Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBU-Öresund Charlotte Lindström Chef avd. för planeringsstrategier Region Skåne oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBU-Öresund Charlotte Lindström Chef avd. för planeringsstrategier Region Skåne oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 IBU-Öresund Charlotte Lindström Chef avd. för planeringsstrategier Region Skåne oktober 2008

2 IBU-Öresund De tre regionerna är gemensamt ansvariga för projektet –Region Skåne är leadpartner –Region Sjælland är samordnande part

3 IBU-Öresund Projektet är planerat att pågå under perioden juli 2008 – december 2010 Budget € 3 338 578,70 (35 993 968,61 SEK) –Justerad med styrningsutvalgets beslut 30 deltagande parter –14 danska parter –16 svenska parter

4 Deltagande parter Allerød Kommune Ballerup Kommune Banverket Eslövs kommun Faxe Kommune Fonden Femern Bælt Forum Frederikssund Kommune Helsingborgs stad Helsingør Kommune Holbæk Kommune Hässleholms kommun Kalundborg Kommune Kristianstads kommun Kävlinge kommun Køge Kommune Landskrona kommun Lunds kommun Länsstyrelsen Malmö stad Næstved Kommune Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Skånetrafiken Staffanstorps kommun SÖSK Vellinge kommun Vestegnssamarbejdet Vordingborg Kommune Vägverket

5

6 Delaktiviteter 4 st olika delaktiviteter kommer att pågå parallellt under projektet Region Skåne, Region Hovedstaden & Region Sjælland har huvudansvar för varsin del Den fjärde delaktiviteten är tvärgående & gemensam för alla de tre övriga aktiviteterna. De tre regionerna gemensamt ansvar för genomförandet av denna.

7 Organisationsskiss Koordineringsgrupp Styrgrupp Delaktivitet 3 Projektledning Sekreterare Ekonomi Delaktivitet 4 Delaktivitet 2Delaktivitet 1 Faglig styrgrupp Bred förankring, konferenser Faglig styrgrupp/ /referensgrupp ASS. PARTER

8 Delaktiviteter 1. Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling – ØRIB III -augusti 2008 – december 2010 -Region Skåne leder aktiviteten 2. Øresund som internationalt trafikknudepunkt -september 2008 – augusti 2010 -Region Sjælland leder aktiviteten 3. Femern Bælt-forbindelsens betydning og behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg -september 2008 – augusti 2010 -Region Hovedstaden leder aktiviteten

9 Delaktiviteter 4. Tværgående aktiviteter –Transportanalyser for persontransport på vej og med kollektiv transport augusti 2008 – december 2010 –Godsanalyser, anvendelse af godsmodel GORM augusti 2008 – december 2010 –Udarbejdelse af slutrapport mars 2010 – oktober 2010 –Kommunikation og forankring (intern og ekstern) juli 2008 – december 2010

10 Delaktiviteter 1.Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling – ØRIB III - Konsultbudget € 409 160,00 (3 836 652,40 SEK) 2.Øresund som internationalt trafikknudepunkt - Konsultbudget € 340 000,00 (3 188 146,00 SEK) 3.Femern Bælt-forbindelsens betydning og behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg - Konsultbudget € 430 894,59 (4 040 455,48 SEK) 4.Tværgående aktiviteter - Konsultbudget € 262 191,33 (2 458 541,60 SEK)

11 Delaktiviteter 1.Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling – ØRIB III - Konsultbudget € 409 160,00 (3 836 652,40 SEK) 2.Øresund som internationalt trafikknudepunkt - Konsultbudget € 340 000,00 (3 188 146,00 SEK) 3.Femern Bælt-forbindelsens betydning og behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg - Konsultbudget € 430 894,59 (4 040 455,48 SEK) 4.Tværgående aktiviteter - Konsultbudget € 262 191,33 (2 458 541,60 SEK)

12 Pågatågen, Öresundstågen och bra busstrafik skapar ännu bättre förutsättningar för det goda boendet i Skåne!

13 Kollektivtrafikens roll Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa nyttor på andra håll i samhället Ge kollektivtrafiken optimala betingelser för fortsatt utveckling! En sådan utveckling avlastar vägarna och ökar framkomligheten för både bussar och den ”vanliga biltrafiken” = den är bra för alla

14 Växa i starka stråk Förr: Urbanisering, närhet = täthet Nu: Utvidgade arbetsmarknader närhet = turtäthet Framkomlighet en konkurrensfakt or 25 km/h i staden - utopi?

15 Första steget en succé

16 Sjuttiofem personer som åker med bussen tar mindre plats än sjuttiofem personer som åker bil


Ladda ner ppt "IBU-Öresund Charlotte Lindström Chef avd. för planeringsstrategier Region Skåne oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser