Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012."— Presentationens avskrift:

1 Lag och avtal Översikt 2015-011

2 Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012

3 Vad omfattas den anställde av? Översikt LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR 2015-013 Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Basbelopp 19601990200120102014 4 20029 70036 90042 40044 400 2015-014 Översikt 19601990200120102014 --37 70051 10056 900 Inkomstbasbelopp (ibb) 58 100 kr435 750 kr Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr333 750 kr

5 ÅrPrisbasbeloppInkomstbasbelopp 200136 90037 700 200539 40043 300 200740 30045 900 200942 80050 900 201042 40051 100 201142 80052 100 201244 00054 600 201344 50056 600 201444 40056 900 201544 50058 100 Översikt Basbelopp - förändring 2015-015

6 Inkomsttak Översikt Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Allmän pension 7,5 pbb Föräldrapenning 7,5 ibb 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb ITP 2 10 ibb ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb 581 000 kr/år 445 000 kr/år 435 750 kr/år 333 750 kr/år 1 743 000 kr/år 2015-016

7 Arbetsgivaravgift Översikt Arbetsmarknadsavgift2,64 Allmän löneavgift10,15 12,79 31,42% 2015-017

8 Arbetsgivaravgift - avvikelse FöddaAvgiftProcent 1937 och tidigareIngen avgift 1938 - 1948Pensionsavgift10,21% 1989 och senareArbetsgivaravgift 15,49%* Översikt Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare www.arbetsformedlingen.se 2015-018

9 Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnaderna i företaget Översikt 2015-019

10 Premier - arbetare Översikt Lön > 426 750 kr/år% - - 0,01 - 30,00 0,00 30,01 Lön ≤ 426 750 kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,00 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,81 Finansieras av överskott - 0,70 Total premie som faktureras4,11 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. 2015-0110

11 Premier - ITP 1 Översikt Lön ≤ 36 313 kr/mån% ITP - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring - sjukförsäkring 4,50 0,08 0,06 TGL 0,20 TFA 0,01 TRR* 0,30 Lön > 36 313 kr/mån% 30,0 0,57 0,32 0,00 0,01 0,30 * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,15 31,20 2015-0111

12 Premier - ITP 2 ITP 2% ITP (genomsnitt)ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR*0,30 Översikt * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt % ca 13,20 2015-0112

13 max 30 ibb ITP ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ 36 313 kr/mån> 36 313 kr/mån ITP*4,6430,89 TGL0,20 0,00 TFA0,01 TRR**0,30 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,1531,20 Totalt % ca 13,20 ITP 1 ITP 2 2015-0113 Översikt

14 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb7,5 pbb-7,5 ibb7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,060,32 Premiebefrielseförs.0,05 0,39 Ålderspension 5,80 (max) 46,50 (max) ITPK2,00 Familjepension--* Utjämning0,60 Översikt * tillkommer premie familjepension Totalt %8,518,77 * 49,80 2015-0114

15 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Översikt 2015-0115 FPT

16 Organisation - tjänstemän Översikt Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget 2015-0116

17 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Översikt 2015-0117

18 Vem är ”företagare”? BolagsformEnligt försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Översikt samt i företaget verksam make/a till företagaren 2015-0118

19 Skyldighet att teckna försäkring Översikt Företag Hängavtal med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtal t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Företag Hängavtal med t ex Unionen 2015-0119

20 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Översikt Retroaktiva premier för arbetsgivaren 2015-0120

21 Finansieringssystem Översikt Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension 2015-0121

22 Lönebegrepp - pensioner Allmän pensionAvtalspension SAF-LOITP 2 Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner Minst 18 823 kr Pensionsmedförande lön - kontant bruttolön per år Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 7,5 ibbInget takMax 30 ibb Översikt ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak 2015-0122

23 Lönebegrepp - sjukdom SjuklönSjukpenningSjukersättning LönLön beräknad 12 månader framåt (SGI x 0,97) Bruttoinkomst (PGI) Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Översikt 2015-0123

24 Översikt fora.se afaforsakring.se tsl.se finfa.se collectum.se alecta.se trr.se 2015-0124

25 Lag HändelseErsättning Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Allmän pensioninkomst- / premiepension tilläggspension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkrin g - grundbelopp - inkomstrelaterad Översikt 2015-0125

26 Arbetare - avtal HändelseFörutsättning SjukdomAGS ArbetsskadaTFA Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsförsäkring FöräldraledighetFPT Översikt 2015-0126

27 Tjänstemän - avtal HändelseFörutsättning Sjukdom Ålderspension Dödsfall ITP ArbetsskadaTFA DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsavtal Översikt 2015-0127

28 Översikt - arbetare Översikt 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB 2015-0128 FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

29 Att tänka på - arbetare Händelse Nyanställning Anmäla samtliga nyanställa arbetare till Fora Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen Pensionsval enligt utskick från Fora Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Föräldraledighet Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring 2015-0129 Översikt

30 Att tänka på - arbetare Händelse Dödsfall Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Arbetsbrist Intyga anställningsförhållandet och ange orsak till personalminskning till AFA Försäkring Anmälan ska göras inom 2 år Anställning upphör Rapportera till Fora om att anställning upphört vid slutlig rapportering en gång per år Pension Respektive bolag kontaktar arbetaren cirka tre månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Överenskommelse med arbetaren om att Avtalspension SAF-LO kan fortsätta gälla efter 65 år 2015-0130 Översikt

31 Översikt - tjänstemän ITP 1 Översikt Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2015-0131

32 Översikt - tjänstemän ITP 2 Översikt TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2015-0132

33 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1ITP 2 Nyanställning Anmäl till Collectum - Samtliga tjänstemän fr om 18 år oavsett anställningsform Rapportera utbetald bruttolön varje månad Anmäl till Collectum - Tillsvidare-/provanställning fr om 18 år - Vid tidsbegränsad anställning anmäl efter 3 månader Föräldraledighet Se tjänstemannaavtalet i företaget Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionen i 13 månader Se tjänstemannaavtalaet i företaget Rekommendation att behålla ITP i 11 månader 2015-0133 Översikt

34 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Anmäl till Collectum Anmäl till TGL Bolag 2015-0134 Översikt

35 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Arbetsbrist Anmälan till Trygghetsrådet, TRR, inom två år Anställning upphör Avanmäl tjänsteman ITP/TGL till Collectum och annat TGL bolag än Alecta Pension Respektive bolag kontaktar tjänstemannen cirka 3 månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla fram till 70 år, även premiebetalning Överenskommelse om att ITP 1 forsätter att gälla för tjänstemän oavsett om det tidigare varit ITP 1 eller ITP 2 2015-0135 Översikt


Ladda ner ppt "Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012."

Liknande presentationer


Google-annonser