Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny skollag – reviderad läroplan för förskolan Tydliggör ansvarsfördelningen mellan stat – huvudman, förskolechef, förskollärare och arbetslag Förskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny skollag – reviderad läroplan för förskolan Tydliggör ansvarsfördelningen mellan stat – huvudman, förskolechef, förskollärare och arbetslag Förskolan."— Presentationens avskrift:

1 Ny skollag – reviderad läroplan för förskolan Tydliggör ansvarsfördelningen mellan stat – huvudman, förskolechef, förskollärare och arbetslag Förskolan en egen skolform Systematiskt kvalitetsarbete Förskolläraren får ett särskilt ansvar för a) uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten, b) det pedagogiska arbetet och c) utvecklingssamtalens innehåll och genomförande Arbetslaget ska kontinuerligt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande

2 Förskolan blir en institution för utbildning – vad innebär det? Kunskapsmålen är tydligare framskrivna – undervisning som begrepp införs Mer av ämnesdidaktisk inriktning Barns inflytande och rättigheter stärks Bedömning blir viktigare – dokumentationen kommer att utvecklas Förskolan ska tydligare förbereda barnen inför skolan

3 Processtödjare – vad innebär det? Utgångspunkt: Reformerna ska bli en del av förskolans ”process” Vad ska vi behålla som har varit utmärkande för förskolan? Vad innebär det att förskolan är en del av utbildningsväsendet? Vad ska vi bevara – Vad måste förändras

4 Hur stödja processen – förstå den egna kulturen Själva tänket Synen på - Kunskap och lärande - Samarbete - Kompetensutveckling - Barn idag - Föräldrars medverkan ”Klimat” ”Anda” Vilken praktik gäller i din verksamhet? Omsorgs-, Expert-, Delegations-, Formalistisk-, Dialogisk praktik


Ladda ner ppt "Ny skollag – reviderad läroplan för förskolan Tydliggör ansvarsfördelningen mellan stat – huvudman, förskolechef, förskollärare och arbetslag Förskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser