Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal 2012 Avtalsuppgörelsen Pappers 2012. Vad krävde vi i Avtal 2012 Reallöneökning Förändrade lönebestämmelser Förbättrade regler för vissanställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal 2012 Avtalsuppgörelsen Pappers 2012. Vad krävde vi i Avtal 2012 Reallöneökning Förändrade lönebestämmelser Förbättrade regler för vissanställda."— Presentationens avskrift:

1 Avtal 2012 Avtalsuppgörelsen Pappers 2012

2 Vad krävde vi i Avtal 2012 Reallöneökning Förändrade lönebestämmelser Förbättrade regler för vissanställda

3 Lönekraven Löneskillnaderna på bruken utjämnas Större andel i generell löneökning Lokalpott i kronor Stupstock

4 Avlöningsbestämelser Stupstocksregler i lönebestämmelsen Lönesättningen ska ske enligt objektiva principer

5 Arbetstiden Ytterligare arbetstidsförkortning med 9 timmar Sänkt pensionsålder

6 Lokalavtal Lönerevision ska vara klar senast tre månader efter riksavtalsförhandlingarnas avslutande

7 Allmänna Anställnings Villkor Begränsade möjligheter att stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra Totalt högst två års visstidsanställning, inklusive vikariat, inom en femårsperiod.

8 Övrigt Avtalsförsäkringar mellan LO-SN Avtalspension SAF-LO, ska beaktas Ytterligare 1 månads föräldralön Restid ska ur vilosynpunkt jämställas med arbetstid

9 Löner Löner höjs från den 1 februari med minst 728 kr Särskilda ersättningar och dyl. höjs med 3,0 %

10 Löner Löner höjs med minst 364 kr från den 1 februari 2012 Lokalpott om 364 kr att fördelas i lokala förhandlingar

11 Lokala löneförhandlingar Utgångsläget i lokala förhandlingar är 364 kr generellt och 364 kr i lokalpott Det finns en stupstock som löser ut vid oenighet och som är 655 kr lika till alla Utgångspunkt för fördelning är överenskomna lönesystem i lokalavtal

12 Arbetsgrupper Omarbetning av Allmänna Anställningsvillkor, klart den 30/6 2012 Arbetsgrupp Rörlig pensionsålder, klart den 31/12 2012 Arbetsgrupp, Arbetsmiljö och hälsa vid skiftarbete, klart den 31 /12 2013 Arbetsgrupp, Lönebestämmelser och Grundläggande löneprinciper, klart den 31 /12 2012

13 Pensionsfrågan Avtalspension SN-LO, inga ytterligare lokala avräkningar under avtalsperioden Vi har förbundit oss att diskutera och försöka lösa frågan i arbetsgrupp om rörlig pensionsålder Kostnadsberäkna vad tidigare pension innebär för vår bransch

14 Avtalspension LO-SN Avräkningen av pensionen 1,06 % diskussioner om hantering av kostnader ska föras i arbetsgruppen Detta innebär att inga nya avräkningar ska göras för återstående tid Tidigare lokala uppgörelser löper som avtalat

15 Skogsindustriernas krav Generell lokal dispositivitet, NEJ Ökad möjlighet till avvikelse i riks och lokalavtal, NEJ Ökad anpassningsförmåga av varierad arbetstid, NEJ Enbart lokal lönebildning, NEJ

16 Avtals period Avtalet löper ut den 31 mars 2013 Avtalet gäller under 14 månader Löneökning från 1 februari 2012


Ladda ner ppt "Avtal 2012 Avtalsuppgörelsen Pappers 2012. Vad krävde vi i Avtal 2012 Reallöneökning Förändrade lönebestämmelser Förbättrade regler för vissanställda."

Liknande presentationer


Google-annonser