Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET."— Presentationens avskrift:

1 1, Föredragsnamn, Föredragshållare, GLASMÄSTERIAVTALET

2 2, Föredragsnamn, Föredragshållare, Avtalsperioder • – • –

3 3, Föredragsnamn, Föredragshållare, Grundlön • – kr • – kr

4 4, Föredragsnamn, Föredragshållare, Lön •Höjs med 1,90 avtalsår 1 •Höjs med 3,25 avtalsår 2

5 5, Föredragsnamn, Föredragshållare, Arbetstidsförkortning •Utökas avtalsår 1 med 2 timmar till 34 tim per år från •Utökas avtalsår 2 med 2 timmar till 36 tim per år från

6 6, Föredragsnamn, Föredragshållare, Helglön •Helglön utges med utgående lön från

7 7, Föredragsnamn, Föredragshållare, Föräldralön •Föräldralön utökas med ytterligare en månad från

8 8, Föredragsnamn, Föredragshållare, Fast och rörlig del vid ackord •Avtalsår 1 fast del 92 kr och rörlig del 36,50 kr från •Avtalsår 2 fast del 91 kr och rörlig del 38,50 kr från

9 9, Föredragsnamn, Föredragshållare, Utbetalningsnivå •Utbetalningsnivå vid ackord är: grundlön + 12% •Garanterad lägsta lön vid ackord är: 1,3 x rörlig del + fast del

10 10, Föredragsnamn, Föredragshållare, Resor/traktamente •Vid tjänsteresa med egen bil ersättes kostnader för vägtullar/trängselavgift av arbetsgivaren •Används egen bil i tjänst räknas tjänsteresa från bostaden •Ändamålsenlig och godtagbar boendestandard •Arbetsgivare ersätter kostnad för ”dagens lunch” om arbetstagaren saknar möjlighet att hålla mat o dryck varm eller kall

11 11, Föredragsnamn, Föredragshållare, Anställningens ingående och upphörande •Tidigare anställda som har återanställningsrätt, har företräde till återanställning, innan anlitande av bemanningsföretag sker •Arbetsgivaren är skyldig att i direkt samband med anställningens upphörande, utfärda arbetsgivarintyg till arbetstagaren

12 12, Föredragsnamn, Föredragshållare, Arbetsmiljö •På begäran av arbetstagaren ska arbetsgivare bekosta vaccination för Hepatit A+B


Ladda ner ppt "1, Föredragsnamn, Föredragshållare, 080915 GLASMÄSTERIAVTALET."

Liknande presentationer


Google-annonser