Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anhörigstöd i Sunne kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anhörigstöd i Sunne kommun"— Presentationens avskrift:

1

2 Anhörigstöd i Sunne kommun
Viktigt att vi pratar om vilka budskap och vilka signaler vi vill sända ut. Vad säger vi? Vad gör vi? Allting kommunicerar. Bidrar det vi gör till våra mål? Den enskilde medarbetaren viktigast ut mot invånarna - den jag pratar med ÄR kommunen för mig”. Som den personen bemöter mig så uppfattas kommunen. Information = överföring av ett budskap som ska leda till ökad kunskap Kommunikation ska leda till förändrad attityd och förhållningssätt. Kräver en process av budskap och dialog. Relation är målet. Alltså ett ömsesidigt engagemang och gemensamma åtaganden som ska leda till handling och resultat.

3 Fyra hörnstenar Anhöriggrupper/anhörigcafé Anhörigsamtal Anhöriglänkar
Dagverksamhet David Plouffe, Barack Obamas kampanjledare, berättar vad som var viktigast i samband med kampanjer och hur han professionellt arbetar. Man måste alltid börja med budskapen och strategin, därefter tar man taktiken och tekniken(kanalerna),  betonade David Plouffe. Ingen kommunikation utan information(budskap). Om vi ska kunna kommunicera effektivt måste vi veta vad vi ska kommunicera om, det vill säga budskapet som vi brukar definiera som information måste vara tydligt Skapa struktur på er kommunikation: När medarbetarna, som är ansiktet utåt, träffar kunderna stöttas och uppmuntras de på olika sätt för att förbättra dialogen med kunderna. Medarbetarna blir vid årets början informerade om vilka planerade skriftliga och muntliga kommunikationstillfällen med ledningen som finns per år så att informationen blir regelbunden och att man vet vad man har att vänta. Det skapar allt välbefinnande och trygghet.

4 Anhöriggrupper/café Samtalsgrupper för anhöriga till demenssjuka
Samtalsgrupper för anhöriga till ex. strokedrabbade Anhörigcafé varje tisdag eftermiddag

5 Anhörigsamtal Anhörigsamtal för den som vårdar en närstående i hemmet
Anhörigsamtal för den som har sin närstående på gruppboende

6 Anhöriglänkar Finns i varje arbetsgrupp
Ska ha ”anhörigglasögon”på i vardagen Ska vara en länk till anhöriga, arbetskamrater och anhörigsamordnaren

7 Dagverksamhet För att ge anhöriga möjlighet till egen tid
För att ge den närstående en social samvaro

8 Stöd till vuxna och äldre/
Kommunal service/ Stöd och omsorg/ Stöd till vuxna och äldre/ Stöd till anhörig

9


Ladda ner ppt "Anhörigstöd i Sunne kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser