projektgrupp Strukturplan för Skåne Nordväst

4 Tidplan Våren 2011 Rådslag Infrastruktur Hösten 2011 Rådslag Grönstruktur Våren 2012 Rådslag Arbete och verksamheter Hösten 2012 Rådslag Boende och bostadsförsörjning Strukturplan för Skåne Nordväst

5 Rådslag  Fem tematiserade rådslag: Infrastruktur, Grönstruktur, Arbete och verksamheter, Boende och bostads- försörjning samt Helheten.  Politiker och tjänstemän från samtliga elva kommuner deltog.  Mellan 70-100 deltagare.  Konkreta övningar kommunvis och i blandade grupper. Strukturplan för Skåne Nordväst

6 Remiss mellan 23 augusti och 29 oktober Kommundirektörsgruppen 22 augusti - Beslut om externremiss Tidplan Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Strukturplan för Skåne Nordväst

7 Remiss – 23 augusti till 29 oktober - Region Skåne - Länsstyrelsen i Skåne län - Boverket - Trafikverket - Naturvårdsverket - Sveriges kommuner och landsting - Kommunförbundet Skåne - Göteborgsregionens kommunalförbund - Lantbrukarnas riksförbund - Handelskammaren - Öresundsinstitutet - Södra (skogsägarna) - Skåne-Blekinge Jordägarförbund - Samtliga kommuner i Skåne. - Helsingörs kommune - Laholms kommun - Markaryds kommun - Halmstads kommun Strukturplan för Skåne Nordväst

8 Remissvar Region Skåne Länsstyrelsen i Skåne Trafikverket Naturvårdsverket Sveriges kommuner och landsting MalmöLundregionen Skåne Nordost Burlövs kommun Helsingörs kommune Hässleholms kommun Höörs kommun Laholms kommun Lomma kommun Lunds kommun Malmö stad Markaryds kommun Osby kommun Svedala kommun Vellinge kommun Strukturplan för Skåne Nordväst

9 Remiss Kommundirektörsgruppen 22 augusti - Beslut om externremiss Kommundirektörsgruppen, 31 oktober - Beslut om eventuella revideringar Tidplan Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Styrelsemöte för SKNV, 29 november -Beslut om att godkänna Strukturplan för Skåne Nordväst

10 Remiss Kommundirektörsgruppen 22 augusti - Beslut om externremiss Kommundirektörsgruppen, 31 oktober - Beslut om eventuella revideringar Kommunfullmäktige - Beslut om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planeringTidplan Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Styrelsemöte för SKNV, 29 november -Beslut om att godkänna Strukturplan för Skåne Nordväst Utvärdering Strukturplan för Skåne Nordväst

11

12  Infrastruktur  Kvaliteter i landskap och näringsliv  Utveckling av regionalt viktiga orter Strukturplan för Skåne Nordväst

13

14  Hamnar och flygplatser  Utveckling av samhällens stationslägen och centrum  Utveckling av arbetspendlingsmöjligheter  Utvecklar våra unika förutsättningar för näringsliv  Jordbruk och skogsbruk  Inga nya externa handelsetableringar  Lokalisering av transportintensiv verksamhet  Stärkt turism

15  Gemensam ingång för våra invånare  Utveckling av stationssamhällen och väletablerade samhällen  Energisnålt och hälsosamt byggande  Variation i boendeformer  Landskapet som boendekvalitet  Gemensam framsynthet och beredskap

16  Regionala naturområden  Bevara och utveckla sjöar och våtmarker  Nätverk och samarbeten  Stråk längs våra vattendrag  Tillgänglighet längs med kusten och landskapsrum mellan samhällen  Kopplingar mellan städers grönska och omgivande landskap

17  Fast förbindelse till Danmark  Spårväg till Höganäs  Utbyggnad av cykelvägnät  Utveckling av stationsorter  Förstärkningar längs Västkustbanan  Förstärkningar längs Skånebanan  Höghastighetståg  Torrhamn


Ladda ner ppt "Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering."

Liknande presentationer


Google-annonser