Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanningsåkers förskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanningsåkers förskola"— Presentationens avskrift:

1 Vanningsåkers förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Kränkande behandling ska inte förekomma Likabehandlingsplanen ska varje år revideras på A-lags nivå. Innebär att varje A-lag ska analysera situationen och i samråd med barn och föräldrar ta fram lämpliga förebyggande åtgärder. Skriv här… Förskolechefen Revideringen ska vara senast i slutet av september. Skriv här… Gymnastik Agneta Bülow Ingrid Sjöberg Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling Vi skapar en veckostruktur med bestämda teman. Teman svarar för matte experiment, språk, rörelseträning och estetiska uttryck. Vi använder mycket åskådningsmaterial för att nå alla barn. Vi skall ge varje barn positiv respons så att de känner att de duger som de är. Samtliga handlingar utvärderas vid varje ATP. Vi vill väcka barnens intresse för ett lustfyllt lärande . Detta ser vi genom att barnen återkommer med frågor och funderingar. Ingrid Sjöberg mars-april utvärdering 17 april. Christina Johansson Arbetslaget ska systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Genomför utbildning om läroplanen för all personal genom portföljmetod Alla förskollärare ska dokumentera i portföljen. Förskolecheferna följer upp utbildning om läroplan genom enkät Förskolechefen Januari 2012 Höja andelen personal med förskollärarutbildning Ta fram en strategi för att rekrytera fler förskollärare. Förskolechef tillsammans med Bitr. förv. chef


Ladda ner ppt "Vanningsåkers förskola"

Liknande presentationer


Google-annonser