Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Länsteknik VIS Verksamhetens Informationssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Länsteknik VIS Verksamhetens Informationssystem."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Länsteknik VIS Verksamhetens Informationssystem

2 DIVISION Länsteknik VIS - vad är det? VIS är en sök- och samarbetsplattform som täcker hela Norrbottens Läns Landstings dokumenthantering- och informationsbehov. VIS bidrar till en kunskapsbaserad verksamhet där beslut på alla nivåer fattas på basen av bästa tillgängliga kunskap

3 DIVISION Länsteknik VISion VIS ska ge rätt information vid rätt tillfälle till rätt användare

4 DIVISION Länsteknik Bakgrund 1.Svårt att hitta rätt dokumenten. 2.Flera versioner av ett dokument där det inte var tydligt vilken som var senast gällande. 3.Olika vårdrutiner för samma diagnos och behandling. 4.Det gick inte att säkerställa att alla som behövde kom åt informationen. 5.Otydliga arbetsprocesser för att kvalitetssäkra vårdinformationen.

5 DIVISION Länsteknik Vad har hänt på vägen? 2010 – Q4: Start VIS etapp1 VIS vård 2011– Q4: Överlämning VIS etapp1 2012-Q1: VIS vård implementering 2012 – Q1: Start VIS etapp2, VIS admin + VIS projekt 2013 – Q2: Start VIS etapp3, piloter 2014 januari: VIS etapp3 avslut och start för VIS breddinförande.

6 DIVISION Länsteknik Varför VIS? En gemensam sökplattform Ett gemensamt sätt att skapa dokument En standard för egenskaper (hitta dokument) Versionshantering, spårbarhet Arkivering, spårbarhet Tidsbesparing Patientsäkerhet (samma rutin oavsett var i länet man bor) Skapa delaktighet/ enklare att samarbeta

7 DIVISION Länsteknik Kunskapsstyrning och inriktningsbeslut VIS är ett verktyg för kunskapsstyrning VIS ska breddinföras inom alla verksamheter inom NLL Målet inom NLL är att det endast ska finnas en rutin som behandlar samma sak – Lokala avvikelser ska endast finnas vid specifika behov, exempelvis när utrustning skiljer sig – När alla rutiner samlas i VIS blir det möjligt att se om det finns flera rutiner för samma sak

8 DIVISION Länsteknik VIS värdeord Kvalitet Struktur Enkelhet Delaktighet Samarbete

9 DIVISION Länsteknik Nuläge (före VIS) Vi letar dokument där de bor N:\Projekt\etapp1\Budget\2011Budget_etapp1_vård_2011_version_03.doc H:\Länsteknik\pågåendeprojekt\VISBudget_etapp1_vård_2011_version_03.doc

10 DIVISION Länsteknik Imorgonläge Dam Röd Överdelar Tröjor Storlek 38 Båthals SÖK tröja Hitta med hjälp av egenskaper

11 DIVISION Länsteknik Godkänna styrande dokument Ägare Granskare Hantera centrala mallar Hantera centrala metadata Admin Skapa nytt dokument Producera innehåll Författare Hantera centrala inställningar Redigera egenskaper Publicera dokument Relatera länkar Granska innehåll Granska innehåll VIS system Konvertering till PDF Konvertering till PDF/A Publicering till Dokument+ Lagring i mellanarkiv Avpublicera dokument Unikt dokument-id Automatisk revidering Användare Hitta länkar& media Hitta länkar& media Hitta dokument Hitta person

12 DIVISION Länsteknik VIS lösningen innehåller Samarbeta o Producentplats o Projektplats o Projektkontor o Dokumentflöden o Media o Länkar o Mallcenter Extern Dokument+ Information o Min sida o Kunskaper o Språkkunskaper Extern Dokument+ o SÖK o Navigering o SÖK områden o Favoriter

13 DIVISION Länsteknik Vilka dokument? Alla gemensamma dokument som finns på: 1.H: där din enhet/division lagrar dokument 2.N: landstingsövergripande projektdokument 3.I: de dokument som länkas upp mot Insidan och NLL+

14 DIVISION Länsteknik Hur skapar jag? Samarbeta Arbetsgrupp Organisatorisk Vård Projektplats

15 DIVISION Länsteknik Hur hittar jag? Dokument+ Sök Navigera Välj sökområden Favoriter

16 DIVISION Länsteknik Egenskaper – hjälper oss att hitta rätt

17 DIVISION Länsteknik VIS Styrande Arbets- dokument Informerande Redovisande Projekt- knutan Vårdrutiner Mål- dokument Regel- dokument Rutin- dokument Möten Rapporter & resultat Arbets- material Checklistor Möten Rapporter Styrande dokument Diagnos Åtgärd DSM IV ICD 10 TLV Diagnos ATC KRÅ KVÅ Icke- kirurgisk KVÅ Kirurgisk Prov- tagning TLV Åtgärd Tvångs- vårds- åtgärd VIS – Gemensam struktur Dokumentslag

