Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Miljöteknikminglet 2014 …och till en region som fortsätter vända problem till möjligheter…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Miljöteknikminglet 2014 …och till en region som fortsätter vända problem till möjligheter…"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Miljöteknikminglet 2014 …och till en region som fortsätter vända problem till möjligheter…

2 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Förra året ….

3 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Regionen 2013 Världens mest resurseffektiva region Ostlänken Vallastaden CO2 neutralt Linköping 2025 Affärsarenor för miljöteknik i världsklass Sveriges största miljösaneringsprojekt Insatsområde klimat-energi, Östsam 300 Mkr till Skärblacka! Saltängen Energiriket Biogas Research Center East Sweden Cleantech Showcase

4 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Nu… Konsolidering, fördjupning, expansion Ostlänken beslutad Nya miljömål På väg in i regionkommun Gamla anslag slut och nya ska sökas Horizon 2020 Cleantech Östergötland avvecklas…

5 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014

6

7

8

9 Linköpings universitet Många och stora forskningsanslag, projekt och viktiga publiceringar Mer biogas från de svenska bruken, Energimyndigheten mfl 14,8 Mkr på två år. Mål: 65% ökad produktion av biogas genom processoptimering.. Biogas research center – många projekt och nationell och internationell uppmärksamhet Elbilsprojektet, Energimyndigheten. Ett demonstrationsprojekt med målet att undersöka vilka hinder som finns för ett storskaligt införande av elfordon, LiU, VTI, Linköpings och Norrköpings kommuner, Tekniska verken, Akademiska hus, Linköpings Bo2016, Chargestorm och Volvo. Urban mining - Två lic avhandlingar och internationell och nationell uppmärksamhet Hållbara Norrköping – slutrapport efter fem år Fosforbrist - LiU forskare har publicerat en artikel om den hotande fosforbristen Bygglogistik En licavhandling i bygglogistik tar upp hindren för miljövänliga transporter inom byggsektorn.

10 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Linköpings universitet LiU Sustainable – mål 6 professurer, 120 Mkr på 10 år – Jam Session på fredag Vallastaden – 7 workshop caféer, 400 idéer Avsiktsförklaring med Akademiska Hus och Tekniska verken om Campus som testbädd för hållbarhet Green Tenant Award 2013 – Sveriges mest miljöanpassade hyresgäst ”Juryn understryker universitetets breda ansats, enastående ambition och genomförandekraft. Linköpings Universitet samlar både medarbetare och studenter i arbetet för hållbarhet. Och genom studenternas aktiva medverkan får hållbarhet en tvärvetenskaplig bärkraft in i framtiden” Nu går de första Energi Miljö Management ingenjörerna ut!

11 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Länsstyrelsen EU-projekt där vissa innebär arbetsmöjligheter t.ex. inom naturvårdsprojekt. 2013 startade ett stort, sexårigt projekt (LIFE Coast Benefit) arbetstillfällen vid kustregionen kopplat till restaureringsarbete som fällning av träd, röjning av buskar, naturvårdsbränning, stängseluppsättning samt spin-off effekter som pråmtransporter och boende för tillrest arbetskraft. Bidrag för bland annat renovering av vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Länsstyrelsen har etablerade och långsiktiga samarbeten kring miljöteknik, med Jiangsuprovinsen i Kina, med Indien har Länsstyrelsen ett samarbete i syfte att öka affärsmöjligheterna för östgötska företag.

12 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Ett regionalt nätverk för energieffektivisering inom industrin har startats upp och kommer att sammankallas av Länsstyrelsen, för två möten per år. Industridag Östergötland anordnades för första gången 2013 tillsammans med industri, privata näringslivet, universitetet, offentliga myndigheter, kommuner och skolväsende för att locka kompetent arbetskraft till industrin. Ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen har sammanställts och skickats på remiss till ett stort urval regionala och lokala aktörer. Länets aktörer kan göra frivilliga åtaganden kopplade till de ca 50 åtgärderna i programmet. Länsstyrelsen, Regionförbundet Östsam och Landstinget anordnar under E-week ”Klimatsamling 2014” för att tillsammans med politiker på kommunal och regional nivå diskutera inriktningen för fortsatta klimatåtgärder i länet. Länsstyrelsen

13 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Östsam Nytt regionalt insatsprogram Energi och klimat utifrån RUP- uppdraget Samla regionens handlingsförmåga inom energi- och klimatarbetet. Utvecklad samordning och samverkan genom en funktionell styrning och organisation. ESBR – Styrkeområde ” Etablering och försäljning av hållbara systemlösningar ” Regional strukturbild. Liknar en regional fysisk plan, men utan planstatus. Ska vara en brygga mellan RUP och kommunernas ÖP. Tekniska system, planering för kollektivt resande m.m. som gynnar minskade utsläpp ska integreras Fortsatt arbete med länstransportplanen, inkl. ny regional cykelstrategi, kollektivtrafiksåtgärder, påverkansåtgärder och uppföljning av MKB

14 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Regionala Energikontoret Ny tillförordnad VD Per Nilsson som tidigare varit VD för Hushållningssällskapet Rådgivning Agri. Övriga medarbetare är när 2014 startar: Maria Elmwall Jenny Lundgren Ulrika Loebjer (finns på plats) Under E-WEEK arrangerar Energikontoret Biogasdagen som äger rum här på torsdag.

15 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Regionala Energikontoret Under 2014 kommer Energikontoret vara Leadpartner för ett EU-projekt, BEAST som handlar om implementering av åtgärder i kommunernas energiplaner. Energikontoret driver utöver det omkring 10 projekt varav några precis nystartade. – Företagsrelaterade projekt är EnergiVis, som handlar om visualisering av energistatistik för att kunna jobba med återkoppling av åtgärder och beteendefrågor i företag. – Ett annat projekt handlar om att sprida information om Energikartläggningscheckar - ett ekonomisk stöd för att företag ska göra energikartläggningar – Några projekt riktar sig till lantbruksföretag och spänner över möjligheten att bli fossilfria, använda sparsamkörning i skogsmaskiner och avverka skog hållbart. – Inom transportområdet är projekten inom vitt skilda området som elcyklar, hållbar arbetspendling, godstransporter. – Inom fastighetssektorn kommer Energikontoret vara värd för en Nod (nätverk) kring lågenergibyggnader i Östergötland.

16 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Cleantech Östergötland Projektet Miljeu.se Vid årsskiftet startade EUs nya program för forskning och Innovation. 2014-2020 Nya finansieringsmöjligheter för smarta, innovativa lösningar som löser samhälleliga utmaningar inom området miljöteknik. Fokus på innovation & SME och på att föra forskning till kommersialisering Möjlighet för aktörer i Östergötland: Många utlysningar ligger nära universitetets forskningsområden, miljöteknikföretagens innovativa idéer och regionens styrkeområden Exempel: Cirkulär ekonomi - innovation och samarbete för nya affärsmodeller och resurseffektivisering för organisationer och regioner. Eko-innovativ avfallshantering som en del av en hållbar stadsutveckling Hållbar användning av jordbruksavfall, delprodukter och biprodukter Energi & smarta städer Innovativa vattenlösningar

17 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014 Mer info? Cecilia Wyser finns närvarande under minglet för individuella samtal Infomöte fredag 10:30-12:30 ”Hur hitta finansiering och partner till ditt projekt?” Håkan Sehlin Acreo Swedish ICT Enterprise Europe Network Societal Quest för utveckla projektidéer i samarbete mellan forskning, företag och organisationer. 20 mars. Innovationskontoret och projektet miljeu.semiljeu.se Cleantech Östergötland

18 MILJÖTEKNIKMINGEL 2014


Ladda ner ppt "Välkomna till Miljöteknikminglet 2014 …och till en region som fortsätter vända problem till möjligheter…"

Liknande presentationer


Google-annonser