18 DIVISION Länsteknik Kom ihåg… Det tar 66 dagar för att skapa en ny vana!! Källa: European Journal of Social Psychology (http://hjarnfysik.blogspot.se)

19 DIVISION Länsteknik Vad säger piloterna? Projektet ställde frågan ”Styrkor, vad är bra med VIS?” Synliggör brister - Synliggör ej tagna beslut Fler blir delaktiga i dokumenten Samarbete i processteam -> mer flexibelt Större transparens/öppenhet Ordning, reda, enkelhet och kontroll Kvalitetssäkring och evidensbasering Lärande organisation – lära av varandra Tydligare roller och ansvar

20 DIVISION Länsteknik Vad säger piloterna? Projektet ställde frågan ”Kan VIS börja breddinföras?” Svar: Ja, men det kräver: o Marknadsföring o Regelverk för dokumentation o Arbetsdagar o Tydliga roller o Viktigt att ge resurser tid, befogenheter och ansvar

21 DIVISION Länsteknik VIS förvaltning Ann-Sofi Persson Klas Gustavsson Doris Brännvall, Folktandvården Charlotte Jonsson, Länssjukvård Katarina Englund, Närsjukvård Leena Granström, Primärvården Sandra Sikblad Linda Forsberg, Kultur- och utbildning Daniel Hednäs, Länsteknik Dan-Christer Nilsson, Service Objektägare: Veronika Sundström Förvaltningsledare: Monika Öhman Förvaltningsledare IT: Camilla Henriksson (ansvar plan fram till 1/8) vägVISare: Ann-Sofi Persson, Klas Gustavsson, Sandra Sikblad

22 DIVISION Länsteknik Nyttovärdering Identifierade nyttors bidrag till NLLs mål Källa: VIS mininyttoanalys.pptx

23 DIVISION Länsteknik Nyttovärdering – SÖK Antaganden Varje anställd söker 2 dokument per dag En sökning tar 5 minuter Tidsbesparing vid sökning med VIS är 80% (SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort en utredning om ett nationellt hälsobibliotek, i vilken en liknande uträkning av besparing pga effektivare informationssökning gjorts.) 107 340 000 kronor eller 215 000 timmar eller 107 heltider

24 DIVISION Länsteknik Nyttovärdering – Mer samarbete runt rutiner Antaganden: 2000 rutiner (50 per hälsocentral (35 st) och sjukhus (5 st)) som kan vara gemensamma 200 nya rutiner görs per år Att ta fram en rutin tar 40 timmar Att underhålla en rutin tar 4 timmar 5 600 000 kronor eller 11 200 timmar eller 6 heltider

25 DIVISION Länsteknik Utmaningar vid breddinförande Besluta gemensamma begrepp Identifiera och förankra metadata (egenskaper) Kunskap att införa ett nytt sätt att arbeta Gemensamma mallar Tid för utbildning och uppstart 7000 användare!

26 DIVISION Länsteknik Viktigt vid breddinförande VIS dokumenthantering ska användas av hela NLL. Vilja att anpassa till ett gemensamt arbetssätt Ge tid till utbildning Ge tid till arbetsdagar Be vägVISare om hjälp Efterfråga information

27 DIVISION Länsteknik Intresse av VIS utanför NLL VIS har fått ett flertal priser och andra landsting har visat stort intresse för VIS. Uppsala och Dalarna besökte NLL 27 juni. VIS pilot: Dalarna Intresserade: Uppsala Värmland Landsting som besökt oss: Västra Götaland Gävleborg Östergötland Jönköping Skåne Stockholm Södermanland Västerbotten

28 DIVISION Länsteknik Vad händer 2014 hos NLL? En kontaktperson för varje division utses. En plan för breddinförande skapas per division/basenhet/enhet. Lokalt användarstöd utses och utbildas enligt plan. Utbildning av producenter genomförs. Arbetsdagar genomförs. Uppföljning av plan genomförs 1 g/mån. Överlämning till förvaltning pågår 1 feb – 1 aug. Ny utvärdering av breddinförande samt bemanning i förvaltningen görs augusti.


Ladda ner ppt "DIVISION Länsteknik VIS Verksamhetens Informationssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